Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2007

 

”Herre visa mig Din väg

och gör mig villig att vandra den.”

 

 

Denna bön som vi ibland kallar för ”den heliga Birgittas bön” eller ”en pilgrimsbön” känns bra att börja en verksamhetsberättelse med. Vår förvissning är att vi både som enskilda och som församling får gå tillsammans med Herren in i ett nytt verksamhetsår, där vårt uppdrag är ”att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.

Så här i början av året vill vi i tacksamhet se tillbaka på år 2007 och summera församlingens verksamhet för att sedan med glädje kunna gå vidare i vårt uppdrag 2008.

 

Gudstjänster och samlingar.

Som regel har vi firat gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11:00, med undantag från de gemensamma gudstjänsterna under sommaren då vi ”vandrade runt” i de olika kyrkorna. Gudstjänsterna har letts av olika personer vilket gör att det blivit lite olika utformning på dem. Efter de flesta gudstjänster har vi också serverat kyrkkaffe, vilket vi tror uppskattats av flertalet av våra gudstjänstdeltagare, som en möjlighet till opretentiös samvaro och gemenskap.

Christer Törnell har varit organist vid de flesta gudstjänsterna, dessutom har Ingrid Ödman och Sofie Fransson spelat vid en hel del tillfällen. Under året har ganska många medverkat med sång och musik; Tore Olsson och Kerstin och Christer Törnell har varit mest ”i elden”, men också Ruth Gylte, Marie-Anne och Lena Lagerqvist och Ingrid Ödman har glatt oss med sång. Hannah Törnell, Anna Löwenmark, Karin och KG Hårdstedt har också medverkat med musik och sång när de varit ”hemma” och hälsat på i församlingen. Under Ingrid Ödmans ledning har en sånggrupp vid några tillfällen övat ihop några sånger.

Församlingens pastor Hans Dahlgren har predikat vid de flesta av våra gudstjänster under året.

 

Januari: Vi började det nya året med en nattvardsgudstjänst på nyårsdagens kväll. Vår första ”vanliga” gudstjänst hade vi den 7 januari då Hans predikade och det gjorde han också den 14 januari. Torsdagen 18 januari fortsatte vi studiecirkeln ”Samtal om mission” med Karin Olsson som ledare.

Baptistförsamlingen var detta år ansvariga för alliansens bönehelg med en samling

kl. 19:00 på fredag 19 januari och en samling på lördag 20 januari klockan 18:00. Denna helg avslutade den s.k. ”24 – 7 – bönen” (med bön dygnet runt i en vecka) som till största delen var förlagd till Kungsbergskyrkan.

Församlingens årsmöte hölls den 21 januari.

Den ekumeniska ungdomshelgen Vision 07 genom fördes 26 – 28 januari och avslutades med en gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan på söndag förmiddag.

 

Februari: Den 4 februari predikade Bengt Hagström – han passade också på att överraska genom att dela ut tulpaner till alla gudstjänstdeltagare. Vi firade nattvardsgudstjänst den 11 februari, vid denna gudstjänst predikade Hans. Vårens första våffelcafé hade vi den 13 februari. Söndagen den 18 hade vi missionsgudstjänst, ansvariga för den gudstjänsten var Karin Olsson och de som deltagit i studiecirkeln ”Utblick”. Vi hade klädinsamling till Vitryssland och åt sopplunch tillsammans i kyrkan. De pengar som kom in på lunchserveringen gick till omkostnader för transporten av kläderna till Vitryssland. På kvällen var det ekumenisk cafékväll i Pingstkyrkan med ”Husbandet” från Bengtsfors som gäster. Den 25 februari predikade Hans och så hade vi besök av två flickor från Karlbergsgymnasiet som spelade på gudstjänsten, de gjorde detta som ett projektarbete för att samla in pengar till ”läkare utan gränser”.

Mars: På månades första gudstjänst den 4 mars talade Ebbe Qvist.

Fredag 9 mars hade vi ett musikcafé då vi besöktes av representanter för ”Folk och språk”.

Vi hade nattvardsgudstjänst den 11 mars och den 13 mars så var det dags för våffelcafé igen. Studiecirkeln ”Utblick” avslutades den 15 mars och lördagen den 17 mars hade Kvinnoföreningen sitt Torgkaffe. Hans ansvarade för andakten och för sånginslagen stod Tore Olsson, dessutom spelade Ellen och Ulrika Gustavsson fiol och piano för oss.

