Åmåls Baptistförsamling

Sommaren 1879 kom det en baptistpredikant till Åmål som hette John Hedberg från Göteborg. Han predikade troendedopet, enligt baptistisk uppfattning. Resultatet blev att en dopförrättning ägde rum i Åmål i Knappeviken vid Vänern söndag den 29 juli. Samma dag bildades Åmåls Baptistförsamling, som vid starten fick 10 medlemmar. Nr 1 som baptist i Åmål och i Dalsland blev P. A. Lundström som var trädgårdsmästare. Han blev både diakon och förkunnare i församlingen. Samma år döpte också pastor John Hedberg pastorn i Åmåls missionsförening Sven Peter Gerdin. Gerdin blev sedan Åmåls Baptistförsamlings förste pastor. Under sina 33 år som pastor i församlingen, döpte han 437 personer bara i hemstaden. Till detta kan läggas de många som han döpte på andra platser i Dalsland, västra Sverige och Värmland. Gerdin var inte bara en god predikant med god teologisk utbildning. Han var också kommunalman och drätselkammarens ordförande i Åmål. I slutet av 1800-talet började han dessutom tillverka gitarrer och lutor och blev fabrikatör med egen tillverkning av musikinstrument.

Församlingens första egna kapell blev klart 1881 och fick namnet Betel, som betyder här bor Gud. Församlingen växte snabbt under Gerdins och Lundströms ledning. Baptistförsamlingen var som störst 1908, då den hade 243 medlemmar. Trots att många dalslänningar, ca 80 medlemmar bara i Åmåls Baptistförsamling, emigrerade till Amerika i början av detta sekel, pga fattigdom i Dalsland, så var medlemsantalet i församlingen ändå över 230 på 1930-talet.

Kvinnoföreningen i Åmål har funnits sedan 1883 och har sedan dess haft ett varierande antal medlemmar. Engagemanget för den svage och utsatte har varit en ledstjärna under alla år.

Betelkapellet bytte namn i slutet av 1950-talet till Baptistkyrkan i Åmål. Under 1958 valdes kvinnor till diakoner för första gången i församlingens historia. Samma år 1958 ändrade Systerföreningen Dorkas namnet till Baptistförsamlingens kvinnoförening, vilken ännu är aktiv.

Under 1991 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan, då man bl a vände på kyrksalen och lade entrén där estraden tidigare var placerad. Idag tycker vi därför att vi har nya, fina och väl fungerande lokaler till vår verksamhet. Församlingen har (på 1990 - talet) nu 85 medlemmar och ett varierat barn- och ungdomsarbete för olika åldrar. Ta kontakt med oss eller kom och hälsa på oss i vår vackra kyrka så får du veta mera.

Du kan också läsa:
Baptismens historia i Sverige

 

Församlingens pastorer under årens lopp har varit:

S. P. Gerdin 1879-1912
Carl Anton Forzelius 1913-17
D.E. Kaarle 1918-20
Gustav Roos 1920-24
Ingemar Ingerstam 1925-28
Axel Axén 1929-31
Titus Lönnå 1931-36
Alfon Odlander 1936-46
Sven Gärdin 1947-51
Nils Lindén 1952-55
Andor Gustavsson 1956-66
Gunnar Jakobsson 1967-71
George Söderbach 1972-78
Vakant 1979-81
Urban Kristiansson 1982-88
Larsolof Isgren 1989-95
Göran Stålhammar 1996-99
Anders Tjernström 2000-2004
Hans Dahlgren 2004-2019
Ulrika Danielsson 201903 -

Biträdande predikanter under längre tider har varit:

J. M. Hedlund 1898
K Hagelberg 1900-02
K Karlsson 1903-04
Viktor Liljeberg 1929
Lars Fastén 1980-82
Jonas Peterson under 80- och 90-talet