Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2008

 

”I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan i jubelsång.”

 

 

Dessa rader från en välkänd Taizésång känns som en bra inledning på vår verksamhetsberättelse. Förhoppningen och förvissningen är att vi både som enskilda och som församling får gå tillsammans med Herren in i ett nytt verksamhetsår, där vi får ta del av styrka och kraft från Herren, där vi får tro att Herren öppnar de vägar som han vill att vi ska vandra och där han fyller oss med glädje och jubel.

Så här i början av året vill vi i tacksamhet se tillbaka på år 2008 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2009.

 

 

Gudstjänster och samlingar.

Som regel har vi firat gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11:00, med undantag från de gemensamma gudstjänsterna under sommaren då vi ”vandrat runt” i de olika kyrkorna. Gudstjänsterna har letts av olika personer vilket gör att det blivit lite olika utformning på dem. Efter de flesta gudstjänster har vi också serverat kyrkkaffe, vilket vi tror uppskattats av flertalet av våra gudstjänstdeltagare, som en möjlighet till opretentiös samvaro och gemenskap.

Christer Törnell har varit organist vid de flesta gudstjänsterna, dessutom har Ingrid Ödman spelat vid en hel del tillfällen. Under året har ganska många medverkat med sång och musik; Tore Olsson och Kerstin och Christer Törnell har varit mest ”i elden”, men också Ruth Gylte, Marie-Anne Lagerqvist, Lena Lagerqvist, Ingrid Ödman och Birgitta Avenfors har glatt oss med sång. Hannah Törnell, Anna Löwenmark, Karin Hårdstedt och KG Hårdstedt har också medverkat med musik och sång när de varit ”hemma” och hälsat på i församlingen. Under Ingrid Ödmans ledning har en sånggrupp vid några tillfällen övat ihop några sånger.

Församlingens pastor Hans Dahlgren har predikat vid flertalet av våra gudstjänster under året.

 

Januari: Vi började det nya året med Sinnesrogudstjänst med nattvard på nyårsdagens kväll. På trettonde dag jul så hade vi gudstjänst med barnvälsignelse för Nelson Löwenmark. Anna och Sven hade inbjudit vänner som deltog med sång, Hannah Törnell spelade och Hans predikade.

 

 

Hans predikade också söndagen den 13 januari, vid detta tillfälle delade vi också ut bibel och ”Ung psalm” till Ann-Louise Nilsson som skulle konfirmeras senare under året.
Vi hade besök av Stefan Ström från Barnsamariten på förmiddagen den 20 januari och på kvällen var det Ekumenisk cafékväll i Kungsbergskyrkan med Roland Lundgren och Nils-Erik Bergman från Läkarmissionen som gäster.

Missionsförsamlingen var detta år ansvariga för alliansens bönevecka med samlingar onsdag till söndag kväll med Göran Holmberg som talare.

Församlingens årsmöte hölls den 27 januari.

 

 

Februari: Lördagen den 2 februari firade vi att vår pastor fyllde 60 år och dagen därpå (på själva födelsedagen) predikade Hans och vi firade också nattvard tillsammans. Vårens första våffelcafé hade vi den 5 februari. Söndagen den 10 hade vi en verkstadsgudstjänst under temat ”Pilgrim”. Söndagen den 17 februari predikade Hans och söndagen den 24 hade Bengt Hagström ansvar för gudstjänsten.

 

 

 

