Årsberättelse för

Åmåls Baptistförsamling

2013

”Jesus Kristus är densamme, igår idag och i evighet.”

(Hebr.13:8)
Församlingens uppdrag; ”Att göra Kristus känd, trodd och älskad” kvarstår. Målet
för vår församlings arbete under 2013 har naturligtvis varit att på olika sätt arbeta för detta.
Innan vi nu går vidare in i det nya verksamhetsåret 2014 vill vi med tacksamhet summera året som gått.

Gudstjänster och samlingar:

De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan.
Under året har vi haft sex gemensamma gudstjänster med missionsförsamlingen och Sionförsamlingen, förutom de gemensamma och ekumeniska gudstjänsterna som planeras av ÅKS under sommaren och på våra ”annandagar”.
Kyrkkaffe serveras i samband med de flesta gudstjänster.
Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.
Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort

Januari: År 2013 inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll.

På trettonde dag jul firade vi cafégudstjänst kl.11:00. Gunilla och Bengt Hagström visade film från Indien och vi gjorde en insamling till en skola i Indien. Lennart Åberg stod för sång och musikinslag.
Hans Dahlgren talade vid gudstjänsten den 13 januari och vi sjöng lovsånger tillsammans. Missionsförsamlingen var värd för den ekumeniska bönehelgen 16 – 20 januari. På onsdag, torsdag och fredag inbjöds till bönesamlingar på kvällen och på söndagen klockan 16:00 firade vi gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.

Söndagen den 27 januari hölls församlingens årsmöte. Innan årsmötesförhandlingarna så predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Vi fick också möjlighet att säga ”Hej då” till Isac, James och Dennis som under sex månader varit volontärer i Åmål och då också besökt vår församling vid flera tillfällen, och som nu skulle resa tillbaka till Uganda.

Februari: Söndagen den 3 februari predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng solo. Vid det efterföljande kyrkkaffet så passade vi på att fira Hans Dahlgrens 65-årsdag.

Vid gudstjänsten den 10 februari predikade Inger Ekström och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Söndagen den 17 februari firade vi gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Vid gudstjänsten den 24 februari predikade Hans Dahlgren, Hanna Enocksson från Insjön sjöng
och efter gudstjänsten var det församlingsmöte.

Mars: Ukulelegruppen spelade och sjöng vid ett förmiddagscafé på Ekbacken fredagen

den 1 mars. Svenska kyrkan var värd för Världsböndagen som också inföll denna fredag och inbjöd till samling i Åmåls kyrka klockan 12 och sedan lunch och bildvisning i församlingshemmet.
Söndag 3 mars hade vi nattvardsgudstjänst där Hans Dahlgren predikade och så sjöng vi lovsånger tillsammans.
Söndagen den 10 mars var det familjegudstjänst där Onsdaxbarnen framförde ett drama om ”Brödundret”.
Lördagen den 16 mars inbjöds till distriktsårsmöte och Stenungsögårdens föreningsmöte på Stenungsögården. Söndagen den 17 mars predikade Hans Dahlgren.
Lördagen den 23 mars inföll vårens Torgkaffe, vid andakten så talade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.
Söndagen den 24 mars predikade Hans Dahlgren.
På skärtorsdagskvällen den 28 mars samlades vi till Getsemanestund med nattvard. Vid långfredagens gudstjänst predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Sångarna sjöng också vid påskdagens gudstjänst och Hans Dahlgren predikade.

April: På annandag påsk (1 april) firade vi ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka. Gudstjänsten innehöll också ”stafettpredikan” av en rad personer från olika församlingar i Åmål, samt sång av Worship Gospel och Anna Löwenmark.


Vid gudstjänsten den 7 april predikade Willem Hessel och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Söndagen den 14 april hade vi en nattvardsgudstjänst där Hans Dahlgren predikade och Tore Olsson sjöng.

