Årsberättelse

 

För

 

Åmåls Baptistförsamling

 

2005

 

 

”Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar,

alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många,

en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar

som är till för varandra.”

(Rom 12:4-5)

 

 

 

När man skall summera året 2005 kan man inte komma från det som hände i slutet av år 2004. Tsunamikatastrofen kastade och kastar fortfarande en skugga över vår verksamhet främst under första halvåret. Trots allt som händer runt omkring oss så har vi mycket att leva upp till som församling. Vi omfattas ju av den vision som samfundet antog för några år sedan:

”Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus och med Andens hjälp bryta upp från de krafter som bryter ner människor och förstör jorden.” Så låt oss börja, främst med oss själva, men också med de människor som vi möter i vardagen. Missionsbefallningen gäller oss alla.

 

Gudstjänster och samlingar.

 

Variationen på våra gudstjänster är uppskattad. Detta uppnås främst genom att vi har ganska många medlemmar och närstående, som tar på sig uppdraget att fungera som mötesledare.

Efter de flesta gudstjänster serverar vi också kyrkkaffe – vilket uppskattas av de flesta gudstjänstbesökarna som en möjlighet till en opretentiös samvaro och gemenskap.

Gudstjänsttiden 11:00 på söndag förmiddag försöker vi hålla.

Under året har många medverkat med sång och musik; Kerstin och Christer Törnell, Tore

Olsson, Folke Bryngelsson och Ruth Gylte har sjungit på gudstjänsterna men också ungdomar, som bara är hemma i Åmål kortare perioder, kommer med glädje (tror jag) och delar sin musikalitet med oss. Jag tänker på K-G Hårdstedt, Karin Hårdstedt, Hannah Törnell och Anna Olsson (gift Löwenmark). Christer Törnell har varit ordinarie organist men har ibland blivit avbytt av Sofie Fransson, Lennart Åberg, Ingrid Ödman och Britt Gagnero.

Församlingens pastor Hans Dahlgren har predikat vid de flesta av våra gudstjänster.

Januari: Vi började det nya året med en ”vanlig” gudstjänst den 2 januari. Trettondagen hade vi en nattvardsgudstjänst kl 18:00. Söndagen den 9 januari hade vi också gudstjänst.

Onsdagen 12 januari hade vi en konsert till förmån för Tsunamikatastrofens offer. Det var Ann-Kristin Frisk och Lennart Åberg som sjöng och spelade och Hans läste texter. På söndagen den 16 januari predikade Karin Olsson. Församlingens årsmöte hölls den 23 januari.

Den 30 januari hade vi gudstjänst på förmiddagen och på kvällen klockan18.00 var det så dags för årets första ekumeniska cafékväll som vi hade i vår kyrka. Vi fick då lyssna på och sjunga med i läsarsånger tillsammans med Tore Olsson, Christer Törnell och Göte Ödman. Hans stod för ”mellansnacket”.

Februari: Vår målsättning är att vi den första söndagen i varje månad ska ha  nattvardsgudstjänst. Nattvard firades alltså söndagen den 6 februari, vid denna gudstjänst predikade Hans och det gjorde han också  den13 och 27 februari. Vid kyrkkaffet den 13 februari anordnades ett lotteri till förmån för Lepramissionen.

Söndagen den 20 februari hade vi besök av Egon Värmedal. På kvällen den 27 februari var det en ekumenisk cafékväll i Kungsbergskyrkan där Gunnar Olsson, Dals Ed medverkade. Lördagen den 12 februari anordnades en lovsångsgudstjänst i Baptistkyrkan. Vid detta tillfälle döptes Sven Löwenmark och Niklas Noaksson till Jesus Kristus och fick hälsas välkomna in i församlingen. Denna kväll avslutades med nattvardsgång.

Mars: Vi hade som vanligt nattvardsgudstjänst den första söndagen i månaden som var den 6 mars.  En ekumenisk Dagledigträff anordnades 10 mars. För underhållningen stod Lennart Åberg som spelade och sjöng samt kåserade runt sångerna. Gudstjänsten 13 mars avslutades med församlingsmöte.

Kvinnoföreningens torgkaffe genomfördes lördagen den 19 mars. Hans ansvarade för andakten och för sånginslagen stod  Folke Bryngelsson och Britt-Marie Ström.