Mars: Lördagen den 1 mars hade vi besök av Noomi Tönnäng. På förmiddagen samtalade styrelsen med henne och på eftermiddagen så hade vi en samling för alla intresserade. På söndagen så hade vi nattvardsgudstjänst. Våffelcafé, det andra för våren inföll den 4 mars. Världsböndagen firades fredag 7 mars i Åmåls kyrka och dagen därpå hade vi Torgkaffe här i Baptistkyrkan. Söndagen den 9 mars predikade Hans och vi hade också församlingsmöte. Lördag 15 mars var det distriktsårsmöte i Bifrostkyrkan, Mölndal. Ombud från vår församling: Hans Dahlgren, Tore Olsson och Paul Gustafsson. Söndagen den 16 mars var det familjegudstjänst där Onsdaxbarnen framförde ett drama om Sackaios.
På skärtorsdagskvällen, den 20 mars, inbjöds till ”Getsemanestund” med nattvard.
Vid gudstjänsten på långfredagen sjöng en ”sånggrupp” under Ingrid Ödmans ledning. Hans predikade både på långfredagen och på påskdagen. På annandag påsk var det ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka.
Söndagen den 30 mars predikade Hans på förmiddagens gudstjänst och på kvällen hade vi en ekumenisk cafékväll i Baptistkyrkan där vi sjöng läsarsånger tillsammans med Inger Ekström och Hans samt en grupp musikanter. Denna kväll var det också premiär för kvinnoföreningens alldeles nybildade ukulelegrupp.

 

April: Tisdagen den 1 april hade vi vårens sista våffelcafé. Söndagen den 6 april hade vi missionsgudstjänst, Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och efteråt serverades sopplunch.

 

         

 

Vid gudstjänsten deltog en grupp (fem stycken) ugandier på besök i Åmål. Torsdagen den 10 april deltog ukulelegruppen på Läsarsångskväll i Tydje bygdegård. Söndagen den 13 april hade vi nattvardsgudstjänst som Hans ansvarade för. Arne Sydnes besökte oss söndagen den 20 april och den 27 april predikade Karin Olsson.

På Valborgsmässoafton inbjöd Inger och Arne Herfindal traditionsenligt till Valborgsmässofest, där behållningen gick till Lepramissionens arbete. Holger Jonasson berättade och visade bilder under rubriken ”Skapelsefeber”.

 

Maj: Söndagen den 4 maj hade vi Nattvardsgudstjänst och på kvällen var det konsert med  Ann-Kristin Frisk och Dan Johansson under temat ”I vårens tid”.
På pingstdagen, den 11 maj, predikade Hans och vi hade även då besökare från Uganda med på vår gudstjänst. Två afrikanska kvinnor framförde hälsningar till församlingen och sjöng också ett par sånger för oss. Onsdagen den 14 maj så var det arbetsmöte för att förbereda inför sommaren och söndagen den 18 maj predikade Hans och efteråt hade vi församlingsmöte. Samma dags eftermiddag åkte Tore Olsson, Hans och Lillemor till Vänersborgs Baptistförsamling på en regional bönesamling.

”Vägen” var rubriken på den sång- och temagudstjänst som anordnades den 25 maj, Tore Olsson, Christer Törnell och KG Hårdstedt ansvarade för sång och musik.

Juni: Söndagen den 1 juni hade vi nattvardsgudstjänst.
Baptistsamfundets allmänna konferens, detta år tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige, gick av stapeln i Göteborg 6 till 8 juni. Ombud från vår församling: Hans Dahlgren, Lillemor och Harald Hårdstedt.
På gudstjänsten den 8 juni predikade Bengt Hagström.
Onsdagen den 11 juni hade vi vårt första sommarcafé för året, dessa fortsatte sedan varje onsdag i 10 veckor.
Söndagen den 15 juni predikade Hans och vi hade också ett extra församlingsmöte ang. målning av våra kyrkfönster
Åmåls kyrka inbjöd till samlyst gudstjänst på ”kyrkberget” på midsommardagen. Söndagen den 29 juni var det gemensam gudstjänst i Frälsningsarméns lokal.

 

Juli: Söndagen den 6 juli var baptistförsamlingen ansvarig för den gemensamma gudstjänsten, Hans predikade och Hannah Törnell tillsammans med vänner bjöd på vacker musik. Åmåls kyrka inbjöd till gemensam gudstjänst den 13 juli och den 20 juli var den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan. Karin Olsson, Hans och Lillemor var med som ledare på SBKF´s ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 21-25 juli. Söndagen den 27 juli inbjöd Missionsförsamlingen till gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan. Tisdagen den 29 juli medverkade ukulelegruppen vid läsarsångskväll på ”Lilla Bräcke”.

