Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2006

 

”Nu gör jag något nytt.

Det spirar redan,

märker ni det inte?”

 Jes. 43:19

 

Genom Jesaja hälsar Gud till oss och önskar oss välkomna till det nya året. Vår Gud som talar om sig själv som ”jag är”, inte ”jag var” eller ”jag ska bli” utan den evige ”jag är”, han har lovat att alltid vara med oss och han håller alltid på att göra ”något nytt”. Gud upprepar sig aldrig, allt han gör är nytt och Gud inbjuder oss att vara med i hans nyskapande arbete i vår värld. Vår värld som är Guds värld.

Du och jag har tillsammans fått ett stort uppdrag: ”Att söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus”.

Så här på tröskeln till det nya verksamhetsåret känns det viktigt - för att i förtröstan kunna gå vidare - att i tacksamhet se tillbaka och summera året som gått.

 

Gudstjänster och samlingar

I stort sett varje söndag under året har vi haft förmiddagsgudstjänst här i vår kyrka. Vid de flesta tillfällen har vår pastor Hans Dahlgren predikat. Ett 10-tal personer har under året delat på uppgiften att fungera som mötesledare. Önskvärt vore kanske att ännu flera skulle vilja vara mötesledare för att ytterligare kunna få variation på våra gudstjänster.

I samband med flertalet gudstjänster och samlingar serverar vi också kyrkkaffe – vilket vi tror att de flesta av våra besökare upplever som en möjlighet till en opretentiös samvaro och gemenskap.

Sång och musikinslag är viktiga delar i gudstjänsten. Christer Törnell är vår ordinarie organist men Ingrid Ödman har också spelat vid ett flertal tillfällen. Även Lennart Åberg, Bengt Ödman, Elvy Hammarberg och Linn Sandström har vid enstaka tillfällen medverkat som organister.

Följande har medverkat med sång och musik vid våra gudstjänster: Kerstin och Christer Törnell, Tore Olsson, Ruth Gylte, Siv Kristiansson, Britt-Marie Bengtsson, Ingrid Ödman, Marie-Anne Lagerqvist, Lena Lagerqvist, Birgitta Avenfors, Anna Löwenmark, Hannah Törnell, KG Hårdstedt, Karin Hårdstedt, Rolf Cedervall och Per-Lennart Olsson.

Januari:

Vi började 2006 med en Sinnesrogudstjänst på Nyårsdagens kväll som Bengt och Gunilla Hagström ansvarade för tillsammans med Hans. Trettondag jul hade vi en nattvardsgudstjänst kl 18:00. Hans predikade också vid våra förmiddagsgudstjänster den 8 och 15 januari.

På eftermiddagen den 15 januari så åkte vi ett 20-tal personer till Betel, Dals-Rostock. Bo Sjöqvist hade inbjudit oss att medverka på deras ”Musikcafé”. Betelkapellet var mer än fullsatt och alla verkade trivas med både tal, sång, musik och kaffe.

Församlingens årsmöte hölls den 22 januari med cirka 30 deltagare.

Den 29 januari gästades församlingen av Ebbe Qvist som predikade på förmiddagens gudstjänst.  På kvällen var det årets första ekumeniska cafékväll, denna hölls i Kungsbergskyrkan. Ruben Gonzalez och ungdomarnas lovsångsteam medverkade.

Februari:

Under denna månad predikade Hans både vid nattvardsgudstjänsten den 5 februari samt den 12, 19 och 26 februari.

Baptistförsamlingen ansvarade för en ekumenisk Cafékväll den 26 februari. Gäster då var Ingela och Håkan Agnarsson från Skåre som medverkande med sång och musik.

Årets första våffelcafé i Baptistkyrkan hölls den 7 februari..

Mars:

Söndagen den 5 mars predikade Karin Olsson.
Vårens andra våffelcafé hölls den 7 mars.

Lördagen den 11 mars hade vi en konsert under rubriken ”Himlen är full av stjärnor” med Margot och Sture Ögren.