Söndagen den 20 hade vi gudstjänst som vanligt kl 11.00. På eftermiddagen hade vi besök av Robert Johansson (Humor i helgade hyddor) med fru Irene. De hade ett mycket uppskattat sångprogram som var mycket välbesökt.

Påsken var detta år ovanligt tidig. På Skärtorsdagens kväll var det en Getsemanestund med nattvard i Baptistkyrkan. Långfredagens gudstjänst genomfördes enligt tradition.

Påskdagens uppståndelsegudstjänst gick i glädjens tecken. På annandagen firades ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka. Präster och pastorer från kyrkorna i Åmål medverkade och vi firade nattvard tillsammans.

April: Peter Ringbäck predikade på april månads första gudstjänst den 3 april. Nattvardsgudstjänst firades den 10 april. Vi hade då besök av Noomi Tönnäng som är vår NFU-handledare. Hon pratade på vårt församlingsmöte ( i anslutning till gudstjänsten) om den NFU-enkät vi genomförde i februari. Den 17 april hade vi en familjegudstjänst som Karin Olsson ansvarade för och den 24 april var det en ”vanlig” gudstjänst med Hans som predikant. Kvällen 24 april var det ekumenisk cafékväll i Pingstkyrkan där Terese Lindberg visade bilder från sin resa till Tanzania.

Månaden avslutades med en Valborgfest i Baptistkyrkan.

Maj: Första maj var en söndag och vi hade en kort förmiddagsgudstjänst. Därefter åkte vi till Petersburg i Edsleskog och ”Majade” i det fina vädret. Vid Gudstjänsten den 8 maj fick vi åter avtäcka dopgraven då vi fick döpa Erica till Jesus Kristus. Gudstjänsten avslutades med nattvard.

Pingsthelgen i år blev lite kortare än den varit förut på grund av att annandagen togs bort. På pingstdagen predikade Karin Olsson. Samtidigt pågick Baptistsamfundets årskonferens i Norrköping. Våra representanter där var Lillemor och Harald Hårdstedt och Monika och Hans Dahlgren. Vid sändningsgudstjänsten på pingstdagen ordinerades Hans till pastor i Svenska Baptistsamfundet.

Vi hade glädjen att söndagen den 22 maj få ha barnvälsignelse för Alma Gustavsson, Jan och Fridas lilla flicka och Albins lilla syster.

På kvällen hade vi besök av Margot och Sture Ögren med en Mahalia Jackson konsert. På mors dag 29 maj hade vi efter gudstjänsten församlingsmöte..

Juni: Den 5 juni hade vi nattvardsgudstjänst i Baptiskyrkan. Den 12 juni var församlingen inbjudna till Tisselskog att fira gudstjänst i Paul Gustavssons sommarstuga. Många hade hörsammat kallelsen och vi fick en fin andakt med Råvarpen som altartavla.

Onsdagen den 15 juni hade vi vårt första sommarcafé för året. Det var det första av tio som vi hade denna sommar. Gudstjänsten den 19 juni var den sista i ”egen” regi innan sommargudstjänsterna i Gamla kyrkan började.

Sommaren 2005: I likhet med föregående år hade vi inom ramen för ÅKS bestämt att ha gemensamma gudstjänster under juli månad. Alla hölls i Åmåls gamla kyrka utom den 10 juli då vi var på kyrkberget (ÅGK var uppbokad av bluesfestivalen). Gudstjänsterna var välbesökta. Under tre söndagskvällar i augusti hade vi marinakvällar med olika program vid inre hamnen i Åmål. Detta var ett samarbete mellan oss och Sionförsamlingen och Missionsförsamlingen.

Vårt sommarcafé pågick ända fram till 17 augusti. Från och med augusti hade vi återigen gudstjänster i vår egen kyrka. Hans ansvarade för gudstjänsterna den 7 och 14 augusti. Söndagen den 21 augusti besöktes vi av Bo Sjöqvist och barn och ungdomar från Vitryssland.

