.
.
  .      
    Årsberättelse
för
Åmåls Baptistförsamling
2018
       
    ”Nu gör jag något nytt.
 Det spirar redan, märker ni det inte?”
Jes. 43:19
       
    Genom profeten Jesaja så får vi en hälsning från ”Den Evige”. Vår Gud som talar om sig själv som ”jag är”, inte ”jag var” eller ”jag ska bli” utan den evige ”jag är” han har lovat att alltid vara med oss och han håller alltid på att göra ”något nytt”. Gud upprepar sig aldrig, allt han gör är nytt och Gud inbjuder oss alla, dig och mig, att vara med i hans nyskapande arbete i vår värld. Vår värld som är Guds värld.
Du och jag har tillsammans fått ett stort uppdrag: ”Att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.

Så vill vi då med tacksamhet se tillbaka på år 2018 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2019.
       
    Gudstjänster och samlingar:
De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Gemensamma och ekumeniska gudstjänster har framförallt firats på annandag påsk och annandag jul, samt under sommaren.
För att stärka gemenskapen så serveras kyrkkaffe i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort.

       
   
 
       
    Januari: År 2018 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll. 
Söndagen den 7 januari firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren delade sina tankar runt dagens text. Kerstin och Christer Törnell sjöng och Bengt Hagström berättade om stugmöte förr i världen. Vi fick också jobba med lite ”bibelfrågor till kaffet”.
Vid gudstjänsten den 14 januari talade Hans Dahlgren. Hans sjöng också och spelade ukulele. Missionsförsamlingen var under detta år ansvarig för den ekumeniska böneveckan och inbjöd till flera bönesamlingar och söndagen den 21 januari firades ekumenisk gudstjänst i Kungsbergskyrkan på ”Bibelns dag”. Församlingens årsmöte hölls den 28 januari där Hans Dahlgren talade och sångarna sjöng innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Under årsmötet gladdes vi också åt att få hälsa en ny medlem välkommen på bekännelse.
       
   
 
       
    Februari: Elimkyrkan inbjöd till en ekumenisk samling i Kungsbergskyrkan den 1 februari, runt Förintelsens offer. Gästande talare var Max Safir. Vi samlades till nattvardsgudstjänst den 4 februari. Hans Dahlgren talade och Tore Olsson stod för sånginslag.
       
    Den 3 mars samlar Hans Dahlgren in pengar till Lepramissionen i samband med sin 70-årsdag        
   
 
       
    Under lördagen den 10 februari deltog flera av församlings sångare i en ”sångardag med Anders Jaktlund” i Dals Ed. Söndagen den 11 februari predikade Inger Ekström och sångarna sjöng.
Vid gudstjänsten den 18 februari predikade Hans Dahlgren. För sånginslaget stod Kerstin och Christer Törnell. 
Vid gudstjänsten den 25 februari predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.

       
   
 
       
    Mars: Elimkyrkan var värd för Världsböndagen och inbjöd till en ekumenisk samling i Baptistkyrkan fredagen den 2 mars. Vid detta tillfälle stod de kristna i Surinam i centrum.
Nattvardsgudstjänst firades söndagen den 4 mars. Hans Dahlgren predikade och efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte.
Den 11 mars firade missionsförsamlingen och baptistförsamlingen gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan med besök av Ulrika Danielsson, pastorskandidat på THS. Baptistförsamlingens sångare medverkade under gudstjänsten.
Söndagen den 18 mars predikade Hans Dahlgren.
       
     Söndagen den 25 mars hade vi besök av Conny Brännberg från Skövde. Tore Olsson, samt Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslagen. 

       
   
 
       
    Utställning: Under 2018 så firade Åmål 375 år och eftersom Åmåls Baptistförsamling är Åmåls äldsta förening så anordnade vår församling en utställning i vår cafélokal med ”öppet hus” på eftermiddagarna den 27, 28, 29 mars samt den 1 april. Bengt Hagström var ”utställningsgeneral” och han höll också uppskattade föredrag med bildvisning vid dessa tillfällen. Många personer passade på att komma in och kolla på foto och tidningurklipp och ta en kopp kaffe.