IMGP1749

 

Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2014

”Gud, vi är dina barn och du älskar oss alla. Hjälp oss att inse att vi har olika gåvor och att vi alla behövs i ditt rikes tjänst. Ta nu våra gåvor och erfarenheter i din tjänst. Fyll oss med glädje över gemenskapen med dig och med varandra.”

                                                                                            (Ur bönboken ”I förtroende”. 1994)

 

 

Det känns bra att börja årets verksamhetsberättelse med denna bön.
Vår förvissning är att vi både som enskilda och som församling får gå tillsammans med

Herren in i ett nytt verksamhetsår, där vårt uppdrag är ”att söka Guds vilja med våra liv och

leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.

 

Så här i början av året vill vi i tacksamhet se tillbaka på år 2014 och summera församlingens

verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2015.

 

Gudstjänster och samlingar:

De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Under året har vi haft åtta gemensamma gudstjänster med missionsförsamlingen,

Sionförsamlingen och frälsningsarmén - förutom de gemensamma och ekumeniska

gudstjänsterna som planeras av ÅKS under sommaren och på våra ”annandagar”.


Kyrkkaffe serveras i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell

tjänstgjort

 

Januari: År 2014 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll.  
Söndagen den 5 januari firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Hans Dahlgren predikade. Lennart

Åberg stod för sång och musikinslag och vi fick också jobba med lite ”frågor till kaffet”.
Inger Ekström talade vid gudstjänsten den 12 januari och Tore Olsson sjöng. Sionförsamlingen

var värd för den ekumeniska böneveckan och inbjöd till bönesamlingar på onsdag, torsdag och

fredag kväll (15, 16, 17 januari). Söndagen den 19 januari predikade Hans Dahlgren och för

sånginslag stod Grace Okott och Karen MacWange.

Söndagen den 26 januari hölls församlingens årsmöte.

 

0126

 

Februari: Söndagen den 2 februari hade vi missionsgudstjänst med besök av Stefan Ström

 från Barnsamariten. Stefan informerade om Barnsamaritens missionsarbete samt predikade

 och sjöng. Tore Olsson medverkade också med sång.

 

0209

Vid gudstjänsten den 9 februari predikade Karin Olsson, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.

Söndagen den 16 februari firade vi gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.


Vid gudstjänsten den 23 februari predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Karin Hårdstedt

 medverkade också med sång. Efter gudstjänsten var det församlingsmöte runt ”Remissen”

som skickats ut från Equmeniakyrkan.

 

Mars: Nisse Bergman från Läkarmissionen var gäst vid den gemensamma gudstjänsten i

Kungsbergskyrkan söndagen den 2 mars. Vår församling var värd för Världsböndagen som detta

år handlade om Egypten. Vi inbjöd till en kvällssamling med kvällsfika fredagen den 7 mars.
Söndag 3 mars firades nattvardsgudstjänst där Hans Dahlgren predikade och så sjöng vi

lovsånger tillsammans.
Söndagen den 9 mars predikade Hans Dahlgren, Ingrid Ödman och MarieAnne Lagerqvist sjöng duett.
Söndagen den 16 mars predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng solo. Söndagen den 23 mars

firade vi nattvardsgudstjänst. Vid denna gudstjänst hade vi också glädjen att ha gäster från

Erikshjälpen i Säffle som delade med sig av sång och vittnesbörd. På kvällen inbjöd vår församling

 till en cafégudstjänst med Jan-Olof Gullberg och Eva Ljungberg
Söndagen den 30 mars samlades vi till frukostmöte klockan 09:30 tillsammans med Willem Hessel.

 Han samtalade tillsammans med Christer Törnell utifrån boken ”Korsfäst konung”.

 

0330e

0330c

0330b

0330d

 April: Lördagen den 5 april inföll vårens Torgkaffe. Ukulelegruppen och Hans Dahlgren ansvarade

för sång- och andaktsstunden. Söndagen den 6 april predikade Hans Dahlgren och Ingrid Ödman

och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett. Karin Olsson och Onsdagsbarnen ansvarade för

 Familjegudstjänsten den 13 april som hade temat ”Skapelsen”.

 

 

0413På skärtorsdagens kväll den 17 april inbjöds till Getsemanestund med nattvard. Vid långfredagens

gudstjänst predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Hans Dahlgren predikade också vid påskdagens

 gudstjänst. På annandag påsk den 21 april firades ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka.

 


Vår församling var värd för den gemensamma gudstjänsten den 27april.

 

0427a

0427b

 

0427c

0427d

 

 


Valborgsmässoafton den 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig vårfest till

förmån för Lepramissionens arbete.