Söndagen den 18 hade vi gudstjänst som vanligt kl 11.00 följt av församlingsmöte. På kvällen var årets andra ekumeniska cafékväl, denna gång i Kungsbergskyrkan med ”Gensvaret” som gäster. Söndagen 25 mars (Marie Bebådelsedag) hade vi som vanligt gudstjänst i vår kyrka och efteråt fick vi som dagen bjuder ”fika med våfflor”.

 

April: Söndagen den 1 april hade vi familjegudstjänst som leddes av Karin Olsson. Onsdaxbarnen framförde drama om ”Den barmhärtige samariern.”

Påsken inleddes med en Getsemanestund på Skärtorsdagen då vi också fick dela Herrens Heliga Nattvard. Långfredagens budskap förmedlades i predikan, men också med sång och drama (av ”hemvändande” vuxna ungdomar).
Vid påskdagens gudstjänst hade vi glädjen att ha dophögtid, då medverkade också den ”nybildade” sånggruppen under Ingrid Ödmans ledning.

Annandag påsk var det ekumenisk gudstjänst i Åmåls Kyrka tillsammans med hela Kristi kropp i Åmål.
Vårens Herrfrukost gick av stapeln den 14 april, med författare Torsten Fransson som gäst.

Söndagen 15 april hade vi återbesök av Centrumkyrkans församling i Säffle. Emanuel Georgsson predikade och Centrumkyrkans kör sjöng.

Söndagen den 22 april var det ”Verkstadsgudstjänst” då många gudstjänstdeltagare medverkade.

Den 29 april predikade Hans och på Valborgsmässoafton inbjöd Inger och Arne Herfindal till Valborgsmässofest, där behållningen gick till Lepramissionens arbete. Holger Jonasson var också med och berättade om Uganda samt visade bilder därifrån.

 

Maj: Lördagen den 5 maj hade vi anordnat loppmarknad där behållningen gick till missionsarbete i Kongo.
Söndag 6 maj hade vi Nattvardsgudstjänst.
Helgen 12 och 13 maj hade vi besök av en gospelkör från Enhörna. Det var Siv och Urban Kristiansson som hade tagit med sig sångare och musiker från sin kyrka. På lördagen hade vi konsert med Enhörna Gospel och på söndagen medverkade de i gudstjänsten. Urban Kristiansson predikade. 

Söndag 19 maj predikade Ebbe Qvist. På pingstdagen hade vi ”Hänryckningsgudstjänst”, där Hans predikade. Onsdagen den 30 maj var Hans med på en regional bönedag i Trollhättan.

 

Juni: Söndagen den 3 juni predikade Wim Hessel och efter kyrkkaffet så hade vi församlingsmöte.

Hans predikade söndag 10 juni och 17 juni. Den 17 juni firade vi också nattvard.
Onsdagen den 13 juni hade vi vårt första sommarcafé för året, dessa fortsatte sedan varje onsdag i 10 veckor.
Åmåls kyrka inbjöd till samlyst gudstjänst på ”kyrkberget” på midsommardagen.

 

Juli: Som tidigare år firade vi på olika sätt gemensamma gudstjänster under juli månad.

Söndagen 1 juli firades den gemensamma gudstjänsten i Pingstkyrkan. Den 8 och 15 juli var det samlysta gudstjänster i Åmåls kyrka. Den 22 juli gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan. Den 29 juli var den gemensamma gudstjänsten här i Baptistkyrkan.

I början av juli genomförde elva församlingensmedlemmar en resa till Nord Norge under Lisbeth och Ingnar Aagesens ledning. En mycket uppskattad resa som alla redan har hört talas om många gånger.

Lillemor, Karin och Hans var med som ledare på SBKF´s ”Mamma- barn läger” på Stenungsögården 23-27 juli.

Augusti: Under tre söndagskvällar i augusti anordnades ”Marinakvällar” med olika program vid inre hamnen i Åmål. Detta var ett samarbete mellan vår församling och Sionförsamlingen och Missionsförsamlingen. Baptistförsamlingen ansvarade för den första Marinakvällen och då hade vi besök av Jan och Camilla Berglöf från Mellerud.

Vårt sommarcafé pågick ända fram till 17 augusti. Från och med augusti hade vi återigen gudstjänster i vår kyrka. Hans predikade i gudstjänsterna den 5 och 12 augusti.

Lördag 18 augusti åkte en grupp från vår församling till Mellerud för att medverka i en samling vid Furusand, Melleruds missionsförsamlings sommarhem.
Söndagen den 19 augusti besöktes vi av Bo Sjöqvist och barn och ungdomar från Vitryssland.

Gudstjänst med församlingsmöte stod på programmet 26 augusti.

