Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2009

 

”Gud, Du kommer till oss och fyller oss med jubel. Du rustar oss så att vi kan se framåt mot nya möjligheter – mot ett nytt nådens år”.

 

 

Dessa rader från en bön av Berith Lund känns som en bra inledning på vår verksamhetsberättelse. Vi får alla ta till oss vetskapen om att Gud vill fylla oss med jubel och rusta oss både som enskilda och församling att tillsammans gå in i ett nytt verksamhetsår – ett nådens år från Herren.

Så här i början av året vill vi i tacksamhet se tillbaka på år 2009 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2010.

 

Gudstjänster och samlingar.

Även detta år har vi som regel firat gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11:00, med undantag från de gemensamma gudstjänsterna under sommaren då vi ”vandrat runt” i de olika kyrkorna i vår stad. Efter de flesta gudstjänster har vi också serverat kyrkkaffe, vilket vi tror uppskattats av flertalet av våra gudstjänstdeltagare, som en möjlighet till opretentiös samvaro och gemenskap. En gudstjänstgrupp, med uppdrag att försöka att förnya och öka delaktigheten i våra gudstjänster, har träffats vid några tillfällen.

Christer Törnell har varit organist vid flertalet av gudstjänsterna, dessutom har Ingrid Ödman spelat vid en hel del tillfällen.

 

Januari: Året inleddes med en sinnesrogudstjänst på nyårsdagen, då vi också firade nattvard tillsammans. På årets första söndag 4 januari predikade Hans och Tore Olsson och KG Hårdstedt ansvarade för sånginslag.

 

 

Vid gudstjänsten på Trettondedag jul medverkade ukulelegruppen och Hans predikade.

  

 

På eftermiddagen samma dag åkte ukulelegruppen till Säffle och medverkade

på Centrumkyrkans julfest.

 

Inger Ekström predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng vid gudstjänsten den 11 januari.
Sionförsamlingen var ansvarig för alliansens bönevecka med kvällssamlingar fredag 16 januari och lördag 17 januari.
Vid gudstjänsten den 18 januari var Hans predikant och Tore Olsson sångsolist.

Församlingens årsmöte hölls den 25 januari.

 

Februari: Söndagen den 1 februari  inföll Världslepradagen och denna dag hade vi besök av Gun Eriksson och Jonas Fållsten från Lepramissionen. Tore Olsson sjöng och efter gudstjänsten så hade några damer fixat kyrklunch som vi åt tillsammans där intäkterna tillföll Lepramissionens arbete. Den 3 februari var vårens första våffelcafé. Vid våra våffelcafékvällar under både våren och hösten har Lennart Åberg och Hans tillsammans haft hand om andakterna. Söndagen den 8 februari hade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Den 15 februari stod Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist för sånginslag och Hans predikade. Söndagen den 22 februari hade vi offerdag för Baptistsamfundets internationella mission, Hans predikade och Karin Hårdstedt sjöng.

Mars: Söndagen den 1 mars sjöng Anna Löwenmark vid gudstjänsten och Hans predikade och vi firade nattvard tillsammans. Vårens andra våffelcafé inföll tisdag 3 mars. Vår församling inbjöd till gudstjänst på Världsböndagen (fredag 6 mars) Lillemor ansvarade för samlingen och cirka 10 personer från olika församlingar i Åmål medverkade i programmet som var utarbetat av kvinnor på Papua Nya Guinea. Söndag 8 mars hade vi en Verkstadsgudstjänst under temat ”Tro”, många medverkade i gudstjänsten där bl.a. RoseMarie W. Kyrk tillsammans med sina barnbarn Sara och Julia visade att det behövs tro när man ska så frön. Lördag 14 mars åkte Hans och Lillemor som församlingens ombud till VBM´s årsmöte (distriktsårsmötet) som detta år var förlagt till Södertullskyrkan i Uddevalla. Vid gudstjänsten söndagen den 15 mars predikade Hans, för sång- och musikinslag stod Ingrid och Göte Ödman, Marie-Anne och Hans Lagerqvist. Efter gudstjänsten var det församlingsmöte.

 

Söndagen den 22 mars hade vi ”Brassgudstjänst” med medverkan av ett juniorbrassband som egentligen var på läger i Kungsbergskyrkan, men dessa ungdomar hade övernattat i Baptistkyrkan och ställde därför upp och medverkade i vår gudstjänst. Lördagen den 28 mars inföll vårens Torgkaffe. På gudstjänsten den 29 mars sjöng Tore Olsson och Hans predikade. Vårens tredje Våffelcafé  hölls tisdag 31 mars.

