Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 100_3877

 

 

Inför helgen

 

Tänk, nu är det sommar… Våren hann vi liksom inte med i år, utan det känns som om det blev sommar direkt. Allt har blivit grönt och syrenerna och fruktträdens blommor ”tävlar” om vår uppmärksamhet tillsammans med gullvivor, liljekonvalj, midsommarblomster och alla övriga blommor på ängarna. Vad kan vara mera rätt än att påminna oss om den vackra sommarpsalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt….” (nr. 201 i den svenska psalmboken).

 

I kyrkoåret går vi nu in i det som brukar kallas trefaldighetstiden. Kyrkoåret kan indelas på många olika sätt. Ett enkelt sätt är att dela det i två olika delar. Den första delen sträcker sig från advent till pingst – från Jesu födelse och hans verksamhet, till hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Så kommer den Helige Ande som på ett nytt sätt gör Jesus närvarade för oss. Då är det pingst. Den andra delen av kyrkoåret är trefaldighetstiden, som handlar om hur vi ska leva. Den börjar med Heliga Trefaldighets dag och det är det nu på söndag.

Bibeltexten är hämtad från Matteus evangelium kapitel 11, vers 25–27.

Jesus prisar Fadern, himlens och jordens herre:

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

I texten säger Jesus att vi skall närma oss Gud med barnets ögon. Barnet som är intresserat och nyfiket, som har behov av att bli sett, buret och tröstat.

Barnet som får krypa upp i Guds famn för att få del av allt som Gud vill ge av kärlek och liv i överflöd.

Vi lär känna Gud genom vår tro på Jesus Kristus och det är han som leder oss till Gud genom gemenskapen med honom.

Jesus låter oss förstå att Gud är treenig; Gud som Fader och alltings skapare, Gud som Sonen och vår frälsare och Gud som Den Helige Anden som är vår hjälpare. 

Till sist några rader ur ”Själva mörkret är Ljust”:

”Heliga trefaldighet, Fader, Son och Ande dina vägar är tecknade på Bibelns blad. Din vilja ljuder i vårt samvete. Din kärlek söker vårt svar. Med längtan och bön, tanke och arbete vänder vi oss till dig. Du är vårt hopp. Låt oss få se dig Gud, ansikte mot ansikte, Omätlige, som är oss så nära.”

 

Vi i Baptistkyrkan önskar er alla en välsignad helg och sommar.

 

Hans Dahlgren

Pastor