Årsberättelse

för

Åmåls Baptistförsamling

2004

 

”Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och

 han skall inte överge dig eller låta dig gå under”

5 Mos. 4:31

 

 

Så här i början av 2005 och med de senaste veckornas katastrofbilder på näthinnan, så känns det viktigt att påminna varandra om att Herren har lovat att aldrig överge oss. Församlingens uppdrag kvarstår också: ”Att göra Kristus känd, trodd och älskad.” Vi som församling får gå vidare in i 2005 med förvissningen om att vi har ett stort och viktigt arbete att uträtta och att Herren själv, som aldrig förändras, går med oss. ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet” (Hebr.13:8).

 

Gudstjänster och samlingar

Som regel firas gudstjänst i Baptistkyrkan varje söndag klockan 11.00, med undantag för de gemensamma gudstjänsterna under sommaren. Gudstjänsterna leds av olika personer vilket gör att det blir lite olika utformning på dem. Medverkat med sång har Kerstin och Christer Törnell, Anna och Tore Olsson, Folke Bryngelsson, Karin och KG Hårdstedt med flera gjort. Christer Törnell har varit organist vid de flesta gudstjänsterna, men vid några tillfällen har han ersatts av andra bl.a. av Sofie Fransson, Olle Isaksson, Arne Johansson, Siv Kristiansson,   Stig Svensson, Hannah Törnell, Lennart Åberg och Ingrid Ödman.

Under första halvåret arbetade Anders Tjernström som församlingens pastor på 70 %. Anders predikade under denna period vid 16 tillfällen.

På årets första dag inbjöd Gunilla och Bengt Hagström till Sinnesrogudstjänst och söndagen den 4 januari predikade Karin Olsson.

På Trettondedag jul hade vi ”grötfest”.

Söndagen den 18 januari talade Egon Värmedal och den 15 februari så predikade Peter Ringbäck.

På kvällen söndagen den 29 februari var Baptistförsamlingen värd för ekumenisk cafékväll och som gäster fanns en del av Elidas besättning med skepparen Stefan Abrahamsson i spetsen. Vi fick alla känna lite försmak av sommaren och delta i ”bryggmöte” på land. Vårens övriga cafékvällar hölls i Församlingshemmet den 28 mars och i Kungsbergskyrkan den 25 april.

Söndagen den 7 mars hade vi på förmiddagsgudstjänsten besök av komminister emeritus Willem Hessel och på kvällen var det en ekumenisk sånggudstjänst i Kungsbergskyrkan med rubriken ”Minns du sången?” under ledning av Anders Jaktlund.

Lördagen den 13 mars var vi några personer från församlingen som deltog i distriktsårsmötet som detta år var i Karltorpskyrkan i Trollhättan, där vi förutom årsmötesförhandlingar fick lyssna på bibelstudium med Roland Hellsten från Göteborg, samt afrikanska rytmer med baptistgruppen från Elfenbenskusten som har en baptistförsamling i Göteborg.

Lördagen den 27 mars hade vi en NFU-samling med vår handledare Noomi Tönnäng.

Familjegudstjänst firades på palmsöndagen den 4 april, Onsdaxbarnen bjöd på dramatisering av bibelberättelsen om Sakaios.

På skärtorsdagskvällen hade vi en stilla nattvardsgudstjänst under rubriken ”Getsemannestund.”  Långfredagens gudstjänst bestod bl.a. av sång, musik och dramatisering av Långfredagens budskap, samt predikan av Anders. Anders predikade också under påskdagens gudstjänst.

Annandag Påsk var det ”påskvandring” och ekumenisk gudstjänst i Åmåls kyrka med bl.a. drama om ”Emmausvandrarna”.

Den 18 april hade vi besök av Anne-Marie Arkbro från Karlstad.

Söndagskvällen den 9 maj fylldes kyrkan av gospeltoner, då Worship Gospel hade konsert under Johanna Fribergs ledning.

Under Kristi himmelsfärdshelgen 20 – 23 maj var Svenska Baptistsamfundets årskonferens (denna gång gemensam med Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige) förlagd till Västerås. Ombud från vår församling var Anna och Anders Tjernström, Marie-Anne Lagerqvist, Harald och Lillemor Hårdstedt.

Söndagen den 23 maj gästade Hans Dahlgren från Älvdalen församlingen och predikade i gudstjänsten. Pingstdagen gästades församlingen av Erik Fredriksson från Säffle. Söndagen den 13 juni hade vi besök av Stig Svensson som spelade och sjöng.

Söndagen den 20 juni predikade Peter Ringbäck, han sjöng också tillsammans med sin svärfar Eric Öberg. På midsommardagen var det som vanligt en samlyst gudstjänst till Gamla kyrkan med Åmåls församling som ansvarig.