Söndagen den 12 mars gästades församlingen av Stefan Ström som berättade om Barnsamaritens arbete.

På lördagseftermiddagen den 18 mars hade vi NFU-samling tillsammans med vår mentor Noomi Tönnäng från Örebro.

Vid söndagens gudstjänst den 19 mars hade vi glädjen att via flyttningsbetyg hälsa en ny medlem välkommen till vår församling. Hans predikade under denna gudstjänst och det gjorde han även den 26 mars.

Trubaduren Erik Haltnis Axelsson besökte oss fredagen den 31 mars och framföre ”Meningen” – en musikalisk dialog, om livets mening, mellan en ung pojke en äldre man.

April:

Månaden inleddes med ”Herrfrukost” lördagen den 1 april. Gäst var Åke Jansson från Säffle, som medverkade genom att berätta om ”Profiler i Åmål”. Det var ca 15 personer närvarande och Åkes presentation var mycket uppskattad.

Hans predikade vid nattvardsgudstjänsten den 2 april.

På tisdag kväll den 4 april hölls vårt tredje våffelcafé för våren.

Lördagen den 8 april var det så tid för kvinnoföreningens torgkaffe med försäljning av åror, lotterier och hembakat bröd. Hans ansvarade för andakten, Britt-Marie Ström tillsammans med sonen Daniel medverkade med sång och musik.

På Palmsöndagen den 9 april hade vi familjegudstjänst Karin Olsson och Gunilla Hagström ansvarade för gudstjänsten och Onsdaxbarnen medverkade med sång.

På Skärtorsdagens kväll, den 13 april hade vi en ”Getsemanestund” med nattvard. Hans predikade både på Långfredagens och Påskdagens gudstjänster.  

På Annandag påsk firades ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka. Präster och pastorer från kyrkorna i Åmål medverkade och vi firade nattvard tillsammans. Worship Gospel tillsammans med ungdomarnas lovsångsteam medverkade.

Hans predikade vid gudstjänsterna 23 och 30 april. Vi hade åter glädjen att via flyttningsbetyg hälsa en medlem välkommen till församlingen i samband med gudstjänsten den 30 april.

På kvällen den 30 april inbjöd Inger och Arne Herfindal till Varlborgsmässofest i Baptistkyrkan.

Maj:

Under maj månads första gudstjänst hade vi besök av Lars-Ove Pettersson, sjukhuspastor på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla. Gudstjänsten var sammanlyst mellan Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen med en inbjudan till Sionförsamlingen att komma till kyrkkaffet och informationen. Lars-Ove predikade och ordförande i föreningen för frikyrkornas engagemang i sjukhuskyrkan informerade om sjukhuskyrkans arbete.

 

Helgen den 12-14 genomfördes en ungdomskonferens under namnet ”Vision 06”. Alla samlingar var förlagda till Kungsbergskyrkan, där också söndagens gemensamma gudstjänst hölls. Gästande talare var Stojan Gajicki, från Kungsängens Baptistförsamling, samt Marcus Ringbäck, numera bosatt i Örebro. Ungdomar från alla frikyrkoförsamlingarna var med och arrangerade. Dessutom var många vuxna engagerade i mestadels praktiskt arbete. Ett 80-tal ungdomar var med på konferensen.

Nattvardsgudstjänst hölls den 21 maj, Hans predikade och vi tog upp en konferenskollekt till Baptistsamfundets årskonferens.

Söndagen 28 maj predikade Karin Olsson.

På tisdagen den 30 maj hade vi en arbetskväll då vi färdigställde Baptistkyrkans nya altan inför sommarens aktiviteter.

Juni:

På pingstdagen den 4 juni predikade Hans.

Söndagen den 11 juni hjälptes vi åt att göra en gudstjänst som präglades av dialog, vittnesbörd och sång.

