.
.
  .  
    Årsberättelse
för
Åmåls Baptistförsamling
2019
   
    ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig.
 Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet”
Klag. 3:22-23

   
   
Klagovisornas författare vill hjälpa oss att komma ihåg att Herrens nåd alltid följer oss. Därför kan vi med tillförsikt gå in i ett nytt verksamhetsår – för Guds nåd tar inte slut. Vi behöver inte gå i egen kraft, utan får lita på Guds nåd.
 
Så vill vi då med tacksamhet se tillbaka på år 2019 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2020.

   
    Gudstjänster och samlingar:
De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Gemensamma och ekumeniska gudstjänster har framförallt firats på annandag påsk och annandag jul, samt under sommaren.
För att stärka gemenskapen så serveras kyrkkaffe i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort.

   
         
    Januari: År 2019 inleddes med en nattvardsgudstjänst som Hans Dahlgren höll i, på nyårsdagens kväll. Söndagen den 6 januari (Trettonde dag jul) firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren delade sina tankar runt dagens text. Kerstin och Christer Törnell sjöng och vi fick också jobba med lite ”bibelfrågor till kaffet”.
Vid gudstjänsten den 13 januari hade vi besök av Cecilie Larsen som berättade om Equmeniakyrkans ”Mission i öst”. Tore Olsson stod för sånginslag. Söndagen den 20 januari firades ekumenisk gudstjänst i Kungsbergskyrkan, med Elimkyrkan som ansvarig. Församlingens årsmöte hölls den 27 januari där Hans Dahlgren talade och sångarna sjöng innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

   
   
 
   
    Februari:  Hans Dahlgren talade vid nattvardsgudstjänsten den 3 februari.
Under helgen 9 och 10 februari anordnades ”Israelhelg” i Pingstkyrkan. Gästande talare var Anders Sjöberg. Vid gudstjänsten den 17 februari predikade Hans Dahlgren. För sånginslaget stod Kerstin och Christer Törnell. Hans Dahlgren predikade vid gudstjänsten den 24 februari.

   
    Mars: På kvällen lördagen den 2 mars inbjöd baptistförsamlingen till samkväm. Vi, samt representanter från olika församlingar, fick möjlighet att säga TACK till Hans Dahlgren, som efter drygt 15 år avslutade sin pastorstjänst i församlingen, samt säga VÄLKOMMEN till Ulrika Danielsson, som under ett drygt år gör sitt ”Vägledningsår” i Åmåls baptistförsamling. Vid välkomstgudstjänsten söndagen den 3 mars predikade Ulrika Danielsson, sångarna och Ulrika Danielsson sjöng.
Söndagen den 10 mars predikade Bengt Hagström och efteråt hölls också ett församlingsmöte. På kvällen inbjöd Eimkyrkan till en samling i Kungsbergskyrkan.

   
   
 
   
    Ulrika Danielsson predikade och informerade om pastors- och diakonutbildningen vid THS i Stockholm, söndagen den 17 mars. Kvinnoföreningen ansvarade för gudstjänsten den 24 mars. Karin Olsson predikade och informerade om EQ-kvinnas verksamhet. Medverkade gjorde också Ukulelegruppen. Söndagen den 31 mars predikade Ulrika Danielsson. Sjöng gjorde Tore Olsson samt Ulrika Danielsson.    
   
 
   
    April: Lördagen den 6 april inföll vårens Torgkaffe. Vid andakten talade och sjöng Ulrika Danielsson. Söndagen den 7 april predikade Ulrika Danielsson, för sånginslaget stod MarieAnne Lagerqvist, Ingrid Ödman och Lena Lagerqvist. Hans Dahlgren predikade söndagen den 14 april, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.
Påskhelgen:
Skärtorsdagskvällen den 19 april inbjöds till Getsemanestund med nattvardsfirande.
På långfredagen predikade Ulrika Dahlgren, sångarna och Ulrika Danielsson sjöng. Vi såg också på några bilder från passionsspelen i Oberammergau och lyssnade på olika texter runt långfredagsdramat som lästes av flickorna MacWange.
På påskdagen den 21 april talade Ulrika Danielsson och sångarna sjöng. Dessutom medverkade Leif Ödman med familj med sång. Annandag påsk firades ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka.
Vid gudstjänsten den 28 april gästades vi av Henrik Olsson, Säffle, som sjöng och talade. Traditionsenligt inbjöds till en vårfest till förmån för Lepramissionens arbete på Valborgsmässoafton.