Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2011

 

”Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud i oss och hans kärlek har nått sin

Fullhet i oss.”
                                                                                                                             1Joh.4:11-12

 

 

 

Åter kan vi lägga ett år till handlingarna. Verksamhetsåret 2011 är (om vi har räknat rätt) församlingens 132:a verksamhetsår. Om de personer som bildade Åmåls Baptistförsamling kunde se vilken verksamhet som församlingen har idag så skulle de säkert bli både förvånade och fundersamma, men framförallt skulle de nog bli glada över att se att församlingen finns kvar och att uppdraget fortfarande gäller; att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad här i vår kommun.
Det är lätt att mycket glöms bort av det som gjorts under året, så därför känns det viktigt att så här på församlingens årsmöte sammanfatta och lyfta fram det arbete och det engagemang som lagts ner i församlingens olika verksamheter.


 

 

 

Gudstjänster och samlingar:

Som regel har vi firat gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11:00. Under året har vi dock vid sex tillfällen haft gemensamma gudstjänster med missionsförsamlingen och Sionförsamlingen, förutom de gemensamma och ekumeniska gudstjänsterna som planerats av ÅKS under sommaren och på våra ”annandagar”. I samband med de flesta gudstjänster i vår kyrka så serverar vi kyrkkaffe, vilket vi vet uppskattas av de flesta gudstjänstdeltagare, som en möjlighet till samvaro och gemenskap.

 Cirka tio personer har delat på uppgiften att vara gudstjänstledare.

 

 Som organister har (med något enstaka undantag) Ingrid Ödman och Christer Törnell tjänstgjort

 

Januari: Året inleddes med en gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan på nyårsdagens eftermiddag. På årets första söndag 2 januari predikade Hans och Lennart Åberg spelade och sjöng och så firade vi nattvard.  På Trettondedag jul firade vi cafégudstjänst kl.11:00, Hans, Laila Engen, Tore Olsson och Lennart Åberg medverkade med olika inslag och Lillemor lät deltagarna testa lite av sina bibelkunskaper. Hans predikade vid gudstjänsten den 9 januari, Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslag och Hannah Törnell deltog med flöjtspel.
Söndagen den 16 januari talade och sjöng Inger Ekström, dessutom sjöng Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist. Göte Ödman och Lillemor ledde lovsånger.
Åmåls kyrka var värd för den ekumeniska bönehelgen 21 – 23 januari. På fredagen inbjöd man till lunchbön med soppa klockan 12:15, på lördag till helgmålsbön med bibliska sånger klockan 18:00 samt till högmässa med bibelutställning på söndag förmiddag.

Församlingens årsmöte hölls den 23 januari. Söndagen den 30 januari firade vi gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan, där Glenn Antonsson från Säffle talade och sjöng.

 

Februari: Söndagen den 6 februari hade vi nattvardsgudstjänst där Hans predikade och Tore Olsson sjöng solo. På eftermiddagen var Hans samt Ingrid och Göte Ödman till Solsäter och höll en sångandakt. Söndagen den 13 februari predikade Hans, Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett och Göte Ödman hade engagerat ett flertal gudstjänstbesökare i textläsning. På kvällen inbjöds till en bön- och förbönssamling. Lördagen den 19 februari hade Worship Gospel lånat våra lokaler för en körövningsdag och på kvällen så anordnades en gospelkonsert med Worship Gospel och Monika Törnqvist.

 Söndagen den 20 predikade Laila Engen och Tore Olsson sjöng solo. På kvällen inbjöds till gemensam cafékväll i Pingstkyrkan med ”LP-folket” från Säffle som gäster. Lördagen den 26 februari medverkade Ukulelegruppen på Samverkets café på Åmålsgården. Baptistförsamlingen var värd för den gemensamma gudstjänsten den 27 februari och då hade vi besök från Lepramissionen.