Onsdagen den 14 juni hade vi vårt första sommarcafé (av tio) för året. Då invigdes också altanen med blommor och ”bandklippning”. Baptistkyrkans grannar hade fått personlig inbjudan och glädjande nog kom flera av dem och delade gemenskap och fika med oss i den vackra sommarkvällen, 65-70 personer deltog denna kväll.

Vid gudstjänsten den 18 juni ”dialogpredikade” Hans och Lillemor.

På midsommardagen 24 juni inbjöd Svenska kyrkan till gudstjänst på Kyrkberget.

Juli:

Söndag 2 juli firades gemensam gudstjänst i Kungsbergskyrkan på förmiddageen och på eftermiddagen arrangerade vi tillsammans med Edsleskogs missionsförsamling ett sommarmöte i Varsrud, Edsleskog.

Söndagen den 9 juli var det åter gudstjänst på Kyrkberget.

Baptistförsamlingen ansvarade för den gemensamma nattvardsgudstjänsten den 16 juli. Hans predikade och efter gudstjänsten inbjöds till kyrkkaffe på vår altan.

Den 23 juli var det gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan och sommarens sista gemensamma förmiddagsgudstjänst hölls på Frälsningsarmén den 30 juli. På eftermiddagen den 30 juli var vi cirka 15 – 20 personer som åkte till Betel, Dals Rostock för att delta och medverka på deras ”Gårdscafé”.

Augusti:

Vid missionsgudstjänsten den 6 augusti hade vi besök av David Hellsten som berättade om sitt arbete vid en teologisk skola i Albanien. David är tillsammans med sin fru Anette och deras två barn utsända som missionärer för Svenska Baptistsamfundet.

Vid nattvardsgudstjänsten den 13 augusti predikade Hans. På kvällen var det Marinakväll med ”Wenern Brass” som gäster.

Söndagen den 20 augusti besöktes vi av Bo Sjöqvist tillsammans med barn och ungdomar från Vitryssland. ”Husbandet” från Bengtsfors var gäster vid Marinakvällen.

Lördagen 27 augusti hade vi en församlingsutflykt till Nössemark. Gunnar Olsson från Ed guidade och berättade om Viktor Myrén och hans böcker om ”väckelsen vid gränsen”. Efter information och andakt i Backens missionshus gick vi till ”Mor Marjas bönealtare” som ligger några hundra meter in i skogen. Delar av eftermiddagen ägnade vi oss åt att förbereda den ”verkstadsgudstjänst” som vi skulle ha på söndagen. På vägen hem besökte några av oss Birgit Andreasson (tidigare medlem i vår församling) och hade en fin avslutning på dagen vid hennes vackra ”sommarparadis”, Näset Nössemark.

Söndagen den 27 augusti hade vi så den ”verkstadsgudstjänst” som vi hade förberett i Nössemark på lördagen. På kvällen var ”Valparaiso” gäster vid Marinan.

 

September:

Söndagen den 3 september hade vi nattvardsgudstjänst där Hans predikade, det gjorde han också den 10 och 24 september.

Höstens första våffelcafé anordnades den 5 september.

Karin Olsson predikade vid gudstjänsten den 17 september.

Torsdagen den 28 september inbjöd Hans till samtalskväll för män under rubriken: ”Gubbar som grubblar”.

Lördagen den 30 september hjälptes vi åt med höststädningen av vår kyrka.

Oktober:

Hans predikade vid nattvardsgudstjänsten den 1 oktober.

Vi inbjöd till höstens andra våffelcafé den 3 oktober.

Vi var inbjudna att dela gudstjänstgemenskap med Centrumkyrkans församling i Säffle den 8 oktober. Hans predikade och Centrumkyrkans pastor Emanuel Georgsson ledde gudstjänsten.

På kvällen ansvarade vi för en ekumenisk cafékväll med Bengtsfors missionsförsamlings kör som gäster.

Onsdaxbarnen med ledare ansvarade för familjegudstjänsten söndagen den 15 oktober.

