Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 100_3877

 

 

Inför Helgen

 

Temat för den här helgen, tredje söndagen efter trettondagen, är: ” Jesus skapar tro”.

I en sång som vi ibland sjunger i kyrkan lyder texten: ”Jesus skapar tro, Jesus skapar tro, och han vill ge oss liv av sitt liv. Han vill kärlek ge, och vi kan få se att hans omsorg oss bär varje dag.” Tänk, så skönt att veta att vi alla får vila i hans omsorg.

Bibeltexten för den här söndagen hämtar vi från Matteus evangelium kapitel 8, vers 5 - 8. 

Där berättas det att Jesus och hans lärjungar kommer till staden Kafarnaum och då kommer en officer fram till Jesus och ber honom om hjälp. Officerens tjänare är sjuk och ligger hemma i svåra plågor. Officeren tillhör ju ockupationsmakten (romarriket) så det är säkert ovanligt att han vänder sig till en judisk man med begäran om hjälp. Men officeren har kanske hört talas om Jesus tidigare? Han kanske har hört talas om den kringvandrande läraren från Nasaret som predikar om himmelriket? Kanske han också har hört talas om att Jesus har botat sjuka människor? I alla fall har officeren har en så stark tro på att Jesus har förmåga att hjälpa, att han bara ber honom om ett ord.

Officeren ber inte Jesus att komma hem till honom, lägga händerna på den sjuke och be för honom. Nej, han ber bara om ett ord.

Jesus förvånas och förundras över hans tro och säger till honom: ”Gå. Du trodde och det ska ske.” I samma stund så blev tjänaren frisk.

Officeren i bibelberättelsen ber Jesus om hjälp, inte för sin egen del, utan för sin tjänare. Mannen kommer in i bibeltexten med sin bön till Jesus och försvinner därefter. Officeren har inte huvudrollen i detta bibelställe, utan det är Jesus som står i centrum!

Jesus utförde underverket genom sitt ord och genom sitt handlande skapade han tro på Guds kraft och förmåga.

 

På samma sätt som officeraren, så får du och jag komma med vår bön till Jesus.

Bönen behöver inte bestå av en massa ord, den behöver inte vara välformulerad och den kan gälla dig själv eller någon annan.

Då får vi tro precis som det står i sångtexten jag citerade i början, att ”Jesus vill ge oss liv av sitt liv”. Tänk att vi får ta del av hans liv – det eviga livet!

Vi i Baptistkyrkan önskar er alla en skön och välsignad helg.

 

Hans Dahlgren

Pastor.