Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2010

 

 

”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.”

 

 

Dessa ord från Klagovisorna, kapitel 3 känns som en viktig och aktuell inledning på vår årsberättelse. För det är endast med Herrens nåd, barmhärtighet och trofasthet som vi kan lämna det gamla verksamhetsåret bakom oss och sedan gå vidare in i ett nytt år - ett nytt nådens år från Herren.

Så här i början av 2011 vill vi i tacksamhet se tillbaka på år 2010 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2011.

 

Gudstjänster och samlingar.

Även detta år har vi som regel firat gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11:00, med undantag från de gemensamma gudstjänsterna under sommaren då vi ”vandrat runt” i de olika kyrkorna i vår stad. Efter de flesta gudstjänster har vi också serverat kyrkkaffe, vilket vi tror uppskattats av flertalet av våra gudstjänstdeltagare, som en möjlighet till opretentiös samvaro och gemenskap. Ett tiotal olika personer har delat på uppgiften att vara mötesledare.

 

Christer Törnell eller Ingrid Ödman har tjänstgjort som organister vid i stort sett samtliga gudstjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Januari: Året inleddes med en gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan på nyårsdagens eftermiddag. På årets första söndag 3 januari predikade Hans och Tore Olsson sjöng och så firade vi nattvard.  På trettonde dag jul firade vi gudstjänst kl.11:00, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslag. Inger Ekström predikade vid gudstjänsten den 10 januari.


Söndagen den 17 januari hade vi besök av Thomas Forslin,

som är distriktsföreståndare för Baptist Väst. (Den gudstjänsten hölls för övrigt i cafélokalen p.g.a. brandrök över stora delar av centrala Åmål.)

 

Frälsningsarmén var värd för den ekumeniska bönehelgen med samlingar fredag, lördag och söndag kväll den 22-24 januari.

 

Församlingens årsmöte

hölls den 24 januari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 31 januari predikade Hans på förmiddagens gudstjänst och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett.

På kvällen var det en ekumenisk cafékväll med besök av David Åström och Stefan Ström från Barnsamariten.

 

 

Februari: Söndagen den 7 februari  predikade Karin Olsson och Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett.

 

Söndagen den 14 februari hade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och vi sjöng lovsångskörer tillsammans. På kvällen inbjöds till en bön- och förbönssamling. Söndagen den 21 predikade Hans och Tore Olsson sjöng solo. Vid gudstjänsten den 28 februari fick vi höra solosång av Stina Blom Ottosson från Säffle och predikan av Hans.


Mars: Tisdagen den 2 mars anordnades ”Våffelcafé”, där Hans ansvarade för en andakt. Sionförsamlingen inbjöd till gudstjänst på Världsböndagen (fredag 5 mars). Söndag 7 mars hade vi en nattvardsgudstjänst där Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell stod för sånginslag. Förskolan Lyckan anordnade sin familjegudstjänst i Baptistkyrkan torsdagen den 11 mars. Söndagen den 14 mars ansvarade församlingens styrelse för en ”Verkstadsgudstjänst” under temat ”Bibelåret”, där i stort sett alla styrelsemedlemmar (en del tillsammans med barn och barnbarn) på olika sätt lyfte fram bibeln i tal och sång. Under kyrkkaffet så löste vi bibelfrågor tillsammans. På kvällen inbjöds vi till cafékväll i Pingstkyrkan, som gästades av LP-stiftelsen. Onsdagen den 17 mars så var vår församling värd för ett informationsmöte ang. ”Jesusmarschen”. Två medlemmar från arrangörsgruppen informerade och cirka 15 personer från olika församlingar kom för att få ta del av informationen.

Lördag 20 mars åkte Hans, Laila Engen, Lillemor och Harald Hårdstedt som församlingens ombud till VBM´s årsmöte (distriktsårsmötet) som detta år var förlagt till Stenungsögården.

Stenungsögårdens årsmöte ägde också rum denna dag.

 

Vid gudstjänsten söndagen den 21 mars predikade Hans, för sång- och musikinslag stod Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist. Efter gudstjänsten var det församlingsmöte. På kvällen var det bön och förbönssamling. Lördagen den 27 mars inföll vårens Torgkaffe. Karin Olsson ansvarade för familjegudstjänsten den 28 mars och onsdaxbarnen sjöng och rappade under temat ”Världens mest lästa bok”.