 

September: Söndagen den 2 september hade vi planerat att ha ett utbyte med Haldens Baptistmenighet men detta inställdes då deras kyrka inte hade hunnit bli färdig efter en reparation. I stället genomförde vi en utflykt till Stenungsögården där vi fick tillfälle att se på omgivningarna men också ha andakt i kyrkan. En god måltid kunde vi också glädja oss åt innan färden ställdes åter mot Åmål. Färden hem gick över Tjörn och Orust och vi fick också möjlighet att köra över Uddevallabron (för första gången för några av oss). 

Söndagen den 9 september hade vi nattvardsgudstjänst och söndagen den 16 september  ”samtalspredikade” Hans och Lillemor. Hans predikade också vid gudstjänsterna den 23 och 30 september.

 

Oktober: Tisdagen den 2 oktober hade vi höstens första våffelcafé.
Höstens obligatoriska städdag inträffade lördagen den 6 oktober då vi träffades och gick igenom kyrkan från golv till tak. I en helt ren kyrka hade vi så nattvardsgudstjänst  på söndagen den 7 klockan 11:00 och dessutom var det familjegudstjänst med familjer och barn från Lyckans förskola klockan 17:00 samma dag.

Lördag 13 oktober anordnades Herrfrukost i Baptistkyrkan. Medverkade denna gång gjorde Tage Stahre. Han pratade om skolan förr och nu och berättade från sin uppväxt på gränsen mellan Sverige och Norge. Ett mycket uppskattat program.

Söndagen den 14 predikade Karin Olsson. I Åmåls kyrka var det samtidigt kyrkoherdeinstallation för Hjalmar Fryklind. Hans var med som församlingens och ÅKS representant. På kvällen hade vi ekumenisk cafékväll i vår kyrka med Ann-Christin Frisk och Britt Gagnero som gäster.
Söndag den 21 hade vi Familjegudstjänst under temat ”Barn under samma himmel”. Karin Olsson ansvarade för gudstjänsten och Onsdaxbarnen medverkade.

Helgen 26 - 28 oktober hade vi besök från El Salvador. Det var Natalie som var SBUF´s volontär som kom för att hälsa på och delta i våra samlingar under denna helg. Först var det  ungdomssamling i Kungsbergskyrkan på fredagskvällen. På lördag eftermiddag inbjöd vi till en trevlig och välbesökt Latinamerikansk fest. På söndag medverkade Natalie i vår gudstjänst. Vi hade god hjälp av Ruben Gonzales, pastor i pingstkyrkan, som var med oss hela helgen och hjälpte till med språket. Höstens andra våffelcafé tisdag 30 oktober.

 

November: Allhelgonadagsgudstjänst lördagen den 3 november. På söndag kväll hade vi en sinnesrogudstjänst då vi också firade nattvard.
Baptistkvinnornas internationella böndag firades på kvällen den 5 november.

Söndagen den 11 predikade Bengt Hagström. Lördag 17 november deltog Hans och Lillemor på NFU´s nätverksträff  i Örebro ang. ”Framtidens församling”.

Hans predikade både söndagen den 18 november och 25 november. Den 18 november hade vi också församlingsmöte.

 

December: Julmånaden inleddes med Kvinnoföreningens Torgkaffe lördagen den 1 december. Hans höll i andakten och Tore medverkade med sång och musik.
Rolf Cedervall, som ledde gudstjänsten på första advent, hade traditionsenligt engagerat ett antal ”blåsare” som medverkande. På eftermiddagen hade vi som vanligt ett ”öppet hus”.

Söndag 9 december hade vi Jul- och Luciafest, då onsdaxbarnen medverkade. Mycket folk – cirka 120 personer.
Tisdagen den 11 december var det åter fullt av besökare i Baptistkyrkan åter då förskolan Lyckan hade sitt luciafirande här. Söndagen den 16 december var det en nattvardsgudstjänst klockan 11:00.
Juldagens morgon fylldes Baptistkyrkan - cirka 130 personer deltog i julotta där hemvändande ungdomar stod för sång, musik och textläsning. Lillemor ledde samlingen och Hans predikade. Som vanligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag jul hade vi ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan, där offret gick till de olika församlingarnas mission. Söndag 30 december hade vi gudstjänst då Hans predikade.

På nyårsafton avslutades året med nyårsfest här i kyrkan, där det ekonomiska överskottet gick till vårt missionsprojekt i Albanien.

 

 

Bön och bibelstudium

Under ”vår- och höstterminen” har vi haft ”Bön i hem” på onsdagskvällar klockan 20.00. Bibelstudier har hållits i Baptistkyrkan den första onsdagen varje månad.

