Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 100_3877

 

 

Inför helgen andra advent 2017

Temat för denna söndag är ”Guds rike är nära”.

”Adventstid kom till mitt ensamma hus,

 jag sätter i staken ett sparat ljus.

 Något skall ske bortom frostigt advent,

 Jag väntar en gåva som Herren sänt.

 

 Den gåvan är av ett helt annat slag

Än gåvor vi ger till varann var dag.

Öppna din tillstängda dörr i ditt hus,

Så lyser i mörkret ett litet ljus.”

En fin adventssång, av Carl-Bertil Agnestig, fylld av värme, hopp och förväntan.

 

Så här i adventstid finns det mycket att glädjas över; trots oro på många håll i vår värld, trots mörker, dåligt väder och kanske lite ”julstress”.

Många människor gläder sig över att få vara med och övervinna mörkret genom att smycka sina fönster, balkonger och trädgårdar med ljus och ljusslingor. Här i vår lilla stad kan vi glädja oss över den fina granen på torget, ljusgirlangerna över Kungsgatan, de ljussmyckade träden utanför biblioteket etc

 

Men advent och jul är ju något mer…

I adventssången ovan så står det att vi väntar på ”en gåva som Herren sänt”. Adventstiden blir då en väntan på ”ett litet barn av Davids hus” (en annan känd adventssång).

För mig infaller detta ögonblick på juldagens morgon då vi åter får läsa julevangeliet och möta barnet Jesus Kristus i sin krubba i ett stall i Betlehem.

 

Dagens tema: ”Guds rike är nära” var också tema för Jesu förkunnelse när han vandrade här på vår jord. Starten på ”gudsriket” var att Jesus kom till jorden, levde här och dog och uppstod.

Jesus berättade också att han en dag skulle komma tillbaka till jorden, med makt och härlighet, för att upprätta ”gudsriket”, för att skipa rätt och för att befria de fängslade.

Om detta berättas i söndagens evangelietext från Lukas evangelium det 21 kapitlet,

vers 25 – 36.

 

Ett par strofer från söndagens psaltarpsalm nr 85:

” Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

   Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen.

   Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår”

 

När detta har uppfyllts – då har Guds rike kommit. Men till dess får du och jag försöka vara med och på vårt sätt sprida ljus och värme till våra medmänniskor.

 

Vi i Baptistkyrkan önskar er alla en fortsatt

fin Adventstid, en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hans Dahlgren

Pastor