April: På palmsöndagen

 

 

den 5 april ansvarade Karin Olsson och Onsdaxbarnen för familjegudstjänst med temat ”Skapelsen”. På skärtorsdagskvällen den 9 april inbjöds till Getsemanestund med nattvard. Vid gudstjänsten på långfredagen lyftes olika ”scener” ur passionshistorien upp av Hans och Lillemor. ”Sångarna” under ledning av Ingrid Ödman sjöng några sånger, dessutom medverkade Karin Hårdstedt med sång. Hans predikade vid påskdagens gudstjänst, ”sångarna” sjöng även denna dag och musik framfördes av Hannah Törnell med pojkvän Jonathan.  Vi firade ekumenisk nattvardsgudstjänst i Åmåls kyrka på Annandag påsk med predikan av Hjalmar Fryklind och sång av Worship Gospel. Söndagen den 19 april ansvarade ”ungdomsgruppen” för gudstjänst och kyrkkaffe. Predikade gjorde Markus Ringbäck. På kvällen inbjöd Sionförsamlingen till ekumenisk cafékväll med gäster från LP-stiftelsen. Lördagen den 25 april anordnades loppmarknad i. Den 26 april hade församlingen besök av Vesa Anala från Hunnebostrand som talade över ämnet ”tro och vetande”, Kerstin och Christer Törnell sjöng duett. Torsdag 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal även detta år till Valborgsmässofest till förmån för Lepramissionens

Arbete.

 

 

 

  

Maj: Gemensam gudstjänst med nattvard firades i Kungsbergskyrkan den 3 maj, denna gudstjänst ingick i ungdomshelgen ”Vision -09”. Predikade gjorde Semias Scenberg. Torsdagskvällen den 7 maj hade vi ett ”arbetsmöte” då vi försökte fixa i ordning inför sommarsäsongen. Söndagen den 10 maj stod Tore Olsson för sånginslaget och Hans predikade.

Vid Bönsöndagens gudstjänst den 17 maj predikade Hans och Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng duett. Efteråt hade vi församlingsmöte.

 

 

På eftermiddagen åkte Tore Olsson, Hans och Lillemor till Vänerborgs Baptistförsamling på en regional bönesamling.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 21 – 24 maj var Hans, Harald och Lillemor med som församlingens ombud på Baptistsamfundets allmänna konferens i Stockholm, Karin Olsson var kvinnoföreningens ombud på SBKF´s årsstämma. Söndagen den 24 maj predikade Inger Ekström och vid pingstdagens gudstjänst den 31 maj predikade Hans.

Juni: Den första gudstjänsten i juni månad firades vid Paul Gustavssons sommarstuga i Tisselskog den 7 juni. Det vackra vädret gjorde att vi kunde ha friluftsgudstjänst med den vackra utsikten över Råvarpen som altartavla.

Onsdagen den 10 juni startade våra sommarcafékvällar som sedan pågick varje onsdag till och med 12 augusti. Denna kväll hade vår församling också besök av en delegation från Manafua, Uganda .

Söndagen den 14 juni hade vi sånggudstjänst med VM-gospel från Vänersborgs missionsförsamling.

 

 

 

 

 

 

Åmåls kyrka inbjöd till samlyst gudstjänst på ”kyrkberget” på midsommardagen. Söndagen den 28 juni var det gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan.

 

 

Juli: Söndagen den 5 juli var baptistförsamlingen ansvarig för den gemensamma gudstjänsten, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng duett, Karin Hårdstedt medverkade också med sång. Vi firade också nattvard tillsamman.

Måndagen den 6 juli reste några personer på en ”församlingsresa” till Syd- Norge under ledning av Ingnar och Lisbet Aagesen.  Åmåls kyrka inbjöd till gemensam gudstjänst den 12 juli. Karin Olsson, Ann-Louise Nilsson, Karin Hårdstedt, Hans och Lillemor var med som ledare på SBKF´s ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 13-17 juli.

 

 

Söndagen den 19 juli inbjöd Frälsningsarmén till gemensam gudstjänst i sin lokal. Söndagen den 26 juli var den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan. På kvällen medverkade ukulelegruppen vid en samling på Svanudden, där Karin Olsson predikade.