April: Skärtorsdagen inföll den 1 april och då samlades vi till Getsemanestund med nattvard på kvällen. Vid gudstjänsten på långfredagen predikade Hans, ”sångarna” under ledning av Ingrid Ödman sjöng några sånger, dessutom medverkade Kerstin och Christer Törnell med sång. Hans predikade vid påskdagens gudstjänst, ”sångarna” sjöng även denna dag och dessutom medverkade KG och Karin Hårdstedt med sånginslag. Vi firade ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka på Annandag påsk med predikan av Hjalmar Fryklind och sång av Worship Gospel med Anna Löwenmark som sångsolist.
Söndagen den 11 april predikade Hans och Tore Olsson sjöng solo. Söndagen 18 april predikade och sjöng Inger Ekström, Tore Olsson ansvarade också för sånginslag. Lördagen den 24 april medverkade ukulelegruppen på ett café (som ”Samverket” arrangerade) på Åmålsgården. Den 25 april predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng.

 

Fredag 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till en trevlig Valborgsmässofest till förmån för Lepramissionens arbete.

 

Tore sjöng sånger under temat båtar, sjömansliv och hav.

 

Maj: Nattvardsgudstjänst firades den 2 maj, Hans predikade. På kvällen inbjöds till bön- och förbön. På torsdagen den 6 maj samlades vi till en arbetskväll i kyrkan inför våren. Söndagen den 9 maj besöktes vi av Henrik Olsson från Säffle som sjöng och predikade i gudstjänsten. Baptistsamfundets Allmänna konferens hölls i Örebro 13 – 16 maj. Från vår församling deltog Karin Olsson, Hans Dahlgren, Lillemor och Harald Hårdstedt. Laila Engen predikade vid gudstjänsten den 16 maj. På pingstdagen den 23 maj predikade Hans och Tore Olsson sjöng och på kvällen var det bön- och förbönssamling.

Vid gudstjänsten den 30 maj sjöng Kerstin och Christer Törnell och Hans predikade.

Juni: Söndagen den 6 juni firades nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Karin Hårdstedt sjöng. Den 13 juni predikade Hans och Lennart Åberg sjöng solo. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte. På kvällen medverkade Ukulelegruppen och Karin Olsson på Svanuddens sommarhem.

Onsdagen den 16 juni startade våra sommarcafékvällar som sedan pågick varje onsdag till och med 18 augusti.

Söndagen den 20 juni hade vi gudstjänst med predikan av Hans och sång av Tore Olsson. Åmåls kyrka inbjöd till samlyst gudstjänst på midsommardagen, den 26 juni.

 

Juli: Söndagen den 4 juli var baptistförsamlingen ansvarig för den gemensamma gudstjänsten, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. Vi firade också nattvard tillsammans.

Lördagen den 10 juli var ÅKS arrangör för en konsert på Kungsberget med Bengt Johansson. Bengt Johansson medverkade också på söndagen den 11 juli, i den gemensamma gudstjänsten som missionsförsamlingen ansvarade för. Åmåls kyrka inbjöd till gemensam gudstjänst den 18 juli. Söndagen den 25 juli var den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan.

På eftermiddagen var det dophögtid i sjön vid Karin och Tore Olssons sommarstuga,

 

 

 

 

 

där Ann-Louise och Samuel Nilsson döptes i (i blåst och hällande regn) med Hans som dopförrättare.                                    

 

Karin Olsson, Laila Engen, AnnLouise Nilsson, Hans och Lillemor (och delvis Karin Hårdstedt) var med som ledare på SBKF´s ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 26-30 juli.

 

Augusti: Söndagen den 1 augusti inbjöd Frälsningsarmén till gudstjänst. Vid denna gudstjänst välkomnades också deras nye kårledare Hans Wahlman. På kvällen var det Marinakväll med ”LP-folket” från Säffle, Sionförsamlingen ansvarade för samlingen. Söndagen den 8 augusti var vi åter tillbaka i Baptistkyrkan med våra söndagsgudstjänster.  Hans predikade och sjöng solo och dessutom stod Marie-Anne, Lena och Hans Lagerqvist, samt Ingrid och Göte Ödman för sånginslag. På kvällen var vår församling värd för marinakvällen, som p.g.a. vädret fick hållas inne i Gamla kyrkan/Kulturmagasinet, där bjöds det på läsarsånger med ”Hanz- Ingerz”.