Söndag 21 april var Baptistförsamlingen värd för den gemensamma gudstjänsten. Predikade gjorde Peter Landälv och en ”hopplockad” sångarskara sjöng under Ingrid Ödmans ledning. Dessutom medverkade ukulelegruppen och så fick vi höra sånger från Uganda som Betty Akot och Isaac Ogwal Agumkom framförde. Isac och Betty som kom från Holly Power Center Church i Kampala var (delvis) Baptistförsamlingens gäster under några veckor och deltog i en hel del av församlingens olika verksamheter under denna tid.
Söndagen den 28 april talade och sjöng våra ugandiska gäster under gudstjänsten och
Charles MacWange tolkade.
På kvällen inbjöd vår församling till en cafékväll med Irene och Robert Johansson som gäster. Temat för kvällen var ”Humor i helgade hyddor”.

Valborgsmässoafton den 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig vårfest till förmån för Lepramissionens arbete.

Maj: Vid gudstjänsten den 5 maj predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng. Vid kyrkkaffet så sa vi ”Hej då” till Betty och Isaac som skulle återvända till Kampala, Uganda.

Gemensam Framtids kyrkokonferens hölls i Karlstad under Kristi himmelfärdshelgen
9 – 12 maj, ombud från vår församling var Hans Dahlgren. Vid konferensen antogs namnet Equmeniakyrkan som namn för vår ”nya” kyrka / samfund.
Söndagen den 12 maj predikade Karin Olsson, vi sjöng lovsånger tillsammans och
Karin Hårdstedt medverkade också med sång.
På Pingstdagen den 19 maj predikade Hans Dahlgren och sångarna sjöng. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte.
Söndagen den 26 maj predikade Hans Dahlgren och vi sjöng lovsånger tillsammans. Onsdagen den 29 maj hade vi arbetskväll vid kyrkan för att förbereda inför sommaren.
På vårterminen gjordes med en bussresa till Falköpingstrakten

Juni: Hans Dahlgren predikade vid nattvardsgudstjänsten den 2 juni. Ingrid Ödman, MarieAnne Lagerqvist och Birgitta Avenfors stod för sånginslaget.

På nationaldagen den 6 juni firades ”nationaldagsbön” på Kungsberget. Arrangör var ÅKS. Vid gudstjänsten den 9 juni predikade Hans Dahlgren och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Onsdagen den 12 juni startade vårt sommarcafé, sommarcafékvällarna pågick sedan varje onsdag till och med 14 augusti. Söndagen den 16 juni var vi inbjudna att ha vår gudstjänst i Paul Gustafssons sommarstuga i Tisselskog.
Åmåls kyrka inbjöd till en samlyst gudstjänst på midsommardagen, den 22 juni. Söndagen den 30 juni firades den gemensamma gudstjänsten i Frälsningsarméns lokal.

Juli: Söndagen den 7 juli var Elimkyrkan ansvarig för den gemensamma gudstjänsten som hölls i Kungsbergskyrkan.

Söndagen den 14 juli inbjöd missionsförsamlingen till gemensam Bluesgudstjänst på
Kungsberget.
Söndagen den 21 juli var Sionförsamlingen värd för den gemensamma gudstjänsten som hölls i Pingstkyrkan.
På eftermiddagen var vår församling ansvarig för gudstjänst på Stenungsögården, där
Hans Dahlgren talade och en tillfälligt ihopsatt sånggrupp, under ledning av Ingrid Ödman, sjöng. Hans Dahlgren och Lillemor Hårdstedt var med som ledare på Kristen och Kvinnas (tidigare SBKF) ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 22-26 juli. Söndagen den 28 juli hade vår församling ansvar för den gemensamma gudstjänsten, där Hans Dahlgren predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Dessutom medverkade en grupp flickor med sång

Augusti: Vid gudstjänsten den 4 augusti predikade Hans Dahlgren och vi sjöng lovsånger tillsammans. Söndagen den 11 augusti predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.

På kvällen medverkade Karin Olsson och ukulelegruppen vid en samling på Svanudden. Söndagen den 18 augusti predikade Hans Dahlgren och stod också för sånginslag tillsammans med Inger Ekström. Efter gudstjänsten var vi alla inbjudna till kyrkkaffe där Bengt Hagström bjöd på kaffekalas med 60 sorters kakor.

På kvällen klockan 18:00 inbjöds till ”Hela kyrkan sjunger” i Gamla kyrkan/Kulturmagasinet.
Söndagen den 25 augusti predikade Hans Dahlgren och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.