Augusti: Söndagen den 2 augusti hade vi nattvardsgudstjänst, Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng. På kvällen var sommarens första marinakväll och denna söndag var det läsarsångskväll med ”Hanz-Ingerz”. Söndagen den 9 augusti firade vi gudstjänst där Hans predikade och Tore Olsson sjöng och på kvällen ansvarade ungdomsgruppen för marinakvällen som p.g.a. vädret fick förläggas till Gamla kyrkan. På tisdagen den 11 augusti så gästades Baptistkyrkan av en grupp från DHR i Nordmarken som var på bussresa i Dalsland, kontaktperson var Mai Jonasson som passade på att bjuda sina vänner på kaffe och Hans visade kyrkan och informerade om församlingens verksamhet.


 

Söndagen den 16 augusti besöktes vi av Bo Sjöqvist med barn och ungdomar från Vitryssland, som var på sommarläger i Dals-Rostock.

På kvällen var vår församling värd för marinakvällen, gäst var Håkan Isaksson, p.g.a. regn så hölls även denna samling inne i Gamla kyrkan.

Söndagen den 23 augusti så predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell sjöng.

På kvällen var sommarens sista marinakväll som gästades av missionsbåten Christina. Missionsförsamlingen var ansvarig för denna samling. Tisdagen den 25 augusti hade vi arbetsmöte vid kyrkan.

 

 

Lördagen den 29 augusti så samlades vi till ”grillkväll med sommarminnen”, där vi bl.a. såg bilder både från sommarens Norgeresa  och mamma-barnläger.

 

Vi förberedde också söndagens ”Verkstadsgudstjänst”. Vid denna gudstjänst medverkade många personer, för sånginslaget stod Ingrid och Göte Ödman, Marie-Anne, Lena och Hans Lagerqvist.

Ukulelegruppen medverkade vid avtackningen av RIA-föreståndare Lena Sällström måndagen den 31 augusti.

 September: Vid nattvardsgudstjänsten den 6 september predikade Hans. För sånginslag stod Marie-Anne och Lena Lagerqvist, Birgitta Avenfors och Ingrid Ödman. Höstens första våffelcafé hölls tisdagen den 8 september. Vid gudstjänsten söndagen den 13 september påmindes vi om att Hans varit i församlingens tjänst i fem år. Hans predikade och Kerstin och Christer Törnell sjöng. Efter gudstjänsten hade vi församlingsmöte.

Lördagen den 19 september var årets största ekumeniska satsning då Göran Skytte var inbjuden att tala vid en samling i Kungsbergskyrkan - en intressant kväll med cirka 250 mötesdeltagare.

På gudstjänsten den 20 september så sjöng Tore Olsson och Hans predikade. Vid gudstjänsten den 27 september predikade Inger Ekström och Kerstin och Christer Törnell sjöng.  

Oktober: Höstens städdag inträffade lördagen den 3 oktober. Söndagen den 4 oktober hade vi nattvardsgudstjänst då Hans predikade och ukulelegruppen medverkade. Höstens andra våffelcafé hölls tisdag 6 oktober. Torsdagen den 8 oktober deltog ukulelegruppen i en gudstjänst i Torstensbyns missionshus där Karin Olsson predikade.

Vid gudstjänsten den 11 oktober predikade Hans. På kvällen var vår församling värd för en ekumenisk cafékväll med besök av Jonas Fållsten från Lepramissionen.

 

 

Höstens familjegudstjänst ägde rum söndagen den 18 oktober under temat ”att dela med sig”. Gudstjänsten besöktes av två ”clowner” (Rose-Marie W. Kyrk och Karin Hårdstedt) och Onsdaxbarnen framförde dramat om pojken med matsäckskorgen (bespisningsundret).

 

Söndagen den 25 oktober så var det sånggudstjänst, då vi besöktes av Håkan Isaksson som tillsammans med sin fru stod för både tal och sång.

Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 31 oktober predikade Hans och sångarna sjöng under ledning av Ingrid Ödman.

 

November: Söndagen den 1 november, (alla själars dag) hade vi nattvardsgudstjänst på kvällen. Höstens sista våffelcafé anordnades tisdag 3 november.
På Baptistkvinnornas internationella böndag, den 4 november, anordnades en samling dit också kvinnor från Centrumkyrkan i Säffle inbjöds.

