Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2012

 

”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”

                                                                                                                             Mark. 16:15

 

Församlingens uppdrag; ”Att göra Kristus känd, trodd och älskad” kvarstår. Vår församlings arbete under 2012 har på olika sätt utgått från detta uppdrag. Innan vi nu går vidare in i det nya verksamhetsåret vill vi med tacksamhet summera året som gått.
altarbild

Gudstjänster och samlingar:

De flesta söndagar har vi firat gudstjänst klockan 11:00 i Baptistkyrkan. Under året har vi haft sex gemensamma gudstjänster med missionsförsamlingen och Sionförsamlingen, förutom de gemensamma och ekumeniska gudstjänsterna som planeras av ÅKS under sommaren och på våra ”annandagar”. Kyrkkaffe serveras i samband med de flesta gudstjänster. De flesta gudstjänstdeltagare uppskattar detta som en möjlighet till opretentiös samvaro och gemenskap. Ett tiotal personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare. Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort.

 100_3832DSC03893a

 

Januari: Året inleddes med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll.  På trettonde dag jul firade vi cafégudstjänst kl.11:00, Hans predikade och Tore Olsson sjöng. Vid gudstjänsten den 8 januari predikade Hans och Lennart Åberg stod för sång och musikinslag. Vid kyrkkaffet så spelade och sjöng Stig Svensson från Huskvarna. Församlingens årsmöte hölls den 15 januari. Vår församling var värd för den ekumeniska bönehelgen 20 – 22 januari. På fredag och lördag inbjöds till bönesamling klockan 18:00.


 

100_6480På söndag inbjöd vår församling till gemensam gudstjänst klockan 11:00 under temat ”Bibelns dag”. Vi fick bl.a. lyssna till bibelläsning från Joh.3:16 på 11 olika språk (förutom svenska). Hans predikade och sångarna sjöng. Tre ugandiska volontärflickor deltog också med sånginslag.

 

 

 

100_6482a

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 29 januari  hade vi besök av Stefan Ström från Barnsamariten. På förmiddagen berättade han om Barnsamaritens arbete med ”Fotbollstema” i Brasilien. På kvällen hade vi cafékväll där David Åström och Stefan Ström medverkade med sång. Stefan Ström berättade då om Barnsamaritens arbete när det gällde ett ”Skoltema i Etiopien”. Vi samlade in pengar till ett ”koprojekt”.

 

 

Februari: Söndagen den 5 februari hade vi nattvardsgudstjänst där Hans predikade och Tore Olsson sjöng solo. På kvällen var det cafékväll i Kungsbergskyrkan, där Nisse Bergman informerade om Läkarmissionens arbete och Vocalsis sjöng. Söndagen den 12 februari predikade Hans, Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett.
På kvällen inbjöds till en bön- och förbönssamling.  Söndagen den 20 februari var det en gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan. På kvällen inbjöd Sionförsamlingen till Cafékväll med besök från LP-kontakten i Säffle. Lördagen den 25 februari medverkade ukulelegruppen på Samverkets café på Åmålsgården.

Kvinnoföreningen ansvarade för gudstjänsten den 26 februari. Karin Olsson predikade och ukulelegruppen sjöng och spelade. Dessutom deltog flera olika personer i dikt- och textläsning.

Mars: Frälsningsarmén inbjöd till gudstjänst på Världsböndagen (fredag 2 mars). Söndag 4 mars hade vi nattvardsgudstjänst där Hans predikade och Sofia och Bengt Ödman från Stockholm sjöng. Söndagen den 11 mars var det gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.

 

 

P3160150a

 

Fredagen den 16 mars hade vi besök av Jard Samuelsson med band som hade en konsert / musikgudstjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 17 mars åkte Hans, samt Lena och Hans Lagerqvist och Harald Hårdstedt till StenungsögårdenVBM´s årsmöte (distriktsårsmötet) och Stenungsögårdens föreningsmöte/årsmöte.
Vid gudstjänsten söndagen den 18 mars predikade Hans, sångarna sjöng och efter gudstjänsten var det församlingsmöte. Lördagen den 24 mars inföll vårens Torgkaffe. Söndagen den 25 mars predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Eftersom det var Jungfru Marie Bebådelsedag så blev det naturligtvis våfflor till kyrkkaffet.

