.
.
  .
    Årsberättelse
för
Åmåls Baptistförsamling
2016
 
    ”I varje minut, var nära
och varje dag, ta hand om mig.
Genom hela detta år
vill jag gå ihop med dig.”
                           (Bön av Åsa Hoferberg) 
 
    När mycket runt om i vår värld känns osäkert, oroligt och fyller oss med många frågor, så är det viktigt att kunna stämma in i denna bön om Guds närhet och ledning för varje dag.
Vi får också påminna oss om att församlingens Herre vill fylla oss med framtidstro och framtidshopp.
Församlingens uppdrag består även under detta nya verksamhetsår: ”att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.
Så vill vi då med tacksamhet se tillbaka på år 2016 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2017.
 
    Gudstjänster och samlingar:
De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Gemensamma och ekumeniska gudstjänster på annandag påsk och annandag jul, samt under sommaren.
Kyrkkaffe serveras i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort
 
   
 
 
    Januari: År 2016 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll. 
Den 3 januari firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren delade sina tankar runt dagens text och Tore Olsson sjöng solo och sedan fick vi också jobba med lite ”bibelfrågor till kaffet”.
Hans Dahlgren talade vid gudstjänsten den 10 januari och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Vid gudstjänsten den 17 januari predikade Hans Dahlgren och ukulelegruppen stod för sånginslag.
Den 24 januari var det ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka. På eftermiddagen klockan 15:00 hölls församlingens årsmöte där Hans Dahlgren talade och sångarna sjöng innan årsmötesförhandlingarna tog vid.
Söndagen den 31 januari hade vi besök av Stefan Ström som tillsammans med Michael Johansson och David Åström sjöng och spelade och informerade om Barnsamaritens arbetet. Under gudstjänsten gjordes en insamling till symaskiner för flickor vid en skola i Kongo.
 
   
 
 
    Februari: Vi firade nattvardsgudstjänst den 7 februari där Hans Dahlgren predikade. Vi sjöng också lovsånger tillsammans.
Vid gudstjänsten den 14 februari predikade Hans Dahlgren. För sånginslaget stod Kerstin och Christer Törnell. 
Vid gudstjänsten den 21 februari predikade Hans Dahlgren och Ingrid Ödman och MarieAnne Lagerqvist sjöng duett.
Hans Dahlgren predikade också söndagen den 28 februari och Tore Olsson sjöng.
 
    Mars: Missionsförsamlingen var värd för Världsböndagen och inbjöd till en samling i Kungsbergskyrkan fredagen den 4 mars där de kristna på Kuba stod i centrum.
Vi firade nattvardsgudstjänst söndagen den 6 mars. Hans Dahlgren predikade och Bengt Ödman ledde oss i lovsång. Vi hade också församlingsmöte
Den 13 mars firade vi gemensam gudstjänst tillsammans med missionsförsamlingen. Vi hade då besök av Jenny Lundh som studerar vid THS (Teologiska Högskolan i Stockholm). Jenny predikade och Kerstin och Christer Törnell samt sångarna sjöng.
Söndagen den 20 mars predikade Gun-Britt Edvardsson och Tore Olsson sjöng.
På skärtorsdagens kväll den 24 mars inbjöds till Getsemanestund med nattvard.
Vid långfredagens gudstjänst predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Flera personer medverkade också med textläsning. Hans Dahlgren predikade också vid påskdagens gudstjänst och sångarna sjöng. På annandag påsk den 28 mars firades ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka.
Tisdagen den 29 mars så spelade och sjöng Ukulelegruppen på Samverkets café på Adolfsbergsboendet.
 
    April: Fredagen den 1 april medverkade Ukulelegruppen vid Samverkets café på Ekbacken. Lördagen den 2 april inbjöds till ekumenisk bönedag i Kungsbergskyrkan. Man gästades då av deltagare från det så kallade ”Bönetåget”.
Vid gudstjänsten den 3 april predikade Hans Dahlgren och så sjöng vi lovsånger tillsammans. Den 10 april predikade Hans Dahlgren och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Willem Hessel predikade den 17 april och spelade ett postludium, Tore Olsson sjöng.
Lördagen den 23 april inföll vårens Torgkaffe. Vid andakten sjöng ukulelegruppen och Hans Dahlgren talade.
Söndagen den 24 april predikade Hans Dahlgren och Elin Eld sjöng.
Valborgsmässoafton den 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig och uppskattad vårfest till förmån för Lepramissionens arbete.
 
   
 
    Maj: Vid nattvardsgudstjänsten den 1 maj predikade Hans Dahlgren.
Vid gudstjänsten den 8 maj predikade och sjöng Hans Dahlgren.
Vid pingstdagens gudstjänst den 15 maj predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng.
Den 22 maj predikade Willem Hessel. Kerstin och Christer Törnell sjöng. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte.
Söndagen den 29 maj predikade och sjöng Hans Dahlgren.
 
    Juni: Söndagen den 5 juni predikade Hans Dahlgren och Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslag. På nationaldagen den 6 juni firades ekumenisk ”nationaldagsbön” klockan 09:00 på Kungsberget. Arrangör var ÅKS.
Vid gudstjänsten den 7 juni predikade Hans Dahlgren. Den 12 juni var vi inbjudna att ha vår gudstjänst i Paul Gustafssons sommarstuga i Tisselskog. Onsdagen den 15 juni startade vårt sommarcafé, sommarcafékvällarna pågick sedan varje onsdag till och med 17 augusti. Vid gudstjänsten den 19 juni predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.
På midsommardagen inbjöd Åmåls kyrka till en samlyst gudstjänst på Kyrkberget.