Lördagen den 3 juli var vi samlade cirka 80 personer till avskedssamkväm för vårt pastorspar Anna och Anders Tjernström, som efter cirka tre och ett halvt år lämnade Åmål för att flytta till Sundsvall, där Anders fått tjänst som pastor och föreståndare i Sundsvalls Baptistförsamling. I samband med avskedssamkvämet hade vi glädjen att få hälsa en ny medlem välkommen till församlingen på flyttningsbetyg.

I samband med den första ekumeniska gudstjänsten i Gamla kyrkan (där för övrigt alla de gemensamma sommargudstjänsterna var förlagda) hade Anders sin ”avskedspredikan”.

Den 8 augusti så var vi åter tillbaka i Baptistkyrkan igen och Karin Olsson predikade och söndagen därpå var Hans Dahlgren predikant.

Lördagen den 22 augusti hade församlingen ”upptaktsdag” på Västeräng, dagen leddes av Hans Dahlgren.

Söndagen den 22 augusti var det missionsgudstjänst, då missionärsparet Anette och David Hellsten tillsammans med sina två barn gästade oss. Familjen Hellsten bor i Albanien, där David och Anette arbetar vid en skola som utbildar pastorer. Vår församling är sedan några år tillbaka med och stöttar detta arbete ekonomiskt.

Inger Lundin, som numera bor i Stockholm, var vår gästpredikant den 29 augusti.

Jill Lindgren, från Göteborg, som arbetar som ungdomsledare i vårt distrikt, gästade oss den 5 september, tillsammans med Sara Arvidsson, också från Göteborg, som sjöng och spelade i gudstjänsten.

Söndagen den 12 september hade vi så glädjen att välkomna Hans Dahlgren med familj till församlingen. På förmiddagens gudstjänst installerades Hans som lokal pastor i vår församling. Thomas Forslin, distriktsarbetare i Västra Sverige, predikade. På kvällen hade vi välkomstsamkväm där församlingen och ”närstående”, samt representanter från övriga församlingar i stan hade möjlighet att hälsa Hans välkommen.

Vid gudstjänsterna den 19 och 26 september predikade Hans Dahlgren. På kvällen den 26 september var det ekumenisk cafékväll i Pingstkyrkan.

I samband med gudstjänsten den 3 oktober var det barnvälsignelse för Maria och Urban Petterssons lilla Elina. Hans predikade och ansvarade för barnvälsignelsen.

Höstens familjegudstjänst ägde rum den 10 oktober, då vi fick ta del av den Gammaltestamentliga berättelsen om Jona med hjälp av Onsdaxbarnen som spelade dockteater.

Hans predikade den 17 oktober och Lennart Åberg spelade och sjöng. Den 24 oktober hade vi åter besök av Thomas Forslin, Jill Lindgren och Sara Arvidsson från Göteborg.

Christer och Barbro Daelander kom till oss den 31 oktober och berättade och visade bilder från Svenska Baptistsamfundets internationella missionsarbete. Insamling gjordes för Bröd till bröder.

Alla helgons dag, lördagen den 6 november, firade vår församling 125 års jubileum.

Jubileumsgudstjänst på förmiddagen med bl.a. missionsföreståndare Karin Wiborn. Efter gemensam lunch på stadshotellet, fanns tid att bese jubileumsutställningen för att sedan klockan 17.00 delta i samkväm, där det förutom mat och kaffe bjöds på tal, sång, musik och bildvisning. Både hemmavarande och hemvändare deltog och representanter för kommunen och närliggande församlingar passade på att gratulera och önska ”lycka till” i arbetet. Mycket frivilligt arbete lades ner av många inför jubileet och den speciella jubileumsgruppen med Paul Gustavsson, Gunnel Ström, Marie-Anne Lagerqvist och Hans Dahlgren lade ner väldigt mycket tid och engagemang för att få det hela att fungera.

Söndagen den 14 november predikade Hans Dahlgren och den 21 november hade vi besök av Henrik Olsson från Säffle, som talade och sjöng.

Gudstjänsten på första söndagen i advent inramades traditionsenligt av hornmusik, Rolf Cedervall ledde gudstjänsten och Hans Dahlgren predikade.

På eftermiddagen hade vi som vanligt på skyltsöndagen ”Öppet Hus” med servering av kaffe och våfflor m.m.

Söndagen den 5 december predikade Hans Dahlgren. Jul-och Luciafest hade vi den 12 december, då Onsdaxbarnen (och en del vuxna) framförde ”Den levande adventskalendern”.

Den fjärde adventssöndagen inbjöd Baptistförsamlingen till Julkonsert med Ann-Kristin Frisk och Lennart Åberg.