P4010216a

 

April: Familjegudstjänst var det söndag 1 april. Karin Olsson ledde gudstjänsten och Onsdaxbarnen framförde ett drama som handlade om ”När Jesus var liten”. 

 

Skärtorsdagen inföll den 5 april och då samlades vi till Getsemanestund med nattvard på kvällen. Vid gudstjänsten på långfredagen predikade Hans och sångarna sjöng.  Hans predikade också vid påskdagens gudstjänst, sångarna sjöng även denna dag och då medverkade också Kerstin och Christer Törnell med duettsång.

 

 


Ekumenisk nattvardsgudstjänst firades i Åmåls kyrka på Annandag påsk. Då stod Worship Gospel och Anna Löwenmark för sånginslagen, Peter Landälv predikade och Erik Öhman var gudstjänstledare. Söndag 15 april predikade Hans och Tore Olsson stod för sånginslag. Tisdagen den 17 april samlades vi till arbetskväll inför våren. Söndag 22 april predikade Bengt Hagström, sjöng gjorde volontärerna från Uganda (Vailet, Kristin och Everlyn). Vid kyrkkaffet fick vi information om ett skolprojekt i Indien som Emilia Hagström är delaktig i. På onsdagen den 25 april besöktes Baptistkyrkan av en busslast med ”daglediga” från Bengtsfors missionsförsamling. Söndagen den 29 april hade missionsförsamlingen samlyst sin gudstjänst till vår församling. Hans predikade och volontärflickorna från Uganda sjöng.
Valborgsmässoafton 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig fest till förmån för Lepramissionens arbete.

P5060400a 

Maj: Nattvardsgudstjänst firades den 6 maj, Hans predikade och Lennart Åberg sjöng. Vid gudstjänsten den 13 maj predikade Hans, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett och Karen och Kelly medverkade också med sånginslag.  Gemensam Framtids kyrkokonferens höll i Linköping 17 – 20 maj, ombud från vår församling var Hans Dahlgren.
Söndagen den 20 maj predikade och sjöng Inger Ekström, dessutom medverkade en ”hopplockad” sånggrupp bestående av Marie-Anne Lagerqvist, Göte Ödman, Birgitta Avenfors, Martha Lindstedt, Gunnel Ström och Lillemor. På Pingstdagen den 27 maj predikade Wim Hessel och sångarna sjöng.


P6020548a


Juni: Hans predikade vid nattvardsgudstjänsten den 3 juni. Några flickor stod för sånginslag och efter gudstjänsten var det församlingsmöte. På eftermiddagen var det en ”ugandisk delegation” på besök i vår kyrka. På nationaldagen den 6 juni firades ”nationaldagsbön” på Kungsberget. Arrangör var ÅKS.
Söndagen den 10 juni var vi inbjudna att ha vår gudstjänst i Paul Gustafssons sommarstuga i Tisselskog. Onsdagen den 13 juni startade våra sommarcafékvällar och vid första cafékvällen gästads vi av Hanz-Ingerz. Våra sommarcafékvällar pågick sedan varje onsdag till och med 15 augusti. Söndagen den 17 juni predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. Åmåls kyrka inbjöd till en samlyst gudstjänst på midsommardagen, den 23 juni.

 

Juli: Söndagen den 1 juli var Elimkyrkan (tidigare församlingen Fristaden) ansvariga för den gemensamma gudstjänsten som hölls i Kungsbergskyrkan.

Söndagen den 8 juli inbjöd missionsförsamlingen till gemensam Bluesgudstjänst i Kungsbergskyrkan. Söndagen den 15 juli hade vår församling ansvar för den gemensamma gudstjänsten. Hans predikade och Tore Olsson samt sångarna medverkade med sång. Söndagen den 22 juli var Frälsningsarmén ansvarig för den gemensamma gudstjänsten. På eftermiddagen var vår församling ansvarig för gudstjänst på Stenungsögården, där både Gun-Britt Edvardsson från Säffle och Hans talade och en tillfälligt ihopsatt sånggrupp, under ledning av Ingrid Ödman, sjöng. Laila Engen, Irene Åberg, Hans och Lillemor var med som ledare på Kristen och Kvinnas (tidigare SBKF) ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 23-27 juli. Söndagen den 29 juli firades den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan. På kvällen hade Sionförsamlingen anordnat Marinakväll med besök av LP-folket från Säffle.