Söndagen den 15 augusti firade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng.  Vid gudstjänsten den 22 augusti predikade Hans och Tore Olsson stod för sången. Vår församling inbjöd till ”Missionshelg” den 28 – 29 augusti. Gäster var Anne och Carl Sundberg, som under ett flertal år arbetat i Kongo. Carl som forskare och lärare vid en högskola som utbildar pastorer/teologer och Anne som forskare och antropolog. På lördagen talade de över två olika teman: ”Att driva kyrkosamarbete i projektform”, samt ”Afrikansk teologi och pastorsutbildning idag”. På söndagen var ämnet: ”Att vara Guds medskapare”, under det efterföljande kyrkkaffet informerade Anne Sundberg om kvinnors situation i Kongo. Gudstjänstens sånginslag stod Tore Olsson för.

 

September: Vid nattvardsgudstjänsten den 5 september predikade Hans. För sånginslag stod Tore Olsson och Christer Törnell. Onsdagen den 8 september inbjöds till en samtalskväll angående ”Remissen” som gäller det planerade samgåendet mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Vid gudstjänsten söndagen den 12  september predikade Inger Ekström, KG och Karin Hårdstedt stod för sånginslag.

Lördagen den 18 september var det ”Ljusfest” i Åmål. ÅKS inbjöd då till en ekumenisk samling i Kungsbergskyrkan med tidningen Dagens dåvarande chefredaktör Elisabeth Sandlund som gästtalare. Wenern Brass stod för det musikaliska inslaget i samlingen.

Söndagen den 19 september var det valdag och temat för vår gudstjänst var ”Ditt viktigaste val” – detta tema engagerade ett flertal ”valtalare”. Onsdagen den 22 september samlades vi åter till en samtalskväll angående ”Remissen”.

Fredagen den 24 september inbjöds vi till en samling i Kungsbergskyrkan där ”Solistkvartetten” sjöng till förmån för Läkarmissionen.

 

 

Vid gudstjänsten den 26 september hade vi besök av en grupp ungdomar från Manafwa, Uganda.

Ungdomarna sjöng för oss och framförde några hälsningar, ungdomarna tolkades av Holger Jonasson. Hans predikade under gudstjänsten och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. Efter kyrkkaffet hade vi församlingsmöte, då vi bl.a. svarade på ”Remissen” ang. den s.k. ”GF-kyrkan.”

 

Tisdag en 28 september hade vi ett Våffelcafé, där Lennart Åberg medverkade med sång och musik vid andakten som Hans ledde.

 

 


Oktober: Ungdomsinstruktören i Baptist Väst, Tobias Ålöw, gästade församlingen söndagen den 3 oktober. På kvällen inbjöds till ekumenisk cafékväll i Kungsbergskyrkan där Henrik Olsson från Dals Ed talade över temat: ”De utslagnas hemlighet”. Hans predikade vid nattvardsgudstjänsten den 10 oktober. Lördagen den 16 oktober samlades vi till arbetsmöte och städdag. Söndagen den 17 oktober hjälptes vi åt med gudstjänsten, för sånginslaget stod Birgitta Avenfors och Ingrid Ödman. På kvällen inbjöds till bön- och förbönssamling.

Höstens familjegudstjänst ägde rum söndagen den 24 oktober. Temat för Onsdaxbarnens framförande var: ”Jesus kallar lärjungar” och om detta berättades i ord och ton. Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och Anna Löwenmark medverkade också med sång. Söndagen den 31 oktober predikade Hans och Lennart Åberg sjöng, dessutom deltog också ukulelegruppen med sång och spel. På kvällen medverkade ukulelegruppen och Karin Olsson vid en kvällssamling i Ånimskogs församlingshem.

 

 

 

November: Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 6 november predikade Hans och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman. Söndagen den 7 november, firade vi nattvard vid en kvällsgudstjänst.