Augusti: Söndagen den 3 augusti ansvarade Lillemor för gudstjänsten där många deltog med vittnesbörd och sång. På kvällen var det ”Marinakväll” med Pingstförsamlingen som värd. Söndagen den 10 augusti hade vi nattvardsgudstjänst och på kvällen ansvarade vår församling för Marinakvällen som p.g.a. kraftigt regnväder fick flytta in i Gamla kyrkan. Gäst var Håkan Isaksson. Söndagen den 17 augusti predikade Hans och på kvällen var det ”Läsarsånger” (även denna gång) inne i Gamla kyrkan.

Lördag 23 augusti medverkade ”Sånggruppen” samt ukulelegruppen vid en samling på Furusand (Melleruds missionsförsamlings sommarhem)
Söndagen den 24 augusti besöktes vi av Bo Sjöqvist och 36 barn och ungdomar från Vitryssland tillsammans med 6 ledare, två chaufförer och en tolk. Även vid denna gudstjänst hade vi besök av en grupp från Uganda.

 


På kvällen var missionsförsamlingen värd för ”Marinakvällen”, gäst var Roland Lundgren.

Helgen 30 – 31 augusti var vår församlings ”Upptaktshelg”. Peringe Pihlström från Helsingborg besökte oss och hade två samlingar under lördagen, han predikade också i gudstjänsten på söndagen.

 

September: Höstens första våffelcafé hölls tisdagen den 2 september. Vid andakterna under höstens tre våffelcaféer har Lennart Åberg medverkat med sång och musik.  Söndagen den 7 september hade vi nattvardsgudstjänst och församlingsmöte. Karin Olsson predikade söndagen den 14 september. Torsdagen den 18 september deltog ”ukulelegruppen” vid läsarsångskväll på Solsäter. Lördagen den 20 september fick vi följa med på ”bildresa till Kina” tillsammans med Sven Algnäs. Ebbe Qvist predikade söndagen den 21 september. Lördagen den 27 september anordnades ”Herrfrukost” med J.O. Gullberg som gäst. På gudstjänsten söndagen den 28 september predikade Hans. Höstens andra våffelcafé gick av stapeln tisdagen den 30 september.

 

Oktober: Höstens städdag inträffade lördagen den 4 oktober. Söndagen den 5 oktober hade vi nattvardsgudstjänst. Torsdagen den 9 oktober deltog ukulelegruppen återigen i en läsarsångskväll, denna gång i Salebol. Vid gudstjänsten den 12 oktober besökte Monika och Hans-Göran Björk oss och informerade om Tältmissionens arbete. På kvällen var det ekumenisk cafékväll i Pingstkyrkan med Husbandet från Bengtsfors som gäster. Söndagen den 19 oktober hade vi Familjegudstjänst. Karin Olsson ansvarade för samlingen och Onsdaxbarnen framförde i sång och drama berättelsen om när Jesus välsignar barnen. På kvällen medverkade ukulelegruppen i en sånggudstjänst i Billingsfors missionskyrka.

Söndagen den 26 oktober var vår församling inbjuden till Centrumkyrkan i Säffle på gudstjänst och information om ”Gemensam framtid”. Missionsföreståndare Karin Wiborn predikade och informerade. Höstens tredje våffelcafé hölls den 28 oktober.

 

November: Allhelgonadagsgudstjänst firades lördagen den 3 november. På söndag kväll inbjöds till Sinnesrogudstjänst då vi också firade nattvard.
På Baptistkvinnornas internationella böndag, den 5 november, anordnades en samling som Karin Olsson ansvarade för.

Söndagen den 9 hade vi besök av Stig Svensson som predikade, sjöng och spelade på förmiddagens gudstjänst. På kvällen hade vi ekumenisk cafékväll då Rose-Marie och Stig Svensson medverkade.