 

Augusti: Söndagen den 5 augusti hade missionsförsamlingen samlyst sin gudstjänst till vår kyrka. Vi firade nattvard tillsammans och Hans predikade, Tore Olsson sjöng och Elvi Hammarberg stod för musiken till de gemensamma sångerna. På kvällen medverkade Karin Olsson och ukulelegruppen vid en samling på Svanudden. Söndagen den 12 augusti predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.

På kvällen medverkade Hans och ukulelegruppen på Sandaholm. Vid gudstjänsten den 19 augusti predikade Hans.

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Marinakväll i gräset

På kvällen inbjöd missionsförsamlingen till

Marinakväll i gräset

 

Marinakväll med Lasse Siggelin som gäst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 26 augusti predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. På kvällen inbjöds till ”Läsarsångskväll” i Gamla kyrkan / Kulturmagasinet.
Måndag den 27 augusti hade vi en städkväll i/vid kyrkan.


P9011138a 

September: Församlingens ”uppstartshelg”1-2 september, gästades av Christer Delander, som är koordinator för samhällsfrågor i Gemensam Framtid. På lördagseftermiddagen samlades vi under temat ”kyrkornas glokala uppdrag”. Vid gudstjänsten på söndag så talade Christer Delander över temat ”världens uppdrag”. För sånginslag stod sångarna.

 

 

 

 

 

Vi firade nattvardsgudstjänst den 9 september, Hans predikade och Ingrid Ödman ledde lovsångskörer.

Lördagen den 15 september var det ”Ljusfest” i Åmål. ÅKS inbjöd då till en ekumenisk samling i Kungsbergskyrkan med temat: ”Tänd ett ljus för världens barn”. Medverkade gjorde bl.a. Säffle / Åmål Folkkör, Not Quit –kören samt en del barn och ungdomar. Söndagen den 18 september var det gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.
Vid gudstjänsten den 23 september predikade Hans. På förmiddagen fredagen den 28 september medverkade ukulelegruppen på samverkets café på Ekbacken.
 

 

Söndagen den 30 september ansvarade Kvinnoföreningen för en missionsgudstjänst. Vi samlades under temat ”Att värma en liten”. Baptistkyrkan var prydd med massor av stickade mössor, sockor, tröjor, filtar samt en hel del förbandsmaterial som sedan skulle packas och fraktas vidare till Kongo. Ukulelegruppen stod för gudstjänstens sånginslag.

 

 

Oktober:  Lördagen den 6 oktober samlades vi till arbetsmöte och städdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 7 oktober hade vi en nattvardsgudstjänst där Hans predikade, sångarna samt några barn sjöng. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte och vid detta tillfälle hade vi glädjen att hälsa en ny medlem välkommen.

 

 

 

 

På kvällen inbjöd missionsförsamlingen till cafékväll där Nisse Bergman talade över temat ”Bolivia i centrum”.

Höstens familjegudstjänst ägde rum söndagen den 14 oktober. Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och onsdaxbarnen sjöng och läste texter med temat: ”världens barn”. Söndagen den 21 oktober ansvarade vår församling för den gemensamma gudstjänsten. Hans predikade, sångarna och ukulelegruppen sjöng. Söndagen den 28 oktober predikade Hans och tre unga män (Isac, Dennis och James) volontärer från Uganda framförde dans och drama.
På eftermiddagen medverkade Hans och ukulelegruppen vid en samling i Skållebyns missionshus. På kvällen inbjöd Sionförsamlingen till cafékväll med LP-folket från Säffle som gäster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November: Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 3 november predikade Hans och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman. Kerstin och Christer Törnell medverkade också med duettsång. Söndagen den 4 november, firade vi nattvard vid en kvällsgudstjänst klockan 18:00. Söndagen den 11 november predikade Hans och Ingrid Ödman och
Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett.

 

 

På kvällen hade vi en cafékväll under temat ”Sånger längs vägen”. Gäster var ”Tre bröder” från Holmedal.
Söndagen den 18 november var den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan. Lördagen den 24 november arrangerade Kvinnoföreningen torgkaffe. Hans talade vid andakten och ukulelegrupen sjöng. Vid gudstjänsten den 25 november predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng. På kvällen inbjöds vi till Kungsbergskyrkan på cafékväll där Elisabeth och Kenneth Persson från Hunnebostrand informerade om hjälparbete i Rumänien.