September: Söndagen den 1 september firade vi nattvardsgudstjänst. Hans Dahlgren predikade och vi sjöng lovsånger tillsammans.

Under församlingens ”uppstartshelg” 7-8 september, gästades vi på lördagen av
Tomas Hammar som är regional kyrkoledare för vår region inom Equmeniakyrkan.

På söndagen hade vi en verkstadsgudstjänst under temat: ”På väg.” Sångarna och Tore Olsson sjöng och två tyska flickor, som bott i kyrkan under några veckor, medverkade också med sång. Flera personer deltog också i textläsning och gestaltande av de olika pilgrimssymbolerna.

Söndagen den 15 september var det gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.
Vid gudstjänsten den 22 september predikade Inger Ekström. Efter gudstjänsten så hade vi församlingsmöte.
Lördagen den 28 september samlades vi för gemensam städdag i och vid kyrkan. Änglar var temat vid gudstjänsten på Den helige Mikaels dag, söndagen den 29 september.
Rose-Marie W. Kyrk hade ordnat en ”änglautställning”, Hans Dahlgren predikade, Tore Olsson och ukulelegruppen stod för sånginslagen.
På eftermiddagen medverkade ukulelegruppen vid en samling i Billingsfors missionskyrka.

Oktober: Helgen den 5 och 6 oktober var det avslutningshelg på Stenungsögården. Söndagen den 6 oktober ansvarade Kvinnoföreningen för gudstjänsten. Temat var

”Tillsammans i världen”. Ukulelegruppen sjöng och flera olika medlemmar ur kvinnoföreningen deltog med textläsning och information om olika projektändamål. Söndagen den 13 oktober hade vi gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.
Höstens familjegudstjänst ägde rum söndagen den 20 oktober. Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och onsdaxbarnen sjöng och framförde ett drama om ”de två byggmästarna” . Söndagen den 27 oktober predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng solo. Gunilla Hagström hade hand om en ”barnruta”.

November: Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 2 november predikade Hans

Dahlgren och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman.
Söndagen den 3 november, firade vi nattvard vid en kvällsgudstjänst klockan 18:00. Söndagen den 10 november hade vi ”frukostmöte” klockan 09:30. Vi gästades av Willem Hessel som berättade och samtalade runt en bok med titeln: ”Korsfäst konung”. Vi firade också nattvard tillsammans. Gudstjänsten avslutades med att Willem Hessel spelade ett postludium.
På fredagen den 15 november klockan 18:00 inbjöds till ett ÅKS- arrangemang med
Simon Ådahl i Kungsbergskyrkan.
Söndagen den 17 november var den gemensamma gudstjänsten i Baptistkyrkan. Ruben Gonzalez predikade och sångarna och Tore Olsson sjöng.
Lördagen den 23 november arrangerade Kvinnoföreningen torgkaffe. Hans Dahlgren talade vid andakten och ukulelegrupen sjöng.
På eftermiddagen klockan 16:00 inbjöds vi till ”Eftermiddagskaffe på Frälsningsarmén” med temat: Ny i Åmål / Gästfrihet. Samlingen ingick i Globala veckan och var ett ÅKS- arrangemang. Vid samlingen berättade några inflyttade åmålsbor hur det var att flytta till Åmål. Vid gudstjänsten den 24 november predikade Hans Dahlgren och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte.

December: Vid gudstjänsten på 1:a advent den 1 december predikade Hans

Dahlgren och sångarna sjöng.
Lördagen den 7 december klockan 16:00 var det Jul- och Luciafest. Karin Olsson ledde samlingen och onsdaxbarnen och en hel del vuxna framförde ”Den levande julkalendern” som både innehöll Luciaspel och julspel.
Nattvardsgudstjänst firades den 8 november.
Förskolan Lyckan hade sitt Luciafirande i Baptistkyrkan onsdagen den 11 december.

Söndag 15 december klockan 16:00 anordnades en sång- och musikgudstjänst under temat:
”I väntan på julen”. Gudstjänsten innehöll, förutom textläsning, många olika sång- och musikinslag, bl.a. sång av några herrar, solosång av Tore Olsson, duettsång av Kerstin Törnell och Helena Fransson, samt av Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist, kvartettsång av Ingrid Ödman, Marie- Anne Lagerqvist, Lena Lagerqvist och Kerstin Törnell, samt sång av sångarna och Ukulelegruppen. Dessutom medverkade Karen, Kelly och Kischa med sång.
Vid gudstjänsten den 22 december predikade Hans Dahlgren och Tore Olsson sjöng.

