.  
 
         
      Årsberättelse
för
Åmåls Baptistförsamling
2017
       
      ”Kristus är med mig, framför och bakom,
är vid min sida, i hjärtats djup.
Kristus är i mig, inom och utom,
under och över till livets slut.”
           (Trad. Irländsk bön)
       
      Känns bra att få påminna oss alla om att vi alltid har Kristus med oss, 24 timmar om dygnet. När mycket runt om i vår värld känns osäkert, oroligt och fyller oss med många frågor, så är det viktigt att komma ihåg att församlingens Herre vill fylla oss med framtidstro och framtidshopp.
Församlingens uppdrag består även under detta nya verksamhetsår: ”att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.

Så vill vi då med tacksamhet se tillbaka på år 2017 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2018.
       
      Gudstjänster och samlingar:
De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Gemensamma och ekumeniska gudstjänster har framförallt firats på annandag påsk och annandag jul, samt under sommaren.
För att stärka gemenskapen så serveras kyrkkaffe i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort.

       
     
 
       
      Januari: År 2017 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll. 
På trettonde dag jul den 6 januari firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren delade sina tankar runt dagens text. Willem Hessel spelade ett postludium och vi fick också jobba med lite ”bibelfrågor till kaffet”.
Inger Ekström talade vid gudstjänsten den 8 januari och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Vid gudstjänsten den 15 januari predikade Hans Dahlgren. Vår församling var under detta år ansvariga för den ekumeniska böneveckan. På onsdag och torsdag 18 och 19 januari hade vi ekumeniska samlingar med bibelläsning och bön. Ekumenisk gudstjänst firades i vår kyrka på ”Bibelns dag” den 22 januari. Sångarna sjöng och vi fick höra predikan och information av direktor för ”Folk och Språk” Mats-Jan Söderberg.
       
     
 
       
      Församlingens årsmöte hölls den 29 januari där Hans Dahlgren talade och sångarna sjöng innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

På kvällen hölls en ekumenisk samling i Pingstkyrkan, med Elimförsamligen som arrangör, runt ”Förintelsens offer”.
       
      Februari: Vi samlades till nattvardsgudstjänst den 7 februari. Tore Olsson stod för sånginslag och flera personer medverkade med textläsning etc….(då vi p.g.a. sjukdom inte hade någon predikant).
Helgen 10 – 12 februari arrangerade pingstkyrkan en ekumenisk ”Israelhelg” med besök av KG Larsson.
Vid gudstjänsten den 19 februari predikade Hans Dahlgren. För sånginslaget stod Kerstin och Christer Törnell. 
Vid gudstjänsten den 26 februari predikade Hans Dahlgren och Ingrid Ödman stod för sånginslag och vi sjöng också lovsånger tillsammans.
       
     
 
       
      Mars: Frälsningsarmén var värd för Världsböndagen och inbjöd till en ekumenisk samling i sin lokal fredagen den 3 mars. Vid detta tillfälle stod de kristna kyrkorna i Filippinerna i centrum.
Vi firade nattvardsgudstjänst söndagen den 5 mars. Hans Dahlgren predikade och vi sjöng lovsånger tillsammans.
Den 12 mars predikade Willem Hessel och Kerstin och Christer Törnell sjöng.
Lördagen den 18 mars var vi inbjudna till en ekumenisk böndag i Kungsbergskyrkan under temat ”Med hjärta för Åmål”.
Söndagen den 19 mars predikade Hans Dahlgren och under ledning av Ingrid Ödman sjöng vi lovsånger tillsammans. Vi hade också församlingsmöte.
Lördagen den 25 mars hade vi en ”sångardag” tillsammans med Anders Jaktlund. Sångare från flera orter samlades och övade från klockan 09:30. Klockan 18:00 hade vi en ”Minns-du- sången-konsert” (cirka 140 personer). Söndagen den 26 så samlades vi till gudstjänst där Hans Dahlgren predikade.
       
     
 
     
      April: Vid gudstjänsten den 2 april predikade Hans Dahlgren och för sånginslaget stod Kerstin och Christer Törnell. Lördagen den 8 april inföll vårens Torgkaffe. Vid andakten sjöng ukulelegruppen och Hans Dahlgren talade. På kvällen inbjöds vi till en ekumenisk samling i Kungsbergskyrkan med Ingemar Olsson som sjöng och spelade.
Söndagen den 9 april predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.
Skärtorsdagskvällen den 13 april inbjöds till Getsemanestund med nattvardsfirande.
På långfredagen predikade Hans Dahlgren, sångarna sjöng. Vi såg också på några bilder från passionsspelen i Oberammergau och lyssnade på olika texter runt långfredagsdramat.
På påskdagen den 15 april talade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. KG och Karin Hårdstedt medverkade också med sång.

       
     
       
             
      Annandag påsk firades ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka.
Söndagen den 23 april predikade Inger Ekström och Kerstin och Christer Törnell sjöng.
Valborgsmässoafton den 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig och uppskattad vårfest till förmån för Lepramissionens arbete.