 

Maj: Vid gudstjänsten den 4 maj predikade Hans Dahlgren och Kerstin Törnell ledde lovsång, dessutom

fick vi höra sång av barn.
Söndagen den 11 maj samlades vi till gudstjänst under temat ”Vägen till livet”. Flera personer medverkade

 med bibel- och diktläsning samt funderingar runt olika vägmärken. Ukulelegruppen stod för sånginslaget.


Söndagen den 18 maj firade vi gemensam gudstjänst i Frälsningsarméns lokal.

 


Hans Dahlgren predikade vid gudstjänsten den 25 maj och vi sjöng lovsånger tillsammans.

 

0525b

0525a

 


På Kristi Himmelsfärdsdag den 29 maj hölls ekumenisk friluftsgudstjänst på Kyrkberget.


 

 

 

 

 

 

Juni: Söndagen den 1 juni gästades vi av Bengt Bye som berättade om Einar Ekberg och sjöng många av hans sånger. Han ackompanjerades av Ingrid Ödman.

0601

 


På nationaldagen den 6 juni firades ekumenisk ”nationaldagsbön” klockan 09:00 på Kungsberget.

Arrangör var ÅKS.
Vid gudstjänsten den 8 juni predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Onsdagen den 11 juni

startade vårt sommarcafé, sommarcafékvällarna pågick sedan varje onsdag till och med 13 augusti.

Söndagen den 15 juni var vi inbjudna att ha vår gudstjänst i Paul Gustafssons sommarstuga i Tisselskog.
Åmåls kyrka inbjöd till en samlyst gudstjänst på midsommardagen, på Kyrkberget.
Söndagen den 29 juni var vår församling värd för den gemensamma gudstjänsten.  Hans Dahlgren predikade.

För sånginslag stod sångarna och Tore Olsson. Grace Okott framförde också en sång tillsammans med sin mor Rose.

 

Juli: ”Jesusfestivalgemensam för Kyrkorna i Åmål  4 – 7 juli. Besök av Next Exit från Proclaim International.

 På programmet t.ex. Festivalmöte vid Marinan på fredagskvällen, där också missionsbåten MS Christina deltog.

 På lördags förmiddag hölls gatumöte, på eftermiddagen hölls familjefest i Plantaget och på kvällen konsert med

Next Exit i Plantaget. Elimförsamlingen var ansvarig för den gemensamma gudstjänsten söndagen den 6 juli, som  

hölls vid Marinan, tillsammans med Next Exit och MS Christina.

 

0712

0712b

 


Under Åmåls Bluesfest hade Kyrkorna i Åmål många olika samlingar och på söndagen den 13 juli inbjöd

missionsförsamlingen till gemensam Bluesgudstjänst i Kungsbergskyrkan.
Söndagen den 20 juli var Sionförsamlingen värd för den gemensamma gudstjänsten som hölls i Pingstkyrkan.
Söndagen den 27 juli inbjöd Frälsningsarmén till gemensam gudstjänst.

Augusti: Söndagen den 3 augusti klockan 15:00 var vi inbjudna till Friluftsgudstjänst (som p.g.a. vädret hölls i en vagnhall)

hos Lilian och Stig Pettersson i Risa.
Söndagen den 10 augusti predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng solo. En grupp barn stod också för ett sånginslag.
På kvällen medverkade Karin Olsson och Ukulelegruppen vid en samling på Svanudden. Söndagen den 17 augusti predikade

Hans Dahlgren. Kerstin och Christer Törnell sjöng och Hannah Törnell Wettermark spelade flygel och tvärflöjt.
Söndagen den 24 augusti inbjöd Frälsningsarmén till gemensam gudstjänst. På kvällen medverkade Ukulelegruppen vid en

samling i Sandaholms missionskyrka.
Bengt Hagström predikade vid gudstjänsten den 31 augusti.
 

September: Söndagen den 7 september firade vi nattvardsgudstjänst. Hans Dahlgren sjöng och predikade.

0913a Tage K

0913 Tage K

 

 

Lördagen den 13 september hade vi en ”sångardag” tillsammans med Anders Jaktlund. En ”hopplockad” sångarskara från olika

församlingar övade under dagen och på kvällen hade vi en mycket välbesökt sånggudstjänst under rubriken ”Minns du sången?”

Medverkande var också Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson.
Kungsbergskyrkan inbjöd till gemensam gudstjänst den 14 september.
Vid gudstjänsten den 21 september predikade Hans Dahlgren och familjen MacWange medverkade med sång. Efter gudstjänsten

 så hade vi församlingsmöte.
Inger Ekström predikade vid gudstjänsten den 28 september och vi sjöng lovsånger tillsammans  

 

 

 

 

Oktober: Lördagen den 4 oktober samlades vi för gemensam städdag i och vid kyrkan.
Söndagen den 5 oktober predikade Hans Dahlgren. Kerstin och Christer Törnell sjöng duett och Ukulelegruppen medverkade också med sång.