 

 

 

December: Vid gudstjänsten på 1:a advent den 2 december predikade Hans och sångarna sjöng.

 

 

  Karen och Kelly medverkade också med sång.

 

 

Söndagen den 9 december klockan 16:00 var det Jul- och Luciafest. Karin Olsson ledde samlingen och onsdaxbarnen och en hel del vuxna framförde ”Den levande adventskalendern” som både innehöll Luciaspel och julspel. Förskolan Lyckan hade sitt Luciafirande i Baptistkyrkan tisdagen den 11 december

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 16 december klockan 16:00 anordnades en sång- och musikgudstjänst under temat: ”I väntan på julen”. De bibeltexter som lästes handlade om jungfru Maria. Gudstjänsten innehöll många olika sång- och musikinslag, bl.a. solosång av Tore Olsson, duettsång av Kerstin och Christer Törnell, samt Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist, samt sång av sångarna och Ukulelegruppen. Dessutom medverkade Karen och Kelly med sång.

På juldagens morgon firades traditionsenlig julotta där Lillemor höll i trådarna och Hans höll en betraktelse om det som hände i Betlehem den första julen. För textläsning samt sång och musikinslag ansvarade många ”hemvändare”. Christer Törnell skötte orgeln, Hannah Törnell Wettermark spelade på flygel och tvärflöjt, Jonathan Wettermark spelade trombon, Sara Pettersson spelade tvärflöjt och Karin och KG Hårdstedt sjöng. Helena Fransson, Evelina Törnell och Sara Pettersson ansvarade för textläsningen. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

På annandag jul firades en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan. Under gudstjänsten samlades missionsoffer in till de olika församlingarnas missionsarbete.
Söndagen den 30 december predikade Hans, Göte Ödman och Karin Olsson stod för textläsning och berättande. Tore Olsson sjöng solo och dessutom medverkade Karen, Kelly och Kischa med sång. Siv Kristiansson från Enhörna spelade till de gemensamma sångerna. Året avslutades traditionsenligt med nyårsfest i Baptistkyrkan på nyårsafton.

 

Bönesamlingar

Bön och bibelsamtal i hem har hållits vid sju tillfällen under våren och sju tillfällen under hösten.

 

Mission

Våra missionsoffer har till största delen gått till Hälso- och sjukvård i Kongo, Världens barn och Lepramissionen. En insamling till Baptistsamfundets internationella mission gjordes också i samband med missionsgudstjänsten på annandag jul.
Församlingen betalar också för ett fadderbarn via Skandinaviska Barnmissionen. Insamling till Barnsamaritens arbete gjordes i samband med Stefan Ströms besök i vår församling den 29 januari. Under året har det också sålts matpaketsbevis för Kongo, bevis för hälso- och sjukvård i Kongo samt ”andliga matpaket” som hjälp till församlingar i Kongo med biblar och sångböcker. Intäkterna från Valborgsmässofesten tillföll Lepramissionen..

 

Ekumenik

Åmåls kyrkor i samarbete (ÅKS) har under året haft fyra sammanträden. Styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling har haft två gemensamma sammanträden under året: 19 april i Pingstkyrkan och 11 oktober i Baptistkyrkan. Vid dessa samlingar har vi bl.a. haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering. 
Hans har under året ansvarat för ett 35-tal andakter på de olika serviceboendena i kommunen. Vid de flesta tillfällen har Martha Lindstedt varit med och medverkat med sång och musik. Men även andra personer har varit med och medverkat vid dessa sångandakter.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet, vilket innebär att han har funnits tillgänglig för elever och personal under några timmar på varje tisdag under terminerna.