Söndagen den 16 november predikade Hans och vi hade också församlingsmöte. På kvällen inbjöds till ”Viscafé” med Tore Olsson och Rolf Cedervall.

Kvinnoföreningens Torgkaffe anordnades lördag 22 november. Hans predikade vid gudstjänsten den 23 november.
Vid gudstjänsten på första advent predikade Hans. Rolf Cedervall var mötesledare och han hade (precis som han brukar) inbjudit några hornmusikkårsvänner som spelade under gudstjänsten.
På eftermiddagen hade vi ”öppet hus” i Baptistkyrkan mellan klockan 16:00 – 19:00.

 

December: Söndagen den 7 december hade vi Jul- och Luciafest, onsdaxbarnen och en del vuxna dramatiserade ”Den levande julkalendern” som innehöll både luciatåg och julspel. Många besökare – cirka 140 personer.
Tisdagen den 9 december var det åter fullt av besökare i Baptistkyrkan då förskolan Lyckan hade sitt luciafirande här. Söndagen den 14 december inbjöds till nattvardsgudstjänst.

Söndag 21 december klockan 18:00 hade vi julkonsert med Emelie och Tommy Olsson från Säffle.

 


På juldagens morgon fylldes Baptistkyrkan med människor som ville delta i julottan, som traditionsenligt innehöll mycket sång, musik och textläsning. Lillemor ledde samlingen och Hans predikade. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag jul inbjöds till ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan, där offret gick till de olika församlingarnas missionsarbete. Söndagen den 28 december hade vi gudstjänst då Hans predikade.

Även detta år avslutades med nyårsfest här i Baptistkyrkan på nyårsafton.

 

 

Bön och bibelstudium

Under ”vår- och höstterminen” har vi haft ”Bön i hem” på onsdagskvällar klockan 20.00. Bibelstudier har hållits i Baptistkyrkan den första onsdagen varje månad.

 

 

 

Mission

Under året har vi fortsatt att stödja familjen David och Anette Hellsten i Albanien. Söndagsskolbarnen har samlat in pengar till fadderbarn via Skandinaviska Barnmissionen.

Under året har vi också sålt matpaketsbevis för Kongo.

Vid Stefan Ströms besök den 20 januari gjordes en insamling till Barnsamaritens arbete.
Missionsgudstjänst med sopplunch den 6 april till förmån för Svenska Baptistsamfundets mission.

På Valborgsmässoafton hade vi en fest där intäkterna gick till Lepramissionen.
Insamling till lägerverksamhet för de vitryska barnen och ungdomarna gjordes i samband med deras besök här i Åmål den 24 augusti.
Vid besök den 12 oktober av representanter för Tältmissionen togs kollekt upp för deras arbete.
Ett lotteri till förmån för Lepramissionen anordnades i samband med jul- och luciafesten.

Ekumenik

ÅKS har under året haft fyra sammanträden. I likhet med föregående år har vi firat våra två annandagar med ekumeniska gudstjänster. Påskens annandag i Åmåls kyrka och annandag jul i Kungsbergskyrkan.

För att få en bättre samordning har styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling haft två gemensamma sammanträden under året, där vi har haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering. 
Andakterna på de olika serviceboendena har vanligtvis skötts av Hans och oftast har Martha Lindstedt hjälpt till med sång och musik, men även andra personer har hjälpt till vid olika tillfällen.

Några av församlingens medlemmar har också detta år lagt ner mycket tid och arbete på Hela Människan/RIA.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet.

 

Barn- och ungdomsarbetet

Onsdax är en stor glädje för oss, mellan 15 och 25 barn har deltagit på onsdagskvällarna. Som vanligt har Karin Olsson varit ansvarig för denna verksamhet med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

Söndagsskolan har varit i gång under hela året med uppehåll under sommaren. Marie-Anne Lagerqvist och Hans Lagerqvist har varit söndagskollärare.

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdag klockan 19:00 -21:00.Under våren vid 11 tillfällen och under hösten vid 9 tillfällen. Kvinnoföreningen har 25 medlemmar. 