Mars: Missionsförsamlingen inbjöd till samling på Världsböndagen (fredag 4 mars). Söndag 6 mars hade vi en nattvardsgudstjänst där Hans predikade och sångarna sjöng. Vid denna gudstjänst hade vi glädjen att, på bekännelse, hälsa två nya medlemmar välkomna till församlingen. Söndagen den 13 mars ansvarade kvinnoföreningen för gudstjänsten. Mai Jonasson ledde gudstjänsten, Karin Olsson predikade. Kerstin Edvinsson och Birgitta Avenfors ansvarade för textläsning och ukulelegruppen stod för sånginslag. Lördag 19 mars åkte Hans, Karin Olsson, Lena och Hans Lagerqvist, Lillemor och Harald Hårdstedt till StenungsögårdenVBM´s årsmöte (distriktsårsmötet) och Stenungsögårdens årsmöte.
Vid gudstjänsten söndagen den 20 mars predikade Hans, för sång- och musikinslag stod Ingrid Ödman, Marie-Anne Lagerqvist, Birgitta Avenfors, Lena Lagerqvist och Kerstin Törnell. Efter gudstjänsten var det församlingsmöte. Söndagen den 27 mars firade vi gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.

April: Lördagen den 2 april var det Torgkaffe. Tore Olsson och Hans höll i andakten. Söndagen den 3 april firade vi nattvardsgudstjänst, där Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. På kvällen inbjöds till bön och förbönssamling i Baptistkyrkan. Familjegudstjänst var det söndag 10 april. Karin Olsson ledde gudstjänsten och Onsdaxbarnen framförde ett drama om Sackaios.

 

 

Söndagen den 17 april hade vi besök av Rose-Marie och Stig Svensson. Stig sjöng och talade under förmiddagens gudstjänst och på kvällen inbjöds till gemensam cafékväll då Rose-Marie och Stig höll i programmet.

 

Skärtorsdagen inföll den 21 april och då samlades vi på kvällen till Getsemanestund med nattvard. Vid gudstjänsten på långfredagen predikade Hans och sångarna, under ledning av Ingrid Ödman, sjöng några sånger, dessutom medverkade Kerstin och Christer Törnell med sång. Hans predikade vid påskdagens gudstjänst, sångarna sjöng även denna dag.
Vi skulle ha firat ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka på Annandag påsk, men denna gudstjänst blev p.g.a ett tragiskt dödsfall inställd. Onsdagen den 27 april samlades vi till arbetskväll inför våren.
Lördag 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig Valborgsmässofest till förmån för Lepramissionens arbete.

 

Maj: Nattvardsgudstjänst firades den 1 maj, Hans predikade och Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett. Denna gudstjänst var sammanlyst med missionsförsamlingen.
Torsdag 5 maj medverkade ukulelegruppen på en samling i Salebol tillsammans med Hanz-Ingerz.

 

Söndagen den 8 maj predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. På eftermiddagen åkte ukulelegruppen till Sandaholms missionskyrka för en sånggudstjänst.
Vid gudstjänsten den 15 maj predikade Inger Ekström, Ingrid och Göte Ödman och Lillemor ledde lovsångskörer. Söndagen den 22 maj predikade Hans och Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett. Vi hade också församlingsmöte. På eftermiddagen reste ukulelegruppen till Betel, Dals-Rostock för att medverka i en cafésamling där.
Söndagen den 29 maj predikade Hans och Tore Olsson sjöng solo.

Juni: Baptistsamfundets allmänna konferens hölls i Stockholm den 2 – 5 juni. Som ombud från vår församling deltog Hans Dahlgren, Lillemor och Harald Hårdstedt. Karin Olsson deltog i kvinnoförbundets (SBKF) årsmöte. Willem Hessel predikade vid gudstjänsten den 5 juni. På Pingstdagen den 12 juni predikade Hans och sångarna sjöng. Vi firade också nattvard tillsammans. Onsdagen den 15 juni startade våra sommarcafékvällar som sedan pågick varje onsdag till och med 17 augusti.

Söndagen den 19 juni var vi inbjudna till stugmöte i Paul Gustafssons sommarstuga i Tisselskog. Åmåls kyrka inbjöd till samlyst gudstjänst på midsommardagen, den 25 juni.

 

Juli:

Söndagen den 3 juli var Åmåls kyrka ansvariga för den ekumeniska gudstjänsten.

Fredagen den 8 juli arrangerades ett bluescafé på Baptistkyrkans gård med Kurt Ahnlund och hans band. Söndagen den 10 juli inbjöd missionsförsamlingen till gemensam bluesgudstjänst på Kungsberget. Sionförsamlingen inbjöd till gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan den 17 juli.