Lördagen 27 augusti hade vi ”Upptaktsdag” på Västeräng. Efter en inledande andakt drack vi kaffe och sedan ledde Hans samtalet runt ”Församlingen i centrum och Gudstjänsten i centrum”. Hans summerade sitt första år som pastor Baptistförsamlingen i Åmål och vi diskuterade bland annat begreppet medlem. Efter lunch fortsatte diskussionerna och sista delen av eftermiddagen ägnade vi oss åt att förbereda den ”verkstadsgudstjänst” som vi skulle ha på söndagen. Söndagen den 28 augusti hade vi så den ”verkstadsgudstjänst” som vi hade förberett på Västeräng dagen före.

Under augusti hade vi vårt första byggmöte angående den nya altanen som vi beslutat att bygga. Bygget tog fart under september och arbetet pågick under oktober och en bit in i november stod altanen nästan helt färdig.

September: Söndagen den 4 september hade vi nattvardsgudstjänst och församlingsmöte. Den 11 september predikade Bengt Hagström. ”Vanliga” gudstjänster hade vi 18 och 25 september. På söndagskvällen den 25 hade vi en ekumenisk cafékväll här i kyrkan. Syskonen Jonehög från Årjäng medverkade. En mycket lyckad kväll!

Oktober: Månaden började med en nattvardsgudstjänst söndagen den 2 oktober. Höstens första våffelcafé genomfördes den 4 oktober. Höstens obligatoriska städdag inträffade lördagen den 8 då vi träffades och gick igenom kyrkan från golv till tak.

I en helt ren kyrka hade vi gudstjänst på söndagen den 9 klockan 11:00 och dessutom familjegudstjänst med familjer och barn från Lyckans förskola klockan 17:00 samma dag. 16 oktober var temat ”gudstjänst för små och stora” Karin Olsson ansvarade och medverkade gjorde ungdomar från kyrkorna i Åmål (lovsångsteamet).

Söndagen den 23 oktober hade vi besök från Japan. Det var japaner som var på besök till baptistsamfundet och man ville besöka en liten församling. Pastor Hasegava predikade. De japanska kvinnorna som var med sjöng några sånger och det hela avslutades med kyrkkaffe. Lördagen 29 oktober hade vi Revivel Night i baptistkyrkan, medverkade gjorde Jill Lindgren från Göteborg och ”lovsångsteamet” som består av ungdomar från frikyrkorna i Åmål. Jill Lindgren predikade också vid söndagens gudstjänst.

November: Den 1 november hade vi vårt andra våffelcafé för hösten. Vi hade en Allhelgonadagsgudstjänst lördagen den 5 november, då vi också firade nattvard.

Söndagen den 13 predikade Henrik Olsson från Säffle. Lördagen den 19 november var det herrfrukost i kyrkan och vi hade då engagerat Holger Jonasson som visade bilder och pratade om kvinnor han mött i Afrika.

Söndagen den 20 november hade vi sedvanlig gudstjänst och dessutom ett församlingsmöte. På kvällen var det ekumenisk cafékväll i Pingstkyrkan med fokus på mission i Sydamerika. Den 27 november hade vi Adventsgudstjänst. Hans predikade och Rolf Cedervall, som ledde gudstjänsten, hade traditionsenligt engagerat ett antal ”blåsare” som medverkande. På eftermiddagen hade vi som vanligt ett ”öppet hus” som var välbesökt. Tisdagen den 29 november var vårt sista våffelcafé för terminen.

December: Inleddes med torgkaffe lördagen den 3 december. Hans höll i andakten och Britt-Marie och Daniel Ström medverkade med sång och musik. På söndagen den 4 hade vi som vanligt nattvardsgudstjänst.

Torsdagen den 8 december hade Lyckans förskola sitt luciafirande här i baptistkyrkan. Vår egen julfest med luciafirande hade vi söndagen den 11 december under Karin Olssons ledning. Medverkade i luciatåget gjorde söndagsskolbarnen med sånghjälp av Helen Olsson, Sara Johansson, Evelina Karlsson och Emelie Gonzales. Debuterade vid detta tillfälle gjorde också vår ”nya” sångkör. Söndagen den18 december var det en vanlig gudstjänst kl 11:00, under denna gudstjänst gjordes också en ”sångdebut” av en kvartett bestående av Ingrid Ödman, Marie-Anne Lagerqvist, Lena Lagerqvist och Birgitta Avenfors. Samma kväll hade vi julkonsert med Ann-Kristin Frisk och Lennart Åberg. Medverkade gjorde också Hans med textläsning mellan sångerna.