Juldagen klockan 07.00 fylldes kyrkan av människor som ville vara med och fira julotta. Hans predikade, flera ungdomar stod för sång, musik och textläsning och traditionsenligt fick vi tillsammans vara med och föra vidare ”ljuset från Betlehem”. Lika traditionsenligt inbjöd Marie-Anne Lagerqvist till julottekaffe.

Annandag Jul firade vi en ekumenisk missionsgudstjänst i Kungsbergskyrkan med insamling till de olika församlingarnas internationella arbete.

På nyårsafton var det ekumenisk nyårsbön i Åmåls kyrka och på kvällen hade vi nyårsfest här i Baptistkyrkan. Nyårsfestens alla intäkter gick, via Diakonia; till hjälp till människorna som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydost Asien.

 

Bön och bibelstudium

 

Under våren var den gemensamma bönen förlagd till onsdagar, men under hösten så har man återgått till att ha de gemensamma bönesamlingarna klockan 10.00 på torsdagar.

Bön i hem hade vi under våren på torsdagskvällarna, men under hösten så har vi träffats på onsdagskvällar klockan 20.00. Både under våren och under hösten, har vi haft bibelstudier den första onsdagen (eller under våren: torsdagen) varje månad. Bibelstudierna har hållits i Baptistkyrkan.

Världsböndagen - som alltid infaller första fredagen i mars, firades detta år i Baptistkyrkan med Karin Olsson som ansvarig. Det anordnades också en samling på Baptistkvinnornas internationella böndag den 1 november.

Under våren hölls alfa- och betakurser tillsammans med Missionsförsamlingen och Sionförsamlingen.

 

Mission

 

Förutom missionsgudstjänster med David och Anette Hellsten, samt Christer och Barbro Daelander, som tidigare omnämnts så har gåvobevis för julpaket sålts under december månad till förmån för Kongo.

Lördagen den 24 april hade vi loppmarknad där behållningen gick till missionsarbetet i Albanien.

På Valborgsmässoafton inbjöds till fest, där Inger och Arne Herfindal samt Lillemor och Harald Hårdstedt visade bilder och berättade om en resa till Asien. Intäkterna för kvällen gick till Skandinaviska Barnmissionens arbete på Filippinerna. Söndagsskolan samlar också in pengar till Skandinaviska barnmissionens arbete

 

 

 

Ekumenik

 

Under året har Anders Tjernström (under våren) och Hans Dahlgren (under hösten) tillsammans med Lillemor Hårdstedt varit församlingens representanter i ÅKS (Åmåls Kristna Samarbetsråd). Fyra ÅKS sammanträden har hållits, varav ett årsmöte.

Flera av församlingens medlemmar har även detta år lagt ner mycket tid och arbete på Hela Människan/RIA. Baptistförsamlingen var ansvarig för en fredagskväll på RIA den 12 februari.

Den 11 september så var det stor högtidsdag på RIA då man firade 25-års jubileum och samtidigt invigde sina nya lokaler i EFS-kyrkan.

Andakter på de olika serviceboendena har vanligtvis skötts av församlingens pastorer, Folke Bryngelsson och Martha Lindstedt har varit till god hjälp med sång och musik.

EFS var ansvariga för den ekumeniska bönehelgen i januari. Gästande talare var Anders Hillergren.

RPG-samlingar/dagledigträffar har hållits i olika kyrkor under året.

Under hösten så har arbetet på Karlbergsgymnasiet, från de olika församlingarna i Åmål, gått från tanke till handling. Varje dag ska nu finnas en präst eller pastor, från någon av de olika församlingarna, till hands några timmar. Från vår församling finns Hans Dahlgren på gymnasiet på måndagsförmiddagarna.

 

 

 

Barn- och ungdomsarbetet

 

Söndagsskola under gudstjänsttid. Ledare Karin Olsson och MarieAnne Lagerqvist.

Onsdax, med Karin Olsson som ansvarig ledare.

Ungdomssamling/Fredax, har de senaste åren bedrivits tillsammans med missionsförsamlingen och Sionförsamlingen. Under vårterminen träffades ungdomarna i Baptistkyrkan och under höstterminen har samlingarna varit i Pingstkyrkan. Från vår församling är Niklas Degerfeldt med som ledare.

 

 

 

Kvinnoföreningen

 

Kvinnoföreningen har träffats varannan tisdagskväll - under våren vid åtta tillfällen och under hösten vid sex tillfällen. Vid samlingarna deltar regelbundet 10 till 15 kvinnor, varav flera inte är församlingsmedlemmar.