Söndagen den 14 november predikade Willem Hessel, Tore Olsson och KG Hårdstedt
sjöng.
Sionförsamlingen var ansvarig för Kyrkornas Globala vecka och inbjöd till ett ”Missionscafé” lördagen den 20 november. Söndagen den 21 november predikade Hans och Lennart Åberg stod för sång och musik. Efter gudstjänsten hölls församlingsmöte. På kvällen var det en bön- och förbönssamling.
Vid gudstjänsten på första advent predikade Hans och ”sångarna” sjöng under ledning av Ingrid Ödman.

December: Lördagen den 4 december arrangerade Kvinnoföreningen torgkaffe.

Hans talade vid andakten och ulkulelegruppen spelade och sjöng.

 

 

 

Söndagen den 5 december hade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och vi hade också glädjen att ha medlemsintagning, då vi fick hälsa Ingrid och Göte Ödman välkomna till församlingen.

Förskolan Lyckan hade sitt Luciafirande i Baptistkyrkan den 10 december. Söndagen den 12 december klockan 16:00 var det Jul- och Luciafest. Karin Olsson ledde samlingen och onsdaxbarnen framförde både julspel och ett Luciatåg.

Söndag 19 december klockan 16:00 anordnades en sång- och musikgudstjänst under temat: ”I väntan på julen”. De bibeltexter som lästes handlade om jungfru Maria. Gudstjänsten innehöll många olika sång- och musikinslag, bl.a. solosång, duettsång, sång av en ”dubbeltrio”, samt sång av kören.


På juldagens morgon firades traditionsenlig julotta där Lillemor höll i trådarna och Hans höll en betraktelse om det som hände i stallet. För textläsning samt sång och musikinslag ansvarade många ”hemvändare”. Hannah Törnell spelade tvärflöjt, för sången stod Anna Löwenmark, samt Karin och KG Hårdstedt, Bengt Ödman ackompanjerade på flygeln. Texterna lästes av Helen Olsson och Kerstin Törnell och vid orgeln satt Ingrid Ödman. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag jul firades en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan, där offret gick till de olika församlingarnas missionsarbete.

Året avslutades med nyårsfest i Baptistkyrkan på nyårsafton.

 

Bönesamlingar

Bön och bibelsamtal i hem har hållits vid sju tillfällen under våren och fem tillfällen under hösten. Vi har samlats till bön- och förbönssamlingar under tre söndagskvällar på våren och två på hösten.

 

Mission

Våra missionsoffer har till största delen gått till Hälso- och sjukvård i Kongo, Världens barn och lepramissionen. En insamling till Baptistsamfundets internationella mission gjordes i samband med missionsgudstjänsten på annandag jul.
Trots att vi inte har någon söndagsskola längre så har vi ändå beslutat att behålla fadderbarnet via Skandinaviska Barnmissionen.

Under året har det också sålts matpaketsbevis för Kongo, kvinnoföreningen har sålt glasögonkort för alfabetiseringsprojektet i Kongo samt fadderkort till förmån för skolhemmen i Thailand.   

Vid Stefan Ströms besök den 31 januari gjordes en insamling till Barnsamaritens arbete och

vid Anne och Carl Sundbergs besök i augusti så togs kollekter upp för arbetet i Kongo.
Intäkterna från Valborgsmässofesten tillföll Lepramissionen, dessutom har lotteri anordnats för detta ändamål.

 

 

Ekumenik

ÅKS har under året haft fyra sammanträden. I likhet med föregående år har vi firat våra två annandagar med ekumeniska gudstjänster. Påskens annandag i Åmåls kyrka och annandag jul i Kungsbergskyrkan.

Styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling haft två gemensamma sammanträden under året: 18 februari och 7 oktober. Vid dessa samlingar har vi haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering.
Hans har under året ansvarat för cirka 35 andakter på de olika serviceboendena i kommunen. Martha Lindstedt, Ingrid Ödman, MarieAnne Lagerqvist, Birgitta Avenfors m. fl. har hjälpt till med sång och musik.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet, vilket innebär att han har funnits tillgänglig för elever och personal under några timmar varje tisdag då skolan varit igång.