På eftermiddagen samma dag hade förskolan Lyckan familjegudstjänst i Baptistkyrkan. Herrfrukost anordnades lördagen den 21 oktober med närpolischef Peter Sjösten som gäst.

Söndagarna 22 och 29 oktober predikade Hans.

Höstens sista våffelcafé anordnades den 31 oktober.

November:

Vid gudstjänsten på Alla helgons dag den 5 november predikade Hans och på söndag kväll den 6 november inbjöds till nattvardsgudstjänst. 

Söndagen den 12 november predikade Ingnar Aagesen och Lennart Åberg spelade och sjöng. Under vecka 46, som var den internationella U-veckan (eller Kyrkornas globala vecka), hade vi missionsutställningen ”Alla Folk” i Baptistkyrkan med samlingar kring missionen på fredag kväll och söndag kväll.

Hans predikade vid gudstjänsterna den 19 och 26 november. På söndagskvällen den 26 november inbjöd Svenska kyrkan till ekumenisk cafékväll.

December:

Kvinnoföreningens torgkaffe anordnades lördagen den 2 december. Även vid detta torgkaffe höll Hans i andakten och Britt-Marie och Daniel Ström medverkade med sång och musik.

Första söndagen i Advent, den 3 december, hade vi traditionell adventsgudstjänst där Hans predikade och Rolf Cedervall och Per-Lennart Olsson spelade kornett. På eftermiddagen hade vi som vanligt ”Öppet Hus” .

Söndagen den 10 december var det Jul- och Luciafest där Onsdaxbarnen tillsammans med en del vuxna framförde en ”levande adventskalender”, där vi bakom de olika ”luckorna” fick lyssna till många julsånger och vara med om en hel del av våra jultraditioner såsom pepparkaksbak, julkortsskrivande, Lucia och naturligtvis viktigast av allt ”Julkrubban”.

Måndagen den 11 december hade Lyckans förskola sitt Luciafirande i Baptistkyrkan. Söndagen den17 december anordnades en julkonsert med Ann-Kristin Frisk och Eva Nilsson. Hans medverkade med textläsning.

På juldagens morgon fylldes Baptistkyrkan till traditionsenlig julotta, där hemvändande ungdomar stod för sång, musik och textläsning. Hans höll en julbetraktelse och efter att vi alla delat ”ljuset från Betlehem” inbjöd Marianne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag Jul hade vi ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan, där det fanns medverkande från de flesta av våra församlingar i Åmål.

Nyårsafton inbjöd Svenska kyrkan till nyårsbön på eftermiddagen. På kvällen hade vi nyårsfest i Baptistkyrkan med ett 30-tal deltagare.

 

Bön och bibelstudium

Under ”vår- och höstterminerna” har vi haft bibelstudium i Baptistkyrkan första onsdagen i månaden – övriga onsdagskvällar har vi samlats till ”Bön i (olika) hem.”

Den 6 november ansvarade Karin Olsson för en samling på Baptistkvinnornas internationella böndag.

 

Mission

Barnen i söndagsskolan har samlat in pengar till Skandinaviska Barnmissionens arbete. Under Stefan Ströms besök den 12 mars gjordes insamling till Barnsamariten. De pengar som kom in under Varlborgsmässofesten gick till Lepramissionen.

När David Hellsten besökte oss den 6 augusti upptogs ett offer för missionsarbetet i Albanien. Insamling till förmån för lägerverksamheten för barnen och ungdomarna från Vitryssland ägde rum i samband med deras besök hos oss den 20 augusti. Under december har det sålts gåvobevis för julpaket till Kongo.

 

Ekumenik

Sionförsamlingen var ansvariga för den ekumeniska bönehelgen 20 -22 januari och inbjöd till samlingar på fredag, lördag och söndag kväll.

Sionförsamlingen hade också ansvar för den internationella böndagen, fredag 3 mars.

Flera av församlingens medlemmar har även detta år lagt ner mycket tid och arbete på Hela Människan/RIA.