 

Barnverksamhet

På onsdagskvällarna (16 gånger på våren och 14 gånger på hösten) har cirka 15 flickor samlas till Onsdax. Både vårens och höstens familjegudstjänster, samt Jul- och Luciafesten har samlat många besökare till vår kyrka. Som tidigare har Karin Olsson varit ansvarig för Onsdaxverksamheten med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har under våren 2012 haft 9 träffar och på hösten 8 samlingar. Dessutom har kvinnoföreningen ansvarat för Torgkaffe lördagen den 24 mars och den 24 november. Kvinnoföreningens möten består vanligtvis av andakt, handarbete, sång och ukulelespel, stickning av babyfiltar etc… Välbesökta ”Bjud-en-vän-kvällar” har vi haft 24 april och 23 oktober. Kvinnoföreningen har ansvarat för två söndagsgudstjänster (den 26/2 och den 30/9).
Ur programmet kan nämnas att den 13 mars anordnades en Afrikakväll och den 27 mars hade vi påskfest. Den 8 maj visade Rose-Marie och Tage Kyrk naturbilder och vårterminen avslutades med en resa till Esters café den 22 maj. Höstens samlingar inleddes med en ”sillsexa” i Varsrud den 28 augusti och avslutades med julfest den 4 december. 

Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne till Kongo, stickat babyfiltar och babykläder, sålt glasögonkort till förmån för kvinnor i Kongo som är i behov av synundersökning och glasögon. Kvinnoföreningen har också bidragit med matpaket till föräldralösa barn i Kongo, fadderbarn i Thailand, skänkt bidrag till Stenungsögården, Ria / Hela människan, Åmåls Baptistförsamling, samt sänt bidrag till SBKF/Kristen och kvinna. Inkomster från vårens och höstens torgkaffe har gått till nämnda projekt.

Kvinnoföreningens styrelse har under 2012 bestått av;

Ordförande: Karin Olsson

Vise ordförande: Gunnel Ström

Kassör: Marie-Anne Lagerqvist

Övrig ledamot: Mai Jonasson
Revisorer
: Lena Lagerqvist och Margareta Bergdahl

 

 

 

MP900399549[1]”Herrträff”

MP900399550[1]Under året har ett antal herrar träffats på torsdagsförmiddagar vid 14 tillfällen. Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och utflykter/studiebesök.

 

Övrigt

MarieAnne Lagerqvist har även under detta år varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

 

 

 

Under Ingrid Ödmans ledning har vi samlats till sångövning vid åtta tillfällen under våren samt åtta tillfällen under hösten.

Personal
Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits tre församlingsmöten.

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och Maria Petersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande.  Harald Hårdstedt deltar i Stenungsögårdens styrelse. Hans och Lillemor är församlingens representanter i ÅKS.
HaraldH

Församlingsboken.

Flyttningsbetyg har under året utfärdats för Rakel och Peter Ringbäck till internationella församlingen i Jönköping, samt för Anna-Kajsa Ånebratt till Sionförsamlingen i Åmål.
Den 7 oktober hade vi glädjen att hälsa Ruth Bye välkommen till församlingen.
Antalet medlemmar var vid årets slut 67, vilket är en minskning med två medlemmar jämfört med föregående år.

 

 

 

 

 

Slutord

När vi nu tittat på vad som hänt i vår församling 2012 så hoppas jag att just du känner att församlingen är en gemenskap som du känner en glädje att delta i.


Vi (du och jag) representerar ju egentligen alltid församlingen där vi är och tillsammans har vi ju enormt många kontakter och vi vet ju att de personliga kontakterna är de absolut viktigaste för att få människor att komma till våra olika samlingar och gudstjänster.

En hel del av det arbete som läggs ner i församlingen kommer dock inte fram i en årsberättelse – mycket av det arbete som inte syns – men som vi bara förutsätter att det fungerar – t.ex. städning, snöskottning, kaffekokning, vaktmästeri, affischering, programblad, arbete med hemsidan etc, etc…I årsberättelsen står inte heller något om vikten av att bära församlingens arbete i bön och förbön, att stödja arbetet ekonomiskt, att tala väl om församlingen och den verksamhet som bedrivs.
Allt arbete behövs och är viktigt – kom ihåg: församlingsarbete är ett lagarbete.

Vill till Er alla, medlemmar och församlingens vänner och sympatisörer, uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för Åmåls Baptistförsamling under 2012.


Vi får nu gå vidare in i 2013 med förvissningen om att vi har ett stort och viktigt arbete att uträtta och att Herren själv, som aldrig förändras, går med oss - för ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.” (Hebr.13:8)

 

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse, Lillemor Hårdstedt, ordförande