Söndagen den 24 juli var den gemensamma gudstjänsten i Åmåls kyrka. På eftermiddagen var vår församling ansvarig för gudstjänst på Stenungsögården, där Hans predikade och en tillfälligt ihopsatt sånggrupp, under ledning av Ingrid Ödman, sjöng. Karin Olsson, Hans och Lillemor var med som ledare på SBKF´s ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 25-29 juli.

 

Söndagen den 31 juli hade vår församling ansvar för den gemensamma gudstjänsten. Hans predikade och Tore Olsson sjöng. På kvällen hade pingstförsamlingen anordnat marinakväll med besök av LP-folket från Säffle.

Augusti: Söndagen den 7 predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. På eftermiddagen var Hans samt Kerstin och Christer Törnell på Solsäter och hade en sångandakt. På kvällen medverkade Karin Olsson och ukulelegruppen vid en samling på Svanudden. Söndagen den 14 augusti firade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Tore Olsson sjöng solo. På kvällen anordnades en gemensam ”Läsarsångskväll” i Gamlakyrkan / Kulturmagasinet. Vid gudstjänsten den 21 augusti predikade Hans och Ukulelegruppen stod för sånginslaget. Söndagen den 28 augusti predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. Under kyrkkaffet visade Gunilla Hagström bilder och informerade om ett skolprojekt i Indien. På kvällen inbjöds till cafékväll i Kungsbergskyrkan med tema: Tanzania.
 

September:

 

 

”Så minns vi sommaren…” var temat för församlingens ”uppstarts- och

grillkväll” lördagen den 3 september. Vi berättade och visade bilder från sommaren som gått samt samtalade utifrån några frågor angående församlingens vision. Dessutom planerade vi söndagens (4/9)”Verkstadsgudstjänst” där många personer medverkade.
Vid gudstjänsten söndagen den 11 september predikade Hans och sångarna sjöng.


Lördagen den 17 september var det ”Ljusfest” i Åmål. På kvällen inbjöds till en ekumenisk samling i Kungsbergskyrkan med temat: ”Tänd ett ljus för världens barn”. Medverkade gjorde bl.a. Wenern brass, Säffle / Åmål Folkkör, och en del barn och ungdomar. Söndagen den 18 september var det gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.
Vid gudstjänsten den 25 september predikade Hans, Lennart Åberg sjöng solo och dessutom medverkade sångarna. Missionsförsamlingen hade samlyst denna gudstjänst till vår kyrka. Efter gudstjänsten var det församligsmöte.

 

Oktober: Söndagen den 2 september klockan 09:30 arrangerade vi ett frukostmöte där Willem Hessel var gäst och föreläsare. Denna samling hölls i cafévåningen och när klockan blev 11:00 fortsatte vi samlingen med nattvardsfirande inne kyrksalen. På eftermiddagen åkte Hans och Lillemor till Solsäter för en sångandakt. På kvällen inbjöd missionsförsamlingen till ”LP-café” i Kungsbergskyrkan. Lördagen den 8 oktober samlades vi till arbetsmöte och städdag. Söndagen den 9 oktober predikade Hans och vi sjöng också lovsånger tillsammans..

Höstens familjegudstjänst ägde rum söndagen den 16 oktober. Temat för Onsdaxbarnens framförande var: ”Pärlor”; att se på varandra som pärlor och att Gud ser en ädelsten i varje människa. Om detta berättades i ord och ton, Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och onsdagsbarnen delade också ut pärlor i musselskal till alla gudstjänstdeltagare. Söndagen den 23 oktober inbjöds vi till gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Söndagen den 30 oktober predikade Hans och på kvällen inbjöds till bön och förbönssamling i Baptistkyrkan.

 

November: Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 5 november predikade Hans och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman. Söndagen den 7 november, firade vi nattvard vid en kvällsgudstjänst klockan 18:00. Söndagen den 13 november predikade Hans och Lennart Åberg sjöng och spelade.
Baptistförsamlingen var ansvarig för Kyrkornas Globala vecka (vecka 46). Vi hade besök av informatör från Lepramissionen och inbjöd till samlingar klockan 15:00 och 19:00 på torsdagen och till ett ”Globalt café” på fredag kväll. På lördag morgon, den 19 november, inbjöds till kvinnofrukost, med tema: ”Kvinnor i Japan”.