Söndagen den 8 oktober predikade Hans och Kerstin och Christer Törnell medverkade med sång. Efter gudstjänsten hölls församlingsmöte. Söndagen den 15 november predikade Bengt Hagström och Tore Olsson sjöng. Kvinnoföreningens Torgkaffe anordnades lördag 21 november. Ingrid Ödman och Marie-Anne Lagerqvist sjöng vid gudstjänsten den 22 november och Christer Törnell och Lillemor ”dialogpedikade”. På kvällen hade vi en samling med bön och förbön. Torsdagen den 26 november medverkade ukulelegruppen tillsammans med Hanz-Ingerz vid Läsarsångskväll i Salebol.
Vid gudstjänsten på första advent predikade Hans. Rolf Cedervall var mötesledare och han hade traditionsenligt inbjudit några hornmusikkårsvänner som spelade under gudstjänsten.
På eftermiddagen hade vi ”öppet hus” i Baptistkyrkan mellan klockan 16:00 – 19:00.

December:

 

Söndagen den 6 december hade vi Jul- och Luciafest, onsdaxbarnen och en del vuxna dramatiserade ”Den levande julkalendern” som innehöll både luciatåg och julspel.

 

Måndagen den 7 december var det åter fullt av besökare i Baptistkyrkan då förskolan Lyckan hade sitt luciafirande här. Söndagen den 13 december inbjöds till nattvardsgudstjänst och på kvällen var det bön- och förbönssamling.

Söndag 20 december klockan 18:00 hölls julkonsert med Emelie och Tommy Olsson från Säffle. Tisdagen den 22 december medverkade ukulelegruppen vid RIA´s julbord.
På juldagens morgon firades traditionsenlig julotta. Hans predikade och för sång och musikinslag ansvarade Hannah och Christer Törnell, Tore Olsson samt KG och Karin Hårdstedt. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag jul inbjöds till ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan, där offret gick till de olika församlingarnas missionsarbete.

Året avslutades med nyårsfest i Baptistkyrkan på nyårsafton.

 

 

 

Bön och bibelstudium

Bibelstudium har endast hållits den första onsdagen i februari. Vi beslutade sedan att göra ett uppehåll med dessa samlingar då väldigt få personer deltog. Under ”vårterminen” inbjöds till bön i hem vid 12 onsdagskvällar. Under hösten 2009 har vi haft bön i hem fyra onsdagskvällar, dessutom har vi samlats till bön- och förbönssamlingar under tre söndagskvällar.

 

Mission

Under året har vi fortsatt att stödja familjen David och Anette Hellsten i Albanien. (Dessa har nu avslutat sitt arbete i Albanien och flyttat till England.)
Söndagsskolbarnen har samlat in pengar till fadderbarn via Skandinaviska Barnmissionen.

Under året har vi också sålt matpaketsbevis för Kongo samt ”glasögonkort”. Vid jul- och luciafesten gjordes togs en kollekt upp till matpaket i Kongo.

Vid Stefan Ströms besök den 20 januari gjordes en insamling till Barnsamaritens arbete.
Gåvor till Lepramissionen har samlats in vid två tillfällen då deras representanter har besökt oss, dessutom gick intäkterna från Valborgsmässofesten till detta arbete.

Missionsgudstjänst med kollekt till Svenska Baptistsamfundets internationella mission den 22 januari.

Insamling till lägerverksamhet för de vitryska barnen och ungdomarna gjordes i samband med deras besök här i Åmål den 16 augusti.


Ekumenik

ÅKS har under året haft fyra sammanträden. I likhet med föregående år har vi firat våra två annandagar med ekumeniska gudstjänster. Påskens annandag i Åmåls kyrka och annandag jul i Kungsbergskyrkan.

För att få en bättre samordning har styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling haft två gemensamma sammanträden under året 26 mars och 1 oktober. Vid dessa samlingar har vi haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering. 
Hans har under året ansvarat för cirka 35 andakter på de olika serviceboendena i kommunen. Oftast har Martha Lindstedt hjälpt till med sång och musik, men även andra personer har hjälpt till vid olika tillfällen.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet, vilket innebär att han har funnits tillgänglig för elever och personal under några timmar på tisdagar.

 

Barn- och ungdomsarbetet

Onsdax har även detta år varit en stor glädje för oss. Mellan 15 och 25 barn har deltagit på onsdagskvällarna och både vårens och höstens familjegudstjänster, samt Jul- och Luciafesten har varit de samlingar som samlat mest deltagare i vår kyrka. Som vanligt har Karin Olsson varit ansvarig för denna verksamhet med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

Söndagsskolan har varit i gång under vårterminen, men under hösten har det endast varit söndagsskola vid något enstaka tillfälle – mest p.g.a. brist på barn vid gudstjänsterna.