 

 

 

Mission

Studiecirkeln ”Utblick – samtal om mission” avslutades under våren.

Under året har vi fortsatt att stödja familjen David och Anette Hellsten i Albanien. Bibelskolan där har anställt mer personal och kunnat ta emot fler elever för utbildning till pastorer.
Söndagsskolbarnen har samlat in pengar till fadderbarn via Skandinaviska Barnmissionen.

Under året har vi också sålt matpaketsbevis för Kongo.

Missionsgudstjänst med sopplunch och klädinsamling till förmån för Vitryssland den 18 februari.

På Valborgsmässoafton hade vi en fest där intäkterna gick till Lepramissionen. Arne Herfindal har också på hösten anordnat ett lotteri till förmån för Lepramissionen. Loppmarknad den 5 maj gav ett bra resultat och pengarna gick till Hälso- och sjukvård i Kongo, samt till matpaket i Kongo. Till förmån för ”mission i öst” har vi också, via Noomi Tönnäng, under hösten haft försäljning av textilier.

 

Ekumenik

ÅKS har haft fyra sammanträden, varav ett årsmöte. Hans omvaldes som ordförande och Lillemor blev vald till sekreterare. I likhet med föregående år har vi firat våra två annandagar med ekumeniska gudstjänster. Påskens annandag i Åmåls kyrka och annandag jul i Kungsbergskyrkan.

För att få en bättre samordning har styrelserna från Sionförsamlingen, missionsförsamlingen och vår församling haft två gemensamma sammanträden under året, där vi har haft möjlighet att dela med oss av våra respektive församlingars planering. 
Andakterna på de olika serviceboendena har vanligtvis skötts av Hans och oftast har Martha Lindstedt hjälpt till med sång och musik, men även andra personer har hjälpt till vid olika tillfällen.

Flera av församlingens medlemmar har också detta år lagt ner mycket tid och arbete på Hela Människan/RIA.

Hans har under året fortsatt att vara ”skolpastor” på Karlbergsgymnasiet på måndagar.

 

Barn- och ungdomsarbetet

Det gemensamma arbetet med de ”äldre” ungdomarna har pågått på lite olika aktivitetsnivåer under året. Vision 07 genomfördes 26 - 28 januari som ett skolprojekt för Nicklas Noaksson, Fredrik Ringbäck och Oskar Ström. Ganska många ungdomar (från olika platser) deltog, det var bra och intressanta talare och mycket arbete för många.

Efter denna helg gick liksom luften ur oss ett tag. Många av ungdomarna var i den åldern att de skulle ta studenten. Vi grattade från församlingen 5 ungdomar. Glädjande var att från den ungdomsgrupp som nu hållit ihop under flera år var det inte mindre än 6 stycken som under hösten valde att börja på bibelskolor runt om i landet.

Onsdax har blivit till en stor glädje för oss. Från ingen verksamhet alls under hösten 2005 har barnantalet under 2006 och 2007 stadigt ökat. Under året har mellan 15 till 25 barn deltagit på onsdagskvällarna. Under året har två familjegudstjänster samt jul- och Luciafest hållits med medverkan av onsdaxbarnen.

Som vanligt har Karin Olsson varit ”huvudman” för denna verksamhet med Kerstin Törnell och Lillemor som medhjälpare.

Söndagsskolan har varit i gång under hela året med uppehåll under sommaren. Marie-Anne Lagerqvist, Frida Gustavsson och Hans Lagerqvist har varit söndagskollärare.

 

 

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdagskväll - under våren vid åtta tillfällen och under hösten vid åtta tillfällen. Ca 20 damer finns oftast på plats vid Kvinnoföreningens möten. 

Programmet har varierat med besök av intressanta personer och tillfällen då pratet och handarbetet varit i centrum. 

Kvinnoföreningen har som tidigare år anordnat ”Torgkaffe,” ett under våren och ett vid första advent. Dessa samlingar har som vanligt varit mycket välbesökta.
Under våren anordnades påskfest och våravslutningen bestod av en utfärd till café Fjärdingen. Höstterminen startade med ”sillsexa” och avslutades den 4 december med julfest.

Kvinnoföreningens styrelse har under året bestått av:

Kerstin Cedervall, ordförande

Gunnel Ström, vice ordförande

Lizzie Boesdal, kassör

 

Studiecirklar

MarieAnne Lagerqvist har varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

Karin Olssons slutförde på våren kursen ”Utblick – samtal om mission” som gav goda inblickar i de missionsfält där baptistsamfundet bedriver arbete.

