Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 100_3877

 

 

Inför helgen.

Temat för söndagen är ”Enheten i Kristus.”  Bibeltexten läser vi från Johannes evangelium, kapitel 17, vers 18-23.

 

Vår text är en del av det som brukar kallas för Jesu avskedstal till sina lärjungar. Tidsmässigt så befinner vi oss en kort tid efter att Jesus har instiftat nattvarden och strax innan han kommer att fängslas. Bönen som vi får ta del av kallas ofta för Jesu ”översteprästliga förbön”. Jesus vet att lärjungarna kommer att bli rädda, oroliga och förvirrade när han, deras Mästare, kommer att tas ifrån dem, så hans bön till Gud är att de ska helgas i sanningen och bli ett med honom (Jesus) och Gud.

 

I evangelierna så läser vi på många ställen om att Jesus ber, ofta med ord från Psaltaren. Det står också på flera ställen att Jesus drar sig undan människorna för att be i ensamhet.

I Matteus evangelium kapitel 6 kan vi läsa om att lärjungarna frågar Jesus om han kan lära dem be. Deras fråga kan kanske tyckas vara lite konstig då de vuxit upp i den judiska tron, med bön i hem, synagoga och templet. De hade säkert bett sedan de var små.

Men lärjungarna vill veta hur Jesus vill att de ska be. Jesus svarar inte med att instruera dem i någon särskild teknik – om man ska sitta, stå, knäfalla, knäppa händerna, lyfta händerna, göra korstecken etc.. - utan han lär dem en kort bön. Jesus lär sina lärjungar bönen ”Fader vår”. (Matteus 6: 9-13).

 

I dagens bibeltext får vi lyssna till vad Jesus själv säger när han ber. Här får vi ta del av Jesu bön till Gud – sin Fader. Här ber Jesus för sina lärjungar då, men han ber också för oss idag: ”… Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig….

(Joh.17, 20).

 

Enheten i Kristus tror jag i första hand inte handlar om att alla kristna ska bli ”lika”. Vi kommer från olika miljöer, olika traditioner, har olika kynne etc. Men Kyrkan (med stort K), alla kristna i världen  - är något helt annat än en åsiktsgemenskap. Kyrkan är som en familj, där vi trots olika åsikter vet att vi hör ihop, därför att vi har samme Far.

Mellan Fadern och Sonen finns en enhet och Jesus ber om att den enheten också ska råda mellan dem som bekänner att Jesus Kristus är Herre.

I en bibelkommentar som jag har läst står det: ”Kyrkans väsen är mission. Kyrkan är ett utflöde av Guds egen gärning. Såsom Fadern har sänt Sonen, så sänder denne ut lärjungarna i världen” (Joh.17:18). Lärjungarna spred ut budskapet om Jesus Kristus i sin tid och så småningom kom budskapet till oss och nu är det vårt uppdrag att föra det vidare – så att vi alla en dag blir ”ett i Jesus Kristus”.

Vi i Baptistkyrkan önskar Er alla en välsignad helg och en fortsatt bra höst.

 

Hans Dahlgren

Pastor