Oktober Kaffegrupp
27 ons 16 - 18 "Lära-svenska-grupp"
19:00 Bibelsamtal och bön. Kvällsfika
31 sön 11:00 Gudstjänst Mats Danielsson 3
November
2 tis 18:00 Kvinnoföreningen
3 ons 16-18 "Lära-svenska-grupp"
19:00 Sångövning
4 tor 10:00 Herrträff
6 lör 11:00 Gudstjänst på Alla helgons dag. Ulrika Danielsson 4
7 sön 18:00 Nattvardsgudstjänst Ulrika Danielsson
9 tis 19:00 Styrelsen
10 ons 16-18 "Lära-svenska-grupp"
19:00 Bibelsamtal och bön. Kvällsfika
14 sön 11:00 Gudstjänst Herrträffen ansvarar Församlingsmöte 5
16 tis 18:00 Kvinnoföreningen
17 ons 16-18 "Lära-svenska-grupp"
19:00 Sångövning
18 tor 10:00 Herrträff
18:30 ÅKS i Pingstkyrkan
20 lör 09:30 - 13:00 Torgkaffe
21 sön 11:00 Gudstjänst Gun-Britt Edvardsson, Säffle 1
24 ons 16-18 "Lära-svenska-grupp"
19:00 Bibelsamtal och bön. Kvällsfika
28 sön 11:00 Gudstjänst på 1:a Advent Ulrika Danielsson 2
30 tis 18:00 Kvinnoföreningen
December
1 ons 16-18 "Lära-svenska-gruppen"
19:00 Sångövning
2 tor 10:00 Herrträff
5 sön 11:00 Gudstjänst. Mission i Euroasien. Cecilie Larsen, Ed 3