Tro och liv

Tänk vad lätt det är att vilja göra något men sedan göra något helt annat, eller inget alls. Det kan vara svårt att få ihop det som man tror på och som man vet är rätt och riktigt, med hur man egentligen lever. Anledningarna är många varför vi beter oss som vi gör, bekvämlighet, okunskap, naivitet, oförmåga att se konsekvenserna, för att nämna några. Detta är ett typiskt mänskligt beteende.

Paulus skriver om detta i sitt brev till de kristna i Rom att vi är både rättfärdiga och syndare på samma gång. Han brottades med detta precis som vi också gör. Paulus hade mött den uppståndne Jesus i ett ljussken på vägen till Damaskus. I Damaskus skulle han fängsla kristna och föra dem tillbaka till Jerusalem. Det blev inte så utan hela hans liv blev förbytt när han mötte Jesus. Istället för att förfölja kristna så blev han en hängiven efterföljare till Jesus. Trots Paulus hängivenhet och hans möte med Jesus så upplevde han att han inte gjorde sånt som han egentligen ville utan något helt annat som inte var gott.

Det är bara genom tron på Jesus Kristus som vi kan få befrielse. Jesus dog för dig och för mig så att våra synder, allt orätt vi gör mot oss själva, andra och mot Gud, redan är betalda. Det är bara han som kan upprätta och göra oss hela.

Tro och liv är två ord som är beroende av varandra. En tro på den treenige Gud ger oss liv och liv i Gud väcker tro. Har vi tro på Gud så har vi också liv i honom.  Genom att tro på Jesus Kristus får vi nya insikter men också ett nytt liv. Ordet ska bära frukt och levas ut i vardagen. Jesus Kristus förvandlar.

Gud välsigne dig!

/Ulrika Danielsson, pastor i Baptistkyrkan