 

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdag klockan 19:00 -21:00. Kvinnoföreningen har 25 medlemmar. Träffarna består bl.a. av andakt, handarbete, ukulelekurs och stickning av babyfiltar. Under våren har vi träffats vid 9 tillfällen, med en avslutande vårutflykt till Årbols skolmuseum. Även under hösten har kvinnoföreningen träffats vid 9 tillfällen. Även detta år har anordnats torgkaffe både före påsk och ett några veckor före jul. Både under våren och hösten har vi haft en ”Bjud en vän kväll” – dessa kvällar har varit mycket välbesökta. Vid baptistkvinnornas bönedag var kvinnorna i Centrumkyrkan i Säffle inbjudna. Ukulelegruppen har varit inbjudna till andra församlingar att spela och sjunga vid fyra tillfällen. Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne som sänts till Kongo, bidragit med matpaket till föräldralösa barn i Kongo, sänt pengar till läkarmissionen och till fadderbarn i Thailand. Kvinnoföreningen har bidragit till sommarvistelse i Sverige för barn från Tjernobylområdet, gett bidrag till Stenungsögården, RIA/Hela människan och Baptistförsamlingen. Det är inkomsterna från våra torgkaffen som gått till dessa projekt.

 Kvinnoföreningens styrelse har under året bestått av:

Ordförande: Karin Olsson,

Vice ordförande: Gunnel Ström,

Kassör: Litzy Boesdal, som under året ersatts av Mai Jonasson (då Litzy flyttat från orten)

Övrig ledamot: Marie-Anne Lagerqvist.

”Herrklubben”

Under året har sex till tio herrar träffats på torsdagsförmiddagar vid 15 tillfällen. Programmet har bestått av matlagning, föreläsningar, samtalsstunder och studiebesök. Harald Hårdstedt och Ingnar Aagesen har båda visat bilder och berättat om den globala uppvärmningen. Vid vårens sista träff gjordes ett studiebesök i Fröskogs kyrka, där Roland Augustsson var en intressant guide. Vid denna samling inbjöd Inger och Arne Herfindal både till förmiddagskaffe och lunch. I början av ”höstterminen” gjordes också ett studiebesök, denna gång till Årbols skolmuseum – detta studiebesök gjordes tillsammans med ”Damgruppen” under Marie-Anne Lagerqvists ledning. Årets sista studiebesök förlades till Herrgårdsskolan i Säffle där Tore Olsson hade lektion med herrarna tillsammans med sina elever på fordonsprogrammet. Denna utflykt avslutades med fika på Café 45.

”Studiegrupper”

MarieAnne Lagerqvist har under året varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.
Under våren samlade Tage Kyrk en grupp deltagare till ”fågelkurs” vid några tillfällen.

 

Personal
Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 12 sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra församlingsmöten

 

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Rose-Marie W. Kyrk och Maria Petersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande.  Karin Olsson är med i SBKF´s riksstyrelse och Lillemor fanns under våren 2009 med i Baptistsamfundets missionsstyrelse.
 HaraldH

Församlingsboken.

Flyttningsbetyg har under året utfärdats för Erica Lodman till baptistförsamlingen i Linköping, för Lisbet och Ingnar Aagesen till pingstförsamlingen i Flekkefjord, Norge, samt för Fredrik Ringbäck till Frälsningsarmén i Jönköping.
Vid årsmötet den 25 januari 2009 hade vi glädjen att hälsa Gunvor Videdal och Laila Engen välkomna till församlingen.


Antalet medlemmar var vid årets slut 73, vilket är en minskning med två medlemmar jämfört med föregående år.

 

Slutord

När vi nu läst och lyssnat på denna verksamhetsberättelse så har det säkert väckt minnesbilder, tankar och kanske frågor hos oss var och en.

Jag känner först och främst tacksamhet över att få vara med i ett sammanhang där vi har som målsättning att göra Kristus känd, trodd och älskad här där vi bor.

Frågor och funderingar dyker också upp; Hur kan engagemang och delaktighet bland församlingens medlemmar öka? Vad kan få våra vänner som känner sig ”hemma” här i kyrkan att ta ytterligare ett steg och bli medlemmar, och på det sättet berika församlingen? Hur ska vår församling kunna vara en kyrka som känns relevant för vår tid här i Åmål?

 

Vi får tillsammans gå in i det nya verksamhetsåret med en bön om att vår församling allt mer ska bli en Öppen kyrka mitt i stan”.

Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill till Er alla uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2009.

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                    

 

Hans Dahlgren, pastor                                                     Lillemor Hårdstedt, ordförande