Juldagen fyllde vi kyrkan med människor som traditionsenligt deltog i julotta där hemvändande ungdomar stod för sång, musik och textläsning. Lillemor ledde det hela och Hans predikade. Som vanligt inbjöd Marianne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandagen hade vi gudstjänst tillsammans i Kungsbergskyrkan. Detta är av tradition en missionsdag och vår kollekt gick till missionsändamål som vi stöder.

Traditionsenligt avslutades året med en nyårsfest här i kyrkan på nyårsafton.

 

 

 

Bön och bibelstudium

 

Under våren var den ekumeniska bönen förlagd till torsdagar kl 10:00 på RIA. Då deltagarantalet var litet beslöts att tills vidare lägga ner verksamheten. I stället är det meningen att kyrkorna skall ha var sin veckodag på RIA. Vår dag blev måndagar.

Bön i hem har vi under året haft på onsdagskvällar klockan 20.00. Bibelstudierna har hållits i Baptistkyrkan den första onsdagen varje månad. Det anordnades också en samling på Baptistkvinnornas internationella böndag måndagen den 7 november.

En ny form av samling har varit ”Lära känna träffar” som tillkom efter initiativ av Kerstin Cedervall. Träffarna har varit hemma hos Cedervalls i  Ånimskog och deltagandet har varierat mellan 7-18 st.

Träffarna har varit på lördagarna 22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april och 21 maj.

 

Mission

 

Den insamling som gjordes i samband med konserten för tsunamikatastrofen i januari kanaliserades dit via Diakonia med direktkontakter i området. Gåvobevis för julpaket har sålts under december månad till förmån för Kongo.

På Valborgsmässoafton inbjöd Inger och Arne samt Lillemor och Harald till fest, där visade Inger och Arne bilder och berättade om sin resa till bl.a. Kambodja och Vietnam. Intäkterna för kvällen gick till Lepramissionen.

Under nyårsaftonens fest så anordnades ett lotteri till förmån för vårt missionsarbete i Albanien. Söndagsskolan samlar in pengar till Skandinaviska barnmissionens arbete.

 

 

Ekumenik

 

Hans Dahlgren har tillsammans med Lillemor Hårdstedt varit församlingens representanter i ÅKS (Åmåls Kristna Samarbetsråd). Fyra ÅKS sammanträden har hållits, varav ett årsmöte. På årsmötet valdes Hans till ordförande.

Flera av församlingens medlemmar har även detta år lagt ner mycket tid och arbete på Hela Människan/RIA.

Andakter på de olika serviceboendena har vanligtvis skötts av församlingens pastor, Folke Bryngelsson och Martha Lindstedt har varit till god hjälp med sång och musik men även Ingrid Ödman, Marianne Lagerqvist och Birgitta Avenfors har hjälp till. I mån av tid har Kerstin och Christer Törnell och Lillemor Hårdstedt ställt sina talanger till förfogande.

Kungsbergskyrkan var ansvariga för den ekumeniska bönehelgen i januari.

Dagledigträffar har hållits i olika kyrkor under året. RPG: s verksamhet har avslutats i Åmål.

Under året har arbetet på Karlbergsgymnasiet, tagit en fastare form. Varje dag ska nu finnas en präst eller pastor, från någon av de olika församlingarna, till hands några timmar. Från vår församling finns Hans Dahlgren på gymnasiet på måndagsförmiddagarna.

 

 

 

 

Barn- och ungdomsarbetet

 

Söndagsskola pågår vår och höst under gudstjänsttid. Ledare är Frida Gustavsson, Marie-Anne Lagerqvist och Hans Lagerqvist.

Under vårterminen pågick onsdax, med Karin Olsson som ansvarig ledare. Då intresset dalade beslöts att göra uppehåll under hösten.

Ungdomssamling/Fredax, har de senaste åren bedrivits tillsammans med missionsförsamlingen och Sionförsamlingen.  Flera olika aktiviteter har förekommit men inför hösten kallade vi till en samling där det beslöts att var annan vecka (fredagar) ha ungdomsamling i Pingstkyrkan och var annan ha ett ungdomscafé i Baptistkyrkan. Detta har fungerat bra.  Från vår församling är Niklas Degerfeldt med som ledare.

