Kontakta oss

Åmåls Baptistförsamling
Kungsgatan 19
662 31 Åmål

E-post: pastorulrika@amalbaptist.se

 

Pastor:

Ulrika Danielsson

Tel: 079-3397829  (jobbar deltid)

Expeditionstid onsdagar 13:00 – 15:00

Ordförande:

Lillemor Hårdstedt

Tel: 073-618 82 95

Kassör:

Tore Olsson

Tel: 070-152 15 99

Församlingens Plusgiro

Åmåls Baptistförsamling

22 41 43 - 8

Swish

Till vår verksamhet

123 109 59 00

Swish

Till Minnesfonden

123 655 28 89

Swish

Preciserad gåva t ex. vår mission i andra länder

123 433 98 91

Swich

Kvinnoföreningens mission

123 565 25 32