Följande kulturarrangemang har genomförts under året: bl.a. Samling med information från Folk och språk med musikunderhållning av ”Sextetten från Tidaholm.”  Information om Kvinnojouren Frida´s arbete i Åmål/Säffle. Gospelkonsert med Enhörna Gospel. Herrfrukost med författaren till böckerna om Edsleskog, Torsten Fransson, på våren och med f.d. rektor Tage Stahre under hösten.

Under augusti hade vi dessutom marinakväll med Jan och Camilla Berglöf från Mellerud.

Personal
Hans har under året arbetat som pastor i församlingen på 100%.

Bona Ekman har fram till oktober, med stöd från arbetsförmedlingen, arbetat i församlingen cirka 40%.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året.

Förutom årsmötet så har det hållits fyra ordinarie församlingsmöten.

 

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Erica Lodman och Maria Petersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Församlingen är genom Hans representerad i distriktsstyrelsen, där han är ordförande. Hans deltar också i Stenungsögårdens styrelse. Karin Olsson är sedan sommaren -07 med i SBKF´s riksstyrelse och Lillemor finns med i Baptistsamfundets missionsstyrelse.
 

Distriktsårsmöte hölls i Tabernaklet i Göteborg den 10 mars – från vår församling deltog

Paul Gustavsson, Monika och Hans Dahlgren, Erica Lodman samt Lillemor och Harald Hårdstedt.

Baptistsamfundets årskonferens hölls 17 – 20 maj i Helsingborg. Församlingen representerades av Karin Olsson samt Lillemor och Harald Hårdstedt
HaraldH

 

Församlingsboken

På påskdagen döptes Bona Ekman och anslöt sig då till församlingen.

Flyttningsbetyg till Åmåls missionsförsamling har utfärdas för Kerstin Palmér den 27 januari.

Under året har två av församlingens medlemmar fått lämna denna jord och gå till sin himmelske fader; Einar Flood den 19 februari och Helge Karlsson den 24 november.

Dessa två hade tillhört vår församling under många år och var vid sitt frånfälle bland de äldsta medlemmarna i församlingen. Vi känner tacksamhet till Gud för vad de har betytt för vår församling och lyser frid över deras minne.
Antalet medlemmar var vid årets slut 79, vilket är en minskning med två medlemmar jämfört med föregående år.

 

Slutord

När vi nu blivit påminda om allt som hänt i församlingen under året som gått så känner i alla fall jag en stor tacksamhet över att få vara med i ett sammanhang där vi tillsammans får vara en del av arbetet med att göra ”Jesus Kristus känd, trodd och älskad.”

Jag känner tacksamhet över alla människor som troget och självklart finns med i alla de olika uppgifter som behövs för att församlingen ska fungera.

Jag känner också en stor glädje över att vi på i stort sett alla gudstjänster och samlingar har ett antal personer med i vår gemenskap som formellt inte är församlingsmedlemmar, men som ändå räknar med vår församling som ”sin kyrka”, verkar känna sig hemma och hjälper till i olika uppgifter. Tillsammans har vi ju enormt många kontakter – och egentligen representerar vi ju alltid församlingen där vi är.

Självklart finns det också en del frågor och funderingar inför framtiden…
* Hur kan vi ännu bättre bli en relevant kyrka för människor i vår stad – en plats och ett sammanhang där man kan få bli sedd för den man är och känna gemenskap och värme?

* Hur får vi alla våra kontakter, besökare, vänner och deltagare att gå ”ett steg till” och bli församlingsmedlemmar? Inte i första hand för att få bättre statistik, utan för att på ett ännu bättre sätt kunna utföra vårt uppdrag.

* Hur får vi alla församlingens medlemmar att inse att kyrkan inte kan bäras upp av några få – utan alla behövs och allas olika erfarenheter, talanger och gåvor är viktiga.

* Hur klarar vi att praktiskt fylla de luckor som uppstår när våra äldre medlemmar efter många år av aktivt församlingsarbete behöver ta det lite lugnare?
* Hur klarar vi den ekonomiska situationen när Hans, som hittills i stort sett arbetat ideellt för oss, nu till viss del får en mer ”normal” anställning?

Dessa - och säkert många fler frågor - får vi fundera på och i bön ta med oss in i det nya verksamhetsåret.

Låt bönen som vi startade årsberättelsen med bli allas vår ärliga bön under det här nya året: ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.”

För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                                     

 

 

Hans Dahlgren                                                                                         Lillemor Hårdstedt

      pastor                                                                                                                                          ordförande