 

 

 Vi gästades då av Laisa Engblom från Mjölby som berättade om sina intryck från Japan samt sjöng egna sånger. Söndagen den 20 november var vår församling värd för den gemensamma gudstjänsten. Lepramissionens direktor Allan Ekstedt gästade oss och predikade och informerade om Lepramissionens arbete, för sånginslag stod Karoline Wedlund från Eskilstuna.
Vid gudstjänsten på första advent (den 27 november) predikade Hans och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman.

 

December: Lördagen den 3 december arrangerade Kvinnoföreningen torgkaffe. Hans talade vid andakten och ulkulelegruppen spelade och sjöng. Söndagen den 5 december hade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Tore Olsson sjöng och spelade. Vi hade också församlingsmöte.

 

 

Söndagen den 11 december klockan 16:00 var det Jul- och Luciafest. Karin Olsson ledde samlingen och onsdaxbarnen och en hel del vuxna framförde ”Den levande adventskalendern” som både innehöll Luciaspel och julspel. Förskolan Lyckan hade sitt Luciafirande i Baptistkyrkan torsdagen den 15 december

Söndag 18 december klockan 16:00 anordnades en sång- och musikgudstjänst under temat: ”I väntan på julen”. De bibeltexter som lästes handlade om jungfru Maria. Gudstjänsten innehöll många olika sång- och musikinslag, bl.a. solosång av Tore Olsson och Birgitta Avenfors, duettsång av Kerstin och Christer Törnell, samt Ingrid Ödman och Birgitta Aenfors, sång av en damgrupp bestående av Ingrid Ödman, Birgitta Avenfors, Kerstin Törnell, Marie-Anne Lagerqvist och Lena Lagerqvist, samt sång av kören och Ukulelegruppen.

På juldagens morgon firades traditionsenlig julotta där Lillemor höll i trådarna och Hans höll en betraktelse om det som hände den första julen. Christer Törnell skötte orgeln, Hannah Törnell spelade flygel och tvärflöjt, Jonathan Wettermark spelade trombon, Sara Pettersson spelade tvärflöjt och Karin och KG Hårdstedt sjöng. Kerstin och Hannah Törnell och Sara Pettersson ansvarade för textläsningen. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag jul firades en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan. Under gudstjänsten fick vi bl.a. information från Tanzania och offret som samlades in gick till de olika församlingarnas missionsarbete.

 

 

Året avslutades traditionsenligt med nyårsfest i Baptistkyrkan på nyårsafton.

 

 

 

Bönesamlingar

Bön och bibelsamtal i hem har hållits vid sex tillfällen under våren och sex tillfällen under hösten. Vi har samlats till bön- och förbönssamlingar i Baptistkyrkan en söndagskväll på våren och en på hösten.

 

Mission

Våra missionsoffer har till största delen gått till Hälso- och sjukvård i Kongo, Världens barn och lepramissionen. En insamling till Baptistsamfundets internationella mission gjordes också i samband med missionsgudstjänsten på annandag jul.
Trots att vi inte har någon söndagsskola längre så har vi ändå beslutat att behålla fadderbarnet via Skandinaviska Barnmissionen.

Under året har det också sålts matpaketsbevis för Kongo, bevis för hälso- och sjukvård i Kongo samt ”andliga matpaket” som hjälp till församlingar i Kongo med biblar och sångböcker. Intäkterna från Valborgsmässofesten tillföll Lepramissionen, dessutom har lotteri anordnats för detta ändamål.

 

Ekumenik

ÅKS har under året haft fyra sammanträden. Styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling har haft två gemensamma sammanträden under året: 7 april i Baptistkyrkan och 13 oktober i Kungsbergskyrkan. Vid dessa samlingar har vi bl.a. haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering. 
Hans har under året ansvarat för ett 30-tal andakter på de olika serviceboendena i kommunen. Vid de flesta tillfällen har Martha Lindstedt varit med och medverkat med sång och musik. Men även andra har vissa gånger varit med och medverkat på dessa sångandakter.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet, vilket innebär att han har funnits tillgänglig för elever och personal under några timmar varje tisdag då skolan varit igång.

