Hemsidan v 18 – 2021

 

Att växa i tro

Som barn växer man mycket. Det lilla barnet växer mest under sitt första år. Barn växer i olika perioder och däremellan så står det ganska still. Jag kommer ihåg hur ont jag hade periodvis av växtvärk i benen särskilt på kvällen när jag skulle sova. Då fick jag ofta en barnalbyl av mamma. Sen dröjde det inte länge innan jag sov.

För att växa måste man få i sig näring och det får man av maten. Ett litet spädbarn kan inte äta vad som helst för kroppen är inte gjord för det utan det får dibarnsmat. Allt eftersom barnet växer ger man barnet först smakportioner och till slut har barnet lärt sig, och kroppen klarar av, att få i sig ”vanlig” mat.

I vår tro på Jesus behöver vi också få mat men av andlig karaktär. Utan den andliga maten tynar vår tro bort. Den andliga maten består av bibelläsning, undervisning och bön. Som ”nykristen” är det svårt att ta till sig allt. Först behöver man få grundläggande undervisning för att sedan kunna gå vidare och lära sig mer och på så sätt komma närmare Jesus och växa i sin personliga relation med honom.

När man kommer till tro på Gud får man också den helig Ande, den tredje personen i den treeniga Guden. När Jesus, Gud Son, inte själv var kvar på jorden så sände han Hjälparen till oss. Jesus som människa kunde inte vara hos många människor samtidigt men det kan Hjälparen. Han finns hos oss varje dag som hjälp i vardag och helgdag. I texten för denna söndag talar Jesus till sina lärjungar om att han ska sända Hjälparen när han själv inte är med dem längre, (Johannesevangeliet kap 16, verserna 7–11). Hjälparen ska ge dem tröst, vägledning och stärka deras tro och det gjorde han. På samma sätt är den helige Ande verksam i dag i den som tror på Jesus Kristus och sagt sitt JA till honom. Han tröstar oss, vägleder oss och stärker vår tro så att vi kan växa som Jesu efterföljare.

Gud välsigne dig!

/Ulrika Danielsson, pastor i Åmåls Baptistförsamling