.
.
  .
    Årsberättelse
för
Åmåls Baptistförsamling
2015
 
    ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.”      Jer. 29:11 (1917)
 
    När mycket runt om i vår värld känns osäkert, oroligt och fyller oss med många frågor, så är det viktigt att påminna oss om att församlingens Herre vill fylla oss med fridens tankar och ge oss framtidstro och framtidshopp. Därför kan vi vara förvissade om att Herren också följer med oss under 2016. Församlingens uppdrag består: ”att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.
Så vill vi då i tacksamhet se tillbaka på år 2015 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2016.
 
    Gudstjänster och samlingar:
De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Under året har vi haft sex gemensamma gudstjänster tillsammans med Missionsförsamlingen, Sionförsamlingen, Frälsningsarmén och Elimkyrkan - förutom de gemensamma och ekumeniska gudstjänsterna som planeras av ÅKS under sommaren och på våra ”annandagar”.
Kyrkkaffe serveras i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort
 
    Januari: År 2015 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll. 
Den 4 januari firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren och Bengt Hagström delade båda lite tankar runt dagens texter. Kerstin och Christer Törnell sjöng duett och sedan fick vi också jobba med lite ”frågor till kaffet”.
Hans Dahlgren talade vid gudstjänsten den 11 januari och Tore Olsson sjöng. Inger Ekström besökte oss den 18 januari och predikade och sjöng. Christer Törnell och Hannah Törnell 
 
    Februari: Vi firade nattvardsgudstjänst den 1 februari där Hans Dahlgren predikade. Vi sjöng också lovsånger tillsammans.
Vid gudstjänsten den 8 februari predikade Hans Dahlgren. För sånginslaget stod sångarna samt Karin Hårdstedt. 
Den 15 februari hade vi en ”verkstadsgudstjänst”. Mai Jonasson och Marie-Anne Lagerqvist framförde ett ”drama” med utgångspunkt från bibelberättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Ukulelegruppen stod för sång och musik. Sjöng gjorde också Betty Akott från Kampala, Uganda.
 
   
 
    Vid gudstjänsten den 22 februari predikade Hans Dahlgren och på kvällen var det Cafékväll med ”Gôbbröra”  - ett antal herrar som sjöng, spelade och vittnade om sin tro.
Lördagen den 28 februari så inbjöds till Kvinnofrukost. Gäst var Walla Carlsson som berättade om sitt arbete i Litauen.
 
   
Mars: Walla Carlsson talade också i gudstjänsten söndagen den 1 mars. Pingstförsamlingen var värd för Världsböndagen och inbjöd till en samling  fredagen den 6 mars.
Den 8 mars firades nattvardsgudstjänst där Hans Dahlgren predikade och Tore Olsson sjöng.
 
    På fredagskvällen den 13 mars fylldes kyrkan med sång och musik då vi hade besök av Jard Samuelsson med team.
 
   
 
   
   
Den 15 mars predikade Hans Dahlgren och Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett. Efter kyrkkaffet så var det församlingsmöte. Helgen den 20 – 21 mars var det en gemensam ”inspirationshelg” i Kungsbergskyrkan med samlingar klockan 19:00 på fredag, 15:00 på lördag och gemensam gudstjänst på söndag klockan 11:00. Lördagen den 21 mars så spelade och sjöng Ukulelegruppen på Samverkets café på Åmålsgården. Lördagen den 28 mars inföll vårens Torgkaffe. Tore Olsson, Ukulelegruppen samt Hans Dahlgren ansvarade för sång- och andaktsstunden.
Den 29 mars  predikade Hans Dahlgren, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.
 
     
 
    April: På skärtorsdagens kväll den 2 april inbjöds till Getsemanestund med nattvard. Vid långfredagens gudstjänst predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Flera personer medverkade också med textläsning under tiden som det visades några bilder från passionsspelen i Oberamengo. Hans Dahlgren predikade också vid påskdagens gudstjänst och  sångarna samt Kerstin och Christer Törnell sjöng. På annandag påsk den 6 april firades ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka.
Vid gudstjänsten den 12 april predikade Willem Hessel, han spelade också några pianostycken. Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslag. Den 19 april predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Hans Dahlgren predikade också den 26 april och då sjöng Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist.
På tisdagskvällen den 28 april hade vi ”utestädning” vid kyrkan och ”fixade” inför våren.
Val