 

Barnverksamhet

På onsdagskvällarna (16 gånger på våren och 14 gånger på hösten) har ett 20-tal barn
(i stort sett endast flickor) samlats till Onsdax. Både vårens och höstens familjegudstjänster, samt Jul- och Luciafesten har samlat många besökare till vår kyrka. Som tidigare har Karin Olsson varit ansvarig för Onsdaxverksamheten med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

 

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har under våren 2011 haft 9 träffar och på hösten 8 samlingar. Dessutom har kvinnoföreningen ansvarat för Torgkaffe 2 april och 3 december. Kvinnoföreningens möten består vanligtvis av andakt, handarbete, ukulelekurs, stickning av babyfiltar etc… Välbesökta ”Bjud-en-vän-kvällar” har vi haft en 22 mars och 8 november.
Den 9 mars inbjöds missionsförsamlingens kvinnogrupp och den 19 april hade vi påskfest. Vårterminen avslutades med en resa till Baldersnäs den 17 maj. Höstens samlingar inleddes med en ”sillsexa” i Varsrud den 30 augusti och avslutades med julfest den 6 december. 

Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne till Kongo, stickat babyfiltar och babykläder, bidragit med matpaket till föräldralösa barn i Kongo, fadderbarn i Thailand, bidragit till Stenungsögården, Ria / Hela människan, Åmåls Baptistförsamling, samt sänt bidrag till SBKF. Inkomster från de båda torgkaffena har gått till nämnda projekt.

Kvinnoföreningens styrelse har under 2011 bestått av;

Ordförande: Karin Olsson

Vise ordförande: Gunnel Ström

Kassör: Marie-Anne Lagerqvist

Övrig ledamot: Mai Jonasson
Revisorer
: Lena Lagerqvist och Margareta Bergdahl

 


 

”Herrträffar”

 

Under året har sex till tio herrar träffats på torsdagsförmiddagar vid 15 tillfällen. Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och utflykter/studiebesök.

 

Övrigt

MarieAnne Lagerqvist har även under detta år varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

 

Under Ingrid Ödmans ledning har vi samlats till sångövning vid nio tillfällen under våren samt åtta tillfällen under hösten.

Personal
Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 10 sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra församlingsmöten.

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Laila Engen, Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och Maria Petersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande.  Karin Olsson har under året varit med i SBKF´s riksstyrelse. Hans och Lillemor har representerat församlingen i ÅKS.
 

HaraldH

Församlingsboken.

Flyttningsbetyg har under året utfärdats för Tom Lindqvist till Betaniakyrkan i Årjäng, samt för Samuel Pettersson till Betlehemskyrkan i Göteborg.
Söndagen den 6 mars hade glädjen att hälsa Annette Jansson och Albercht Dippe välkomna till församlingen.

Under året har brev skickats ut till medlemmar som inte besökt vår församling på många år. Flera av dessa personer har inte heller längre någon naturlig kontakt med Åmål. Som respons på dessa brev har fyra personer via svarsbrev begärt sitt utträde ur församlingen och två personer har avskrivits från församlingen då vi inte har lyckats få någon kontakt med dem.
Antalet medlemmar var vid årets slut 69, vilket är en minskning med sex medlemmar jämfört med föregående år.

 


 

Slutord

Kan ett verksamhetsår sammanfattas på några få sidor? Svaret är givetvis ”Nej!”
Men när vi nu har läst och lyssnat, så får vi trots allt en uppfattning om vad som hände 2011. Vi vet också att ingenting blir gjort ”av sig självt” alla uppgifter måste utföras av ”någon”. I en verksamhetsberättelse är det en viss typ av uppgifter som lyfts fram, men alla uppgifter  är viktiga! Det står ingenting i verksamhetsberättelsen om kaffekokning, diskning, städning, snöskottning, sandning, fastighetsansvar etc … Där står inte heller något om vikten av att bära församlingens arbete i bön och förbön, att stödja arbetet ekonomiskt, att tala väl om församlingen och verksamheten, att inbjuda vänner att komma med till olika aktiviteter etc
Allt detta (och mycket mer) är oerhört viktigt för församlingens framtid.


Låt oss gå in i ett nytt verksamhetsår med en bön om att vår församling allt mer ska bli en Öppen kyrka mitt i stan”.

Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill till Er alla, medlemmar och församlingens vänner och sympatisörer, uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för Åmåls Baptistförsamling under 2011.

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse

 

Lillemor Hårdstedt

Ordförande

 

 

 

Hans Dahlgren

pastor