Vid två av kvinnoföreningens samlingar har förbandslinne iordningställts. Vid två tillfällen har inbjudits till ”bildresor”, en till Asien tillsammans med Inger Herfindal och Lillemor Hårdstedt och en till Afrika tillsammans med Lizzie Boesdal och Karin Olsson. Film från ”mamma/barn-läger” har visats. Påskfest som ”knytkalas” anordnades i Baptistkyrkan den 13 april och som våravslutning gjordes en utfärd till Salebols sockenstuga den 11 maj. Torgkaffe har anordnats både på våren (3 april) och på hösten (20 november).

Under året har Gunnel Ström varit ordförande, Ruth Nilsson vice ordförande och Carin Norén har varit kassör.

 

 

 

 

Studiecirklar

 

Fågelkurs anordnades under våren med Tage Kyrk som ledare.

MarieAnne Lagerqvist har varit ledare för en grupp damer som träffats för fika, gemenskap, pyssel m.m. på onsdagsförmiddagar.

 

 

 

Styrelsearbetet

 

Under 2004 har förutom årsmötet, hållits två ordinarie församlingsmöten och tre extra församlingsmöten.

Nio ordinarie styrelsemöten har hållits och tre extra styrelsemöten.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Lillemor Hårdstedt  – med undantag för tiden 25 januari till 29 februari då Anders Tjernström var tillförordnad ordförande för församlingen.

Vice ordförande: Christer Törnell

Kassör: Tore Olsson

Sekreterare: Hans Lagerqvist

Vice sekreterare: Gunilla Hagström

Övriga ledamöter: Jan Gustavsson, Harald Hårdstedt, Tage Kyrk och Maria Pettersson.

Som självskrivna ledamöter i styrelsen ingår församlingens pastor – alltså under våren Anders Tjernström och under hösten Hans Dahlgren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingsboken

 

Under året har sex personer hälsats välkomna som medlemmar i församlingen genom flyttningsbetyg: Åke Axelsson från Sionförsamlingen, Samuel Pettersson från Dals Långeds Missionsförsamling, Monika Dahlgren, Hans Dahlgren, Jonny Dahlgren och Erica Lodman samtliga från Älvdalens Baptistförsamling.

Fyra personer har fått flyttningsbetyg till andra församlingar: Anna och Anders Tjernström till Sundsvalls Baptistförsamling, Marcus Ringbäck till Elimförsamlingen i Örebro och Rebecca Peterson till Pingstförsamlingen i Jönköping.

En av församlingens medlemmar har under året fått avsluta sitt jordeliv – Rut Leion Andreasson, avled den 25 mars 2004. Vi känner tacksamhet över att få ha lärt känna henne och för vad hon har betytt för vår församling och vi lyser frid över hennes minne.

Antalet medlemmar är vid årets slut 76, vilket är en ökning med en medlem jämfört med föregående år.

 

 

 

Sammanfattning

 

Året 2004 började med många frågetecken och en hel del frustration angående bl.a. bristande ekonomiska resurser, delad pastorstjänst, frågor runt utökat samarbete, kanske samgående med andra församlingar etc.

En enkät med en del av dessa frågor skickades ut till församlingens medlemmar inför årsmötet i januari 2004. Enkätsvaren gav ett ganska entydigt svar att vi som församling tillsvidare skulle arbeta vidare med ungefär samma grad av samarbete som vi haft med våra grannförsamlingar under tidigare år.

När Anders Tjernström sa upp sin tjänst för att flytta till Sundsvall så var detta oroande, då vi anade att det inte skulle bli lätt att få tag i någon ny pastor och föreståndare eftersom vi inte har ekonomiska möjligheter att erbjuda en heltidstjänst.

När så Hans Dahlgren, efter endast några få kontakter, var intresserad och villig att ”komma hem” till Åmål och bli vår medarbetare, dessutom med för församlingen mycket förmånliga villkor, så känns det verkligen som om Herren är med och leder.

Både att vi fått en ny medarbetare och att församlingen firat 125-års jubileum har gjort att vi som församling fått en hel del positiv publicitet i lokaltidningen samt i tidningen Dagen.

En del ”nya” människor har också börjat bli regelbundna besökare hos oss.

Det känns spännande att få gå vidare in i ett nytt verksamhetsår och se vad Herren har i beredskap åt oss.

 

Låt oss tillsammans gå vidare in i 2005 och be och arbeta för att vår församling allt mer ska  bli en ”Öppen kyrka mitt i stan”. Låt oss också tillsammans arbeta vidare för att kunna förverkliga visionen att vår församling ska vara full av liv, en gemenskap att längta till för att få kraft, en församling med vishet och äkthet.

 

Vill också uttrycka ett stort TACK för alla frivilliga insatser som gjorts för vår församling under 2004.

                                                                                       För Åmål Baptistförsamlings styrelse                                                                              

 

                                                                                                      Lillemor Hårdstedt