 

Barnverksamhet

Onsdax har även detta år varit en stor glädje för oss. Mellan 15 och 25 barn har deltagit på onsdagskvällarna och både vårens och höstens familjegudstjänster, samt Jul- och Luciafesten har samlat många besökare till vår kyrka. Som vanligt har Karin Olsson

 

varit ansvarig för Onsdaxverksamheten med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen SBKF i Åmåls årsberättelse 2010

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdag kl. 19.00 – 21.00. Kvinnoföreningen har haft 22 medlemmar. Träffarna består av andakt, handarbete, ukulelekurs, stickning av babyfiltar. Under våren har vi träffats vid 9 tillfällen plus torgkaffe. Vårterminen avslutades  med en utflykt till ”Esters café” i Långserud. Under hösten träffades kvinnoföreningen vid 8 tillfällen  plus jultorgkaffe. Både under våren och hösten har vi haft en ”Bjud in en vän kväll” dessa samlingar har varit mycket välbesökta.

Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne som sänts till Kongo, stickat babyfiltar som sänts till Rumänien och Vitryssland,  bidragit med matpaket till föräldralösa barn i Kongo,  fadderbarn i Thailand, bidragit till sommarvistelse i Vitryssland för barn från Tjernobylområdet, bidragit till Stenungsögården, Ria/ Hela människan,  Baptistförsamlingen och sänt bidrag till Baptistsamfundet. Inkomster från torgkaffe har gått till nämnda projekt.

Kvinnoföreningens styrelse har bestått av;

Ordförande Karin Olsson

Vice ordförande Gunnel Ström

Kassör Mai Jonasson.

Övrig ledamot Marie-Anne Lagerqvist

 

”Herrklubben”

Under året har sex till tio herrar träffats på torsdagsförmiddagar vid 17 tillfällen. Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och utflykter/studiebesök. Utflykt till Stenungsögården den 20 maj och besök på Erikshjälpen i Säffle den 3 juni. Efter besöket på Erikshjälpen fortsatte herrarna till Ingrid och Göte Ödmans sommarstuga där förtäring intogs.

 

 

Under hösten har Holger Jonasson

vid ett tillfälle haft föredrag under temat: ”Människor jag mött”.


Övrigt

Marie-Anne Lagerqvist har under året varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

Under Ingrid Ödmans ledning har vi samlats till sångövning vid två tillfällen under våren samt sex tillfällen under hösten.

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

 

Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

 

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 12 sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra församlingsmöten.

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Laila Engen, Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och Maria Pettersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor, Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande.  Karin Olsson är med i SBKF´s riksstyrelse. Hans och Lillemor representerar församlingen i ÅKS.
 

HaraldH

Församlingsboken.

Flyttningsbetyg har under året utfärdats för Erika Ringbäck till Internationella församlingen i Jönköping, samt för Niklas Noaksson till Aneby Baptistförsamling.
AnnLouise och Samuel Nilsson döptes in i församlingen den 25 juli. Den 5 december hälsades Ingrid och Göte Ödman välkomna till församlingen genom flyttningsbetyg från Bengtsfors missionsförsamling.

Antalet medlemmar var vid årets slut 75, vilket är en ökning med två medlemmar jämfört med föregående år.

 


Slutord

Då har vi tittat på vad som hänt i vår församling under 2010. Förhoppningsvis tycker vi att församlingen är en gemenskap där vi alla känner en glädje att delta i.

 

Vi representerar ju egentligen alltid församlingen där vi är och tillsammans har vi ju enormt många kontakter och vi vet ju att de personliga kontakterna är de absolut viktigaste för att få människor att komma till gudstjänster och samlingar.

En hel del av det arbete som läggs ner i församlingen kommer dock inte fram i en årsberättelse – mycket av det arbete som inte syns - men som vi bara förutsätter att det fungerar – t.ex. städning, kaffekokning, vaktmästeri, snöskottning, affischering, programblad, arbete med hemsidan etc, etc… 
Allt arbete behövs och är viktigt – kom ihåg: församlingsarbetet är ett lagarbete!

Så får vi då tillsammans gå in i det nya verksamhetsåret med en bön om att vår församling allt mer ska bli en Öppen kyrka mitt i stan”.

Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill till Er alla uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2010.

 

 

 

 

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                         

 

 

 

 

Hans Dahlgren                                                                           Lillemor Hårdstedt

      pastor                                                                                          ordförande