På juldagens morgon samlades en i princip fullsatt kyrka för att fira julotta. Gudstjänstledare var Lillemor Hårdstedt och Hans Dahlgren höll en julbetraktelse. För textläsning samt sång och musikinslag ansvarade både ”hemmavarande” och
”hemvändare”. Ingrid Ödman skötte orgeln, Hannah Törnell Wettermark spelade på flygel och tvärflöjt, Jonathan Wettermark spelade trombon, Elina Pettersson spelade saxofon och Karin och KG Hårdstedt sjöng. Evelina Törnell, Sara Pettersson samt
Karen och Kelly ansvarade för textläsningen. Som vanligt inbjöd Marie-Anne
Lagerqvist till julottekaffe.
På annandag jul firades en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan. Under gudstjänsten samlades missionsoffer in till de olika församlingarnas missionsarbete.
Söndagen den 29 december predikade Hans Dahlgren, Ingrid Ödman, Marie-Anne
Lagerqvist, Lena Lagerqvist och Kerstin Törnell stod för sånginslag.
På nyårsafton avslutades året traditionsenligt med nyårsfest. Vid denna samling gjordes två lotterier, ett till förmån för Barncancerfonden och ett till förmån för Hälso- och sjukvård i Kongo.

Bönesamlingar

Bön och bibelsamtal i hem har hållits vid sex tillfällen under våren och sju tillfällen
under hösten.

Mission

Våra missionsoffer har till största delen gått till Hälso- och sjukvård i Kongo,
Världens barn och Lepramissionen. En insamling till Baptistsamfundets internationella mission gjordes också i samband med missionsgudstjänsten på annandag jul.
Församlingen betalar också för ett fadderbarn via Skandinaviska Barnmissionen. Under året har det också sålts matpaketsbevis för Kongo, bevis för hälso- och sjukvård i Kongo samt ”andliga matpaket” som hjälp till församlingar i Kongo med biblar och sångböcker. Intäkterna från Valborgsmässofesten tillföll Lepramissionen.

Ekumenik

Åmåls kyrkor i samarbete (ÅKS) har under året haft fyra sammanträden.
Styrelserna från missionsförsamlingen och vår församling har haft ett gemensamt sammanträde under året: den 7 november i Kungsbergskyrkan.
Hans Dahlgren har under året ansvarat för ett 35-tal andakter på de olika serviceboendena i kommunen. Hans Dahlgren har under våren 2013 varit
”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet.

Barnverksamhet

På onsdagskvällarna (15 gånger på våren och 14 gånger på hösten) har ett antal
flickor samlas till Onsdax. Både vårens och höstens familjegudstjänster, samt Jul- och Luciafesten har samlat många besökare till vår kyrka. Som tidigare har Karin Olsson varit ansvarig för Onsdaxverksamheten med Kerstin Törnell och Lillemor Hårdstedt som medhjälpare.

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har under våren 2013 haft 9 träffar och på hösten 8 samlingar.
Dessutom har kvinnoföreningen ansvarat för Torgkaffe lördagen den 23 mars och lördagen den 23 november. Kvinnoföreningens möten består vanligtvis av andakt, handarbete, sång och ukulelespel, stickning av babyfiltar etc… Välbesökta ”Bjud-en- vän-kvällar” har vi haft 12 mars (med tema: Kongo) och 22 oktober där vi bl.a. hade
”hattparad” och minglade med ordspråk. Kvinnoföreningen ansvarade för söndagsgudstjänsten den 6 oktober.

Ur programmet kan nämnas att den 26 februari besökte vi biblioteket i Åmål och fick
”en guidad rundvandring” av Annicka Andersson, Den 26 mars hade vi påskfest. Den 7 maj såg vi på Indienbilder samt fick uppleva sång och dans från Uganda. Vårterminen avslutades med en bussresa till Falköpingstrakten med bl.a. besök på
”Bondens år”.