Träffarna består av andakt, handarbete, ukulelekurs och fika. Under året har kvinnoföreningen iordningställt förbandslinne som sänts till Kongo, bidragit med 10 matpaket till Kongo, bidragit till att två barn från Tjernobylområdet fått komma på sommarläger i Sverige, haft två fadderbarn i Thailand, sänt bidrag till bibelskolan i Albanien, gett bidrag till Östmissionen, till Stenungsögården, till Hela människan/RIA i Åmål, till Åmåls Baptistförsamling, samt till Baptistsamfundets internationella och svenska mission. Under året har det anordnats torgkaffe till påsk och till jul vars inkomster gått till nämnda projekt.

Kvinnoföreningens styrelse har under året bestått av:

Ordförande: Karin Olsson, Vice ordförande: Gunnel Ström, Kassör: Litzy Boesdal,

Övriga ledamöter: Marie-Anne Lagerqvist och Mai Jonasson.

 

Studiecirklar

MarieAnne Lagerqvist har varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

Under oktober startade ”Herrklubben” som är en träff för daglediga män varannan torsdagsförmiddag. Fram till jul så hann vi med fem träffar. Besöksantalet har varierat mellan
fem till elva deltagare -fortsättning följer.

Personal
Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

Bona Ekman avslutade sin anställning, som hon hade i församlingen med stöd från arbetsförmedlingen, under våren 2008.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra ordinarie och ett extra församlingsmöte

 

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Erica Lodman och Maria Petersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande. Hans deltar också i Stenungsögårdens styrelse. Karin Olsson är med i SBKF´s riksstyrelse och Lillemor finns med i Baptistsamfundets missionsstyrelse.
 HaraldH

Församlingsboken.

Flyttningsbetyg har under året utfärdats för Anna och Sven Löwenmark till Göteborgskyrkan i Göteborg och för Niklas Degerfeldt till församlingen Fristaden i Uddevalla.

Annelie Gustafsson har begärt sitt utträde ur församlingen.
Vi har fått hälsa två nya medlemmar välkomna under året. Kerstin Palmaer återinträdde i församlingen den 19 februari och Johanne Törklep välkomnades som ny medlem i församlingen den 6 september. Vi tackar Gud för att han leder människor till oss.

Under året har två av församlingens medlemmar fått lämna denna jord och gå till sitt himmelska hem; Folke Bryngelsson den 31 januari och Maj Hellgren den 15 februari.

Vi känner tacksamhet till Gud för vad de har betytt för vår församling och lyser frid över deras minne.


Antalet medlemmar var vid årets slut 75, vilket är en minskning med fyra medlemmar jämfört med föregående år.

 

Slutord

När vi nu blivit påminda om allt som hänt i församlingen under året som gått så känner jag en stor tacksamhet över att få vara med i ett sammanhang där vi tillsammans får vara en del av arbetet med att göra ”Jesus Kristus känd, trodd och älskad”.

 

Jag känner en stor tacksamhet över alla människor som troget och självklart finns med i alla de olika uppgifter som behövs för att församlingen ska fungera.

Jag känner också en stor glädje över att vi på i stort sett alla gudstjänster och samlingar har ett antal personer med i vår gemenskap som formellt inte är församlingsmedlemmar, men som ändå räknar med vår församling som ”sin” kyrka, verkar känna sig hemma här och hjälper till i olika uppgifter. Tillsammans har vi ju enormt många kontakter – och egentligen representerar vi ju alltid församlingen där vi är.

Vi har som församling mycket att känna tacksamhet över, samtidigt så tror jag att vi alla har en önskan och en bön om att ännu bättre kunna vara användbara redskap för människor som vi möter.

Låt oss gå in i det nya verksamhetsåret med en bön om att vår församling allt mer ska bli en Öppen kyrka mitt i stan”. Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill till Er alla uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2008.

 

 

 

 

För Åmål Baptistförsamlings styrelse         

 

Hans Dahlgren               Lillemor Hårdstedt

 pastor                                   ordförande