Andakterna på kommunens olika serviceboende har vanligtvis skötts av Hans. Martha Lindstedt har tagit ett stort ansvar för sång och musik, men även Ingrid Ödman, Marie-Anne Lagerqvist, Birgitta Avenfors, Ruth Gylte och Kerstin Palmaer Norelius har hjälpt till. I mån av tid har Kerstin och Christer Törnell och Lillemor också deltagit.

Det ekumeniska arbetet på Karlbergsgymnasiet har fortsatt under året. De flesta av veckans dagar finns en präst eller pastor, från någon av de olika församlingarna, till hands några timmar. Från vår församling finns Hans på gymnasiet på måndagsförmiddagarna.

Hans har tillsammans med Lillemor varit församlingens representanter i ÅKS (Åmåls Kristna Samarbetsråd). Fyra ÅKS-sammanträden har hållits, varav ett årsmöte.

Baptistförsamlingens styrelse har vid två tillfällen under året träffat styrelserna för Missionsförsamlingen och Sionförsamlingen för samtal om gemensamma aktiviteter t.ex. vårt    gemensamma tonårsarbete och sommarens Marinakvällar.

 

Barn- och ungdomsarbetet

Söndagsskolan har pågått vår och höst under gudstjänsttid. Ledare under året har varit Marie-Anne Lagerqvist, Hans Lagerqvist och Kerstin Palmér Norelius.

Karin Olsson startade åter barnverksamheten Onsdax under våren 2006 med god tillströmning av barn. Ledare för Onsdax är också Kerstin Törnell och Lillemor.

Vårt ungdoms-/tonårsarbete har de senaste åren bedrivits tillsammans med Missionsförsamlingen och Sionförsamlingen. Från vår församling är Niklas Degerfeldt med som ledare.

 

Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdagskväll - under våren vid nio tillfällen och under hösten vid sju tillfällen. Vid samlingarna deltar regelbundet cirka 20 kvinnor, varav flera inte är församlingsmedlemmar.

Vid två av kvinnoföreningens samlingar har förbandslinne iordningställts.

Påskfest som ”knytkalas” anordnades i Baptistkyrkan den 11 april. Som våravslutning gjordes den 23 maj en utfärd till Hamrane kaffestuga utanför Mellerud. Torgkaffe har anordnats både på våren (8 april) och på hösten (2 december).

Kvinnoföreningens julfest – med besök av tre söta små ”Luciabarn” – hölls den 5 december.

Kvinnoföreningen har gett ekonomisk hjälp bl.a. till lägerverksamhet i Dals Rostock för vitryska barn och ungdomar.

Kvinnoföreningen har också hjälpt tre familjer från Åmål att få åka på ”mamma–barn-läger” i sommar, en familj till Kilsbergsgården och två familjer till Stenungsögården. På ”mamma-barn-lägret” på Stenungsögården deltog Lillemor som ledare.

Under 2006 har Kerstin Cedervall varit kvinnoföreningens ordförande, Gunnel Ström vice ordförande och Lizzie Boesdal kassör.

 

Studiecirklar

MarieAnne Lagerqvist har varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

Karin Olsson startade under hösten studiecirkeln ”Utblick – samtal om mission”.

 

NFU (Naturlig församlingsutveckling)

Församlingen är fortfarande med i NFU, även om arbetet inte varit särskilt aktivt under året som gått. Under våren (18 mars) var vår handledare Noomi Tönnäng på besök och under hösten har tre personer varit på NFU-träff i Örebro, den 7 oktober.

 

Styrelsearbetet

Under 2006 har förutom årsmötet den 22 januari, hållits fyra ordinarie församlingsmöten – den 19 mars, 21 maj, 24 september och 26 november. 

Nio ordinarie styrelsemöten har hållits.

 

Församlingens styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt 

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Ingnar Aagesen, Kerstin Cedervall, Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt och Maria Pettersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor Hans Dahlgren.

 

Roy Nilsson har varit kassör för amorteringskassan. Denna kassa har nu upphört, eftersom lånen vid årsskiftet glädjande nog är betalda.