Höstens samlingar inleddes med en ”sillsexa” i Varsrud den 27 augusti. Den 24 september hade vi besök av Margareta Nilars som berättade om ”Gamla Åmål”. Vid samlingen den 19 november så packade kvinnoföreningens medlemmar julklappar som via Walla Carlsson i Karlskrona förmedlades till mammor och barn vid ett kvinnofängelse i Litauen. Gunnel och Evert Ström såg till att alla julpaketen kom fram till Karlskrona. Höstterminen avslutades med julfest den 3 december.
Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne till Kongo, stickat babyfiltar och babykläder, sålt glasögonkort till förmån för kvinnor i Kongo som är i behov av synundersökning och glasögon. Kvinnoföreningen har också bidragit med matpaket till föräldralösa barn i Kongo, fadderbarn i Thailand, skänkt bidrag till Ria / Hela människan, Åmåls Baptistförsamling, samt sänt bidrag till SBKF/Kristen och kvinna. Inkomster från vårens och höstens torgkaffe har gått till nämnda projekt.
Kvinnoföreningens styrelse har under 2013 bestått av; Ordförande: Karin Olsson
Vise ordförande: Gunnel Ström Kassör: Marie-Anne Lagerqvist Övrig ledamot: Mai Jonasson
Revisorer: Lena Lagerqvist och Margareta Bergdahl

”Herrträff”

Under året har ett antal herrar träffats på torsdagsförmiddagar, åtta tillfällen under
våren och sju tillfällen under hösten. Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och utflykter/studiebesök.

Övrigt

Marie-Anne Lagerqvist har även under detta år varit ledare för en grupp damer som
träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.
Under Ingrid Ödmans ledning har vi samlats till sångövning vid sju tillfällen under våren samt sju tillfällen under hösten.

Personal

Hans Dahlgren har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft åtta sammanträden under året.
Förutom årsmötet så har det hållits fyra församlingsmöten. Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter: Ordförande: Lillemor Hårdstedt
Vice ordförande: Christer Törnell
Kassör: Tore Olsson
Sekreterare: Gunilla Hagström
Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och
Maria Petersson.
Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.
Församlingen är genom Hans Dahlgren representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande. Hans Dahlgren och Lillemor Hårdstedt är församlingens representanter i ÅKS.

Församlingsboken.

Två av församlingens medlemmar har under året fått avsluta sitt jordeliv. Rune Lindstedt avled den 3 februari 2013, begravningsgudstjänsten hölls i Baptistkyrkan den 22 februari. Laila Engen avled den14 september och begravningsgudstjänsten hölls den 27 september, i Baptistkyrkan.
Antalet medlemmar var vid årets slut 65, vilket är en minskning med två medlemmar jämfört med föregående år.
Slutord
När vi nu tittat på vad som hänt i vår församling 2013 så hoppas jag att just du känner att församlingen är en gemenskap som du känner en glädje att delta i.
Vi (du och jag) representerar ju egentligen alltid församlingen där vi är och tillsammans har vi ju enormt många kontakter och vi vet ju att de personliga kontakterna är de absolut viktigaste för att få människor att komma till våra olika samlingar och gudstjänster.
En hel del av det arbete som läggs ner i församlingen kommer dock inte fram i en årsberättelse – mycket av det arbete som inte syns – men som vi bara förutsätter att det fungerar – t.ex. städning, snöskottning, kaffekokning, vaktmästeri, affischering, programblad, arbete med hemsidan etc, etc. … I årsberättelsen står inte heller något om vikten av att bära församlingens arbete i bön och förbön, att stödja arbetet ekonomiskt, att tala väl om församlingen och den verksamhet som bedrivs.
Allt arbete behövs och är viktigt – kom ihåg: församlingsarbete är ett lagarbete.
Vill till Er alla, medlemmar och församlingens vänner och sympatisörer, uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för Åmåls Baptistförsamling under
2013.
Vi får nu gå vidare in i 2014 med förvissningen om att vi har ett stort och viktigt arbete att uträtta och att Herren själv, som aldrig förändras, går med oss.
Vi ber tillsammans med Den heliga Birgitta:
”Visa mig Herre, din väg och gör mig villig att vandra den.”

För Åmål Baptistförsamlings styrelse

Lillemor Hårdstedt ordförande