 

20141004

 


Söndagen den 12 oktober hade vi besök av sjukhuspastor Staffan Juteräng som predikade och informerade om sitt uppdrag

som sjukhuspastor inom NU-sjukvården. Tore Olsson medverkade med sång.

 

1019

 

 

 

 

Rose-Marie och Stig Svensson gästade oss söndagen den 19 oktober och ansvarade för gudstjänsten på förmiddagen samt för kvällens cafégudstjänst.

 

 

 

 

 

På torsdagen den 23 oktober medverkade Ukulelegruppen vid en samling i Ånimskogs bygdegård.  Sionförsamlingen inbjöd till en gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan den 26 oktober. Fredagen den 31 oktober medverkade Ukulelegruppen vid Samverkets café på Ekbacken. 

 

 


På torsdagen den 23 oktober medverkade Ukulelegruppen vid en samling i Ånimskogs bygdegård.  Sionförsamlingen inbjöd

till en gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan den 26 oktober. Fredagen den 31 oktober medverkade Ukulelegruppen vid

 Samverkets café på Ekbacken.  

 

November: Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 1 november predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng.
Söndagen den 2 november, firade vi nattvard vid en kvällsgudstjänst klockan 18:00.
Söndagen den 9 november predikade Hans Dahlgren och vi sjöng lovsångskörer tillsammans. På lördag förmiddag den 15

 november inbjöd Kungsbergskyrkan till en samling under ”Globala veckan” med besök från Caminul Felix i Rumänien.
Söndagen den 16 november predikade Hans Dahlgren, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett och efter gudstjänsten hade

vi församlingsmöte.
Lördagen den 22 november arrangerade Kvinnoföreningen torgkaffe. Hans Dahlgren talade vid andakten och ukulelegrupen

 sjöng och spelade.

 

1123

 

Söndagen den 23 november inbjöd vår församling till gemensam gudstjänst. Allan Ekstedt som är direktor för Lepramissionen predikade samt informerade om Lepramissionens arbete. Carolina Wedberg från Eskilstuna medverkade med sång.

 


Vid gudstjänsten på 1:a advent den 30 november predikade Hans Dahlgren och sångarna samt familjen MacWange

medverkade med sång.

December: Lördagen den 6 december klockan 16:00 var det Jul- och Luciafest. Karin Olsson ledde samlingen och

onsdaxbarnen och en hel del vuxna framförde ”Den levande julkalendern” som både innehöll Luciaspel och julspel.
Söndagen den 14 december predikade Hans Dahlgren, Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett.

Söndag 21 december klockan 16:00 anordnades en sång- och musikgudstjänst under temat:
”I väntan på julen”. Gudstjänsten innehöll, förutom textläsning, många olika sång- och musikinslag.

På juldagens morgon samlades en fullsatt kyrka för att fira julotta. Gudstjänstledare var Lillemor Hårdstedt och Hans Dahlgren

 höll en julbetraktelse. För textläsning samt sång och musikinslag ansvarade både ”hemmavarande” och ”hemvändare”.

Christer Törnell skötte orgeln, Hannah Törnell Wettermark spelade på flygel, orgel och tvärflöjt, Jonathan Wettermark

spelade trombon, Kelly MacWange spelade fiol och Karin Hårdstedt och KG Hårdstedt sjöng. Evelina Törnell, Sara Pettersson

samt Karen MacWange ansvarade för textläsningen. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

På annandag jul firades en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan. Under gudstjänsten samlades ett missionsoffer in

till de olika församlingarnas missionsarbete.
Söndagen den 28 december predikade Hans Dahlgren, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.
På nyårsafton avslutades året traditionsenligt med nyårsfest.

Bönesamlingar

Bön och bibelsamtal i hem har hållits vid åtta tillfällen under våren och åtta tillfällen under hösten.

Mission

Våra missionsoffer har till största delen gått till Hälso- och sjukvård i Kongo, Barnsamaritens arbete och Lepramissionen.

En insamling till Baptistsamfundets internationella mission gjordes i samband med missionsgudstjänsten på annandag jul.

Ekumenik

Åmåls kyrkor i samarbete (ÅKS) har under året haft fyra sammanträden.  
Hans Dahlgren och Lillemor Hårdstedt är församlingens representanter i ÅKS.
HaraldHHans Dahlgren har under året ansvarat för över 30 andakter på de olika serviceboendena i kommunen.

Hans Dahlgren är församlingens representant i Equmeniakyrkans regionala förtroenderåd. Församlingen är genom

Hans Dahlgren representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande. 

