BARN OCH UNGDOMAR I ÅMÅLS BAPTISTFÖRSAMLING

 

Onsdax

 

Vi vet inte hur det kommer att bli med ungdomsverksamheten då vi saknar ledare

(Varje onsdag mellan 17,30 – 19,00 är det verksamhet för barn från 6 år)