 

Under 2006 har församlingen reviderat sina stadgar och dessa är nu fastställda av Baptistsamfundets Missionsstyrelse.

 

Distriktsårsmöte hölls i Uddevalla den 11 mars. Ombud från vår församling: Ingnar Aagesen, Kerstin Cedervall och Gunilla Hagström.

Baptistsamfundets årskonferens hölls 25 – 28 maj, på Vallersvik. Monika och Hans Dahlgren samt Lillemor och Harald Hårdstedt var församlingens ombud.

 

Personal

Hans Dahlgren, pastor och föreståndare 100%.

Bona Ekman, anställd på aktivitetsgaranti cirka 40%.

 

Församlingsboken

Under året har två personer hälsats välkomna som medlemmar i församlingen genom flyttningsbetyg: Anna-Kajsa Ånebratt den 19 mars och Ruth Gylte den 30 april.

Två av församlingens medlemmar har under året fått avsluta sitt liv på jorden för att gå hem till Herren; Åke Axelsson den 19 augusti och Maj- Britt Lundqvist den 14 oktober. Vi känner tacksamhet till Gud för vad de har betytt för vår församling och lyser frid över deras minne.

Antalet medlemmar vid årets slut 81.

 

”Ordförandes sammanfattning”:

Känns som om vi har kommit ett stycke på vägen till att bli en ”Öppen kyrka mitt i stan” – en hel del människor besöker t.ex. våra olika cafésamlingar och några kommer också ganska regelbundet på våra gudstjänster. Vi har också en ganska stor grupp som finns med i vår gemenskap och som vi alla räknar med, även om de inte formellt är församlingsmedlemmar.

Tillsammans har vi medlemmar enormt många kontakter - och egentligen representerar vi ju alltid församlingen där vi är.

Många uppfattar att tillgängligheten till kyrkan och församlingen är god – detta till största delen p.g.a. att Hans under en stor del av veckan finns i kyrkan, samt att han också utnyttjar möjligheten att ”ta med” telefonen när han inte är på sitt kontor. Dessutom vet vi att Hans har en stor social kompetens som gör att alla känner sig välkomna att ringa eller komma ner på det lilla kontoret för att samtala.

Församlingen har också en fin och (oftast) uppdaterad hemsida – känns roligt och viktigt att vi även finns med på webben.

Vill så här i slutet av verksamhetsberättelsen återknyta till bibelordet i början från Jesaja: ”Nu gör jag något nytt …”

Tänk vad skönt att få gå in i något nytt! Att få möjlighet att i tacksamhet till Gud lämna det gamla bakom oss, både det vi tyckte gick bra, men också att till Guds barmhärtighet få lämna det som kanske inte blev som vi tänkt oss.

Vi har som församling oerhört mycket att känna glädje och tacksamhet över, samtidigt tror jag att en del av er ställer ungefär samma frågor som jag gör t.ex:

·         Hur kan vi ännu bättre visa att vår församling är en gemenskap där man är välkommen inte p.g.a. att man är duktig och har lyckats, utan bara p.g.a. att man vill vara ett Guds barn?

·         Hur skapar vi en gemenskap där alla känner en glädje att delta och ”dra sitt strå till stacken”?

·         Hur kan vi hjälpa de medlemmar som av olika anledningar känner att gemenskapen i församlingen inte är så bra, eller så viktig längre, att hitta ”värmen” igen?

·         Hur kan vi som församling ännu mer bli en plats som svarar upp mot de behov och de frågor som människor i vårt samhälle ställer och är intresserade av?

Dessa, och kanske många fler, frågor får vi ta med oss in i det nya verksamhetsåret.

Hoppas att Du känner att alla behövs, att Du är viktig och att alla insatser som görs är värdefulla i Guds ögon.

Vill till Er alla uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2006!

                                                                                        För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                            

 

 

 

Hans Dahlgren                                                                Lillemor Hårdstedt

      pastor                                                                                      ordförande