 

Barnverksamhet

På onsdagskvällarna (16 gånger på våren och 13 gånger på hösten) har ett antal barn samlas till Onsdax. Familjegudstjänsten på

våren, samt Jul- och Luciafesten samlade många besökare till vår kyrka. Som tidigare har Karin Olsson varit ansvarig för

Onsdaxverksamheten med Kerstin Törnell och Lillemor Hårdstedt som medhjälpare.

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har under våren 2014 haft 8 samlingar och på hösten 8 samlingar. Dessutom har kvinnoföreningen ansvarat

för Torgkaffe lördagen den 5 april och lördagen den 22 november. Kvinnoföreningens möten består vanligtvis av andakt,

handarbete, sång och ukulelespel, stickning av babyfiltar m.m. Den 11 februari hade vi besök av sjukgymnast Maggie Sundberg

och fick pröva lite olika former av ”sittgympa”. Den 25 februari packade vi babypaket. Vi hade en välbesökt ”Bjud-en-vän-kväll”

den 11 mars med bl.a. Ugandisk dans samt tipspromenad.  Den 8 april inföll årets påskfest.
Den 6 maj såg vi på bilder från Kenya. Vårterminen avslutades med en bussresa till Lästviks säteri.

20140826

 

 

 

Höstens samlingar inleddes med en ”sillsexa” i Rud, Kila den 26 augusti.


 

 

Den 23 september inbjöds till ”Stickcafé”. Tisdagen den 21 oktober inbjöd Kvinnoföreningen Herrträffen till sin samling.

Höstterminen avslutades med julfest den 2 december. 

 

Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne till Kongo, stickat babyfiltar och babykläder, sålt glasögonkort

till förmån för kvinnor i Kongo som är i behov av synundersökning och glasögon. Kvinnoföreningen har också bidragit med

matpaket till föräldralösa barn i Kongo, fadderbarn i Thailand, bidragit till skolhem i norra Thailand, skänkt bidrag till Hela

 människan/Ria, Åmåls Baptistförsamling, Barnsamariten, Skandinaviska barnmissionen på Filipinerna, Lepramissionen samt

sänt bidrag till Kristen och kvinna. Kvinnoföreningen har dessutom stickat varma sockar, mössor och tröjor som sänts till

Syriska flyktingar i Jordanien och till ett kvinnofängelse i Litauen.  Inkomster från vårens och höstens Torgkaffe har gått

till nämnda projekt.

 

 

Kvinnoföreningens styrelse har under 2014 bestått av;

Ordförande: Karin Olsson

Vise ordförande: Gunnel Ström

Kassör: Marie-Anne Lagerqvist
Övrig ledamot: Mai Jonasson
Revisorer: Lena Lagerqvist och Margareta Bergdahl

 

 ”Herrträff”

Under året har ett antal herrar träffats på torsdagsförmiddagar, nio tillfällen under våren och sju tillfällen under hösten.

Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och utflykter/studiebesök,

samt ett besök hos Kvinnoföreningen.

 

 

Övrigt

Marie-Anne Lagerqvist har även under detta år varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap,

 pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

Under Ingrid Ödmans ledning har vi samlats till sångövning vid åtta tillfällen under våren samt åtta tillfällen under hösten.

 

 

x1

x2

 


Personal
Hans Dahlgren har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft sex sammanträden under våren och fem sammanträden under hösten.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra församlingsmöten.

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och Maria Petersson. Som självskriven

 ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingsboken.

En av församlingens medlemmar har under året fått flyttningsintyg till en annan församling.
Antalet medlemmar var vid årets slut 64, vilket är en minskning med en medlem jämfört med föregående år.

 

Slutord

När vi nu tittat på vad som hänt i vår församling 2014 så har det säkert väckt minnesbilder, tankar och kanske

 frågor hos oss var och en.

Men en hel del av det arbete som läggs ner i församlingen kommer dock inte fram i en årsberättelse – mycket

av det arbete som inte syns – men som vi bara förutsätter att det fungerar – t.ex. städning, snöskottning,

kaffekokning, vaktmästeri, affischering, programblad, arbete med hemsidan etc, etc…I årsberättelsen står inte

 heller något om vikten av att bära församlingens arbete i bön och förbön, att stödja arbetet ekonomiskt, att tala

 väl om församlingen och den verksamhet som bedrivs.

Vi får nu gå vidare in i 2015 med en bön om att vår församling allt mer ska bli en ”Öppen kyrka mitt i stan

så att människor känner att här finns en äkta gemenskap.

Vill till Er alla, medlemmar och församlingens vänner och sympatisörer, uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga

 insatser som gjorts för Åmåls Baptistförsamling under 2014.

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                                    

 

                                                                                                 Lillemor Hårdstedt

                 ordförande