 

 

 

Kvinnoföreningen

 

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdagskväll - under våren vid åtta tillfällen och under hösten vid åtta tillfällen. Vid samlingarna deltar regelbundet 10 till 15 kvinnor, varav flera inte är församlingsmedlemmar.

Vid två av kvinnoföreningens samlingar har förbandslinne iordningställts. Påskfest som ”knytkalas” anordnades i Baptistkyrkan den 29 mars. Som våravslutning gjordes en utfärd till Varserud den10 maj. Torgkaffe har anordnats både på våren (19 mars) och på hösten (3 december).

Under året har Gunnel Ström varit ordförande, Ruth Nilsson vice ordförande och Lizzie Boesdal har varit kassör.

 

 

 

Studiecirklar

 

MarieAnne Lagerqvist har varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

 

NFU

Under februari genomförde vi en ny NFU- enkät med 30 medlemmar i församlingen. Den hade föregåtts av en utbildning och samtal runt enkäten.

Resultatet presenterades på ett församlingsmöte den 10 april då vår handledare i NFU, Noomi Tönnäng medverkade. Enkäten ger vid handen att vi har tagit stora steg framåt mot en församling där tillväxt kan komma att fungera. Vi har varit på en regional NFU träff i Örebro och Hans var på en nätverkssamling för pastorer som ingår i NFU i Jönköping. Noomi har också varit och träffat styrelsen (och några andra intresserade) vid ett tillfälle tisdagen den 17 maj.

 

Styrelsearbetet

 

Under 2005 har förutom årsmötet, hållits fem ordinarie församlingsmöten. 

Nio ordinarie styrelsemöten har hållits..

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt 

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Tage Kyrk och Maria Pettersson.

Som självskriven ledamot i styrelsen ingår församlingens pastor  Hans Dahlgren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingsboken

 

Under året har två personer hälsats välkomna som medlemmar i församlingen genom flyttningsbetyg: Lisbeth och Ingnar Aagesen från Filadelfiaförsamlingen Vennesla, Norge. Två personer har döpts in i församlingen, Sven Löwenmark och Niklas Noaksson. Två personer har intagits på bekännelse, Kerstin Palmér Norelius och Kerstin Cedervall. En person har fått flyttningsbetyg till annan församling: Rebecca Wickman till Skärstads missionsförsamling i Huskvarna.

Antalet medlemmar är vid årets slut 81, vilket är en ökning med fem medlemmar jämfört med föregående år.

 

 

 

 

 

 

”Slutord”

 

När vi nu tittar tillbaka på 2005 och alla de olika aktiviteter som förekommit i församlingen under året, så känner jag en stor tacksamhet över att jag får vara med i ett sammanhang där vi tillsammans och utan några stora konflikter får vara med och arbeta för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad här där vi bor.

Tacksamhet över de ”nya” människor som rent formellt har valt att gå in som medlemmar i vår församling.

Tacksamhet över de människor som finns med i vår gemenskap, och som vi alla räknar med även om de inte formellt är församlingsmedlemmar.

Tacksamhet över de människor som troget år efter år självklart står kvar i och går in i olika uppgifter i vår församling.

Tacksamhet över den gemenskap och ”familjekänsla” som finns och som vi ser kommer till uttryck i olika konkreta handlingar när någon eller några på ett speciellt sätt behöver få känna omsorg.

Tacksamhet känner jag också över att Hans, som vår pastor och medarbetare i församlingen, verkar känna glädje och inspiration över de arbetsuppgifter och de kontakter han har.

 

Vi har som församling mycket att känna tacksamhet för, samtidigt så tror jag att vi alla har en önskan och en bön om att vi som församling ännu bättre skulle kunna få vara användbara redskap för människor som vi möter.

 

Vi ser med tacksamhet tillbaka på 2005 och går med tillförsikt vidare in i 2006 med förvissningen om att Guds församling har ett stort och viktigt uppdrag att utföra och att Herren själv, som aldrig förändras, går med oss.

 

Låt oss be och arbeta för att vår församling allt mer ska bli en ”Öppen kyrka mitt i stan”. Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill till Er alla uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2005.

 

 

                                                                                       För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                              

 

                                